Algoritmi de Calcul

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 11289
Mărime: 121.13KB (arhivat)
Publicat de: Olimpiu Pîrvu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cezar Botezatu
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FACULTATEA DE INFORMATICA MANAGERIALA

Cuprins

 1. Capitolul I Sistem Informaţional – Sistem Informatic
 2. Capitolol II Structuri de date
 3. Capitolul III Grafuri
 4. Capitolul IV Algoritmi
 5. Capitolul V Descrierea algoritmilor
 6. Capitolul VI Structuri fundamentale ale algoritmilor Capitolul VII Evaluarea corectitudinii algoritmilor
 7. Capitolul VIII Limbaje de programare
 8. Capitolul IX Algoritmi Speciali
 9. Capitolul X Tehnici de programare
 10. Capitolul XI Tehnici de programare structurată
 11. Capitolul XII Rezolvarea problemelor

Extras din proiect

Capitolul I

Sistem Informaţional – Sistem Informatic

I.1. Sistemul Informaţional.

Un sistem poate fi privit ca un ansamblu de elemente interconectate si intercondiţionate prin relaţii fizice, sociale, si de altă natură între ele şi cu mediul extern sistemului, toate acestea având loc în vederea realizării unui scop sau finalizării unui obiect.

Procesele sunt desfăşurate într-o activitate organizată fiind declanşate de anumite informaţii, care prelucrate, servesc la luarea unor decizii.

Avem trei subsisteme ce acţionează intr-o stransă interdependenţă şi care pot fi considerate sisteme:

• sistemul de conducere sau decizional (S.D.) – are rolul de a dispune, îndruma şi coordona activitatea cu scopul realizării obiectivelor fixate, cu eficienţa maxima;

• sistemul condus, de execuţie sau operaţional (S.O.) – cu rolul de a executa deciziile luate şi de a furniza date privind acţiunile realizate sau in curs de execuţie.De la sistemul de conducere, spre sistemul condus vor circula decizii;

• sistemul informaţional – este un instrument indispensabil conducerii, avănd ca părţi componente mijloacele si procedeele ce asigură legături între elementele de execuţie si elementele decizionale pentru conducere si organizare.

Ansamblul operaţiilor la care sunt supuse intrarile pentru a furniza ieşirile se constituie in proceduri.

Când metodele, procedurile şi mijloacele utilizate pentru colectarea, înregistrarea, prelucrarea, stocarea şi/sau transmiterea datelor şi a informaţiilor sunt cu preponderenţă automatizate, atunci sistemul informaţional devine sistem informatic.

I.2.Sistemul informatic – instrument al conducerii ştiinţifice a societaţii comerciale.

Conceptul de sistem informatic.

Sistemul informatic reprezintă un ansamblu de elemente intercorelate funcţional în scopul automatizării obţinerii informaţiilor necesare conducerii în procesul de elaborare a deciziilor el fiind conceput din:

1. Baza tehnică sau HARDWARE-ul sistemului informatic;

2. Sistemul de programe sau SOFTWARE-ul sistemului;

3. Baza ştiinţifico-metodologicä;

4. Baza informaţională;

5. Resursele umane si cadrul organizatoric.

Locul si rolul sistemului informatic în raport cu sistemul informaţional este: sistemul informatic este inclus in sistemul informaţional şi are ca rol de activitate procesul de culegere, verificare, transmitere, stocare si prelucrare automată a datelor.

Obiectivele sistemului informatic pot fi clasificate dupä mai multe criterii:

• În funcţie de sfera de cuprindere pot fi: principale (generale) si secundare (derivate);

• Din punct de vedere al domeniului activitatii:

1 – obiective ce afectează activitaţile de baza din cadrul unitaţilor economice: creşterea volumului producţiei, creşterea profitului şi a rentabilităţii etc.

2 – obiective ce afecteaza funcţionarea sistemului informaţional: reducerea costului informaţiei, raţionalizarea fluxurilor şi a circuitelor informaţionale etc.

• Din punct de vedere al posibilităţilor de cuantificare a efectelor acestora:

1 – obiective cuantificabile: reducerea cheltuielilor de transport, reducerea cheltuielilor indirecte, creşterea volumului producţiei etc.

2 – obiective necuantificabile care influenţează in mod direct indicatorii cuantificabili.

Clasificarea sistemelor informatice

A. În funcţie de domeniul de utilizare:

• Sisteme informatice pentru conducerea activităţilor unităţilor economico-sociale.

• Sisteme informatice pentru conducerea sistemelor tehnologice.

• Sisteme informatice pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, si proiectare.

• Sisteme informatice speciale.

B. Dupa nivelul ierarhic:

• Sisteme informatice pentru conducerea activitäţii la nivelul unitaţilor economice.

• Sisteme informatice pentru conducerea activitaţii la nivelul organizaţiilor economico-sociale sau structură de grup.

• Sisteme informatice teritoriale.

• Sisteme informatice pentru conducerea ramurilor, subramurilor şi activităţilor la nivelul economiei naţionale.

C. Dupa modul de organizare a datelor:

• Sisteme informatice cu organizarea datelor in fişiere clasice.

• Sisteme informatice cu organizarea datelor in baze de date.

Proiectarea la nivel micro si macroeconomic a unor sisteme informatice care să utilizeze tehnica bazelor de date şi care să conţină o serie de modele matematice, iar situaţiile de informare-raportare să aibă un caracter de semnalare preventivă a abaterilor faţă de starea normală, reprezintă o forma superioară de organizare şi prelucrare datelor.

Capitolol II

Structuri de date

II.1. Concepte de bază.

Odată cu apariţia bazelor de date, în terminologia curentă au fost introduse şi utilizate trei concepte de bază în organizarea datelor:

Entitatea – reprezintă un obiect concret sau abstract, reprezentat prin proprietăţile lui.Orice proprietate a unui obiect poate fi descrisă printr-o pereche (Atribut, Valoare) de unde rezultă că o entitate poate fi reprezentată prin mai multe proprietăţi, adică mai multe perechi de forma (Atribut, Valoare).Un atribut nu caracterizează doar o entitate, ci o clasă de entitaţi numită entitate de grup.

Atribut-ul mai este cunoscut si sub numele de câmp sau caracteristică, fiecare atribut fiind caracterizat de natură valorilor pe care le poate lua.

Preview document

Algoritmi de Calcul - Pagina 1
Algoritmi de Calcul - Pagina 2
Algoritmi de Calcul - Pagina 3
Algoritmi de Calcul - Pagina 4
Algoritmi de Calcul - Pagina 5
Algoritmi de Calcul - Pagina 6
Algoritmi de Calcul - Pagina 7
Algoritmi de Calcul - Pagina 8
Algoritmi de Calcul - Pagina 9
Algoritmi de Calcul - Pagina 10
Algoritmi de Calcul - Pagina 11
Algoritmi de Calcul - Pagina 12
Algoritmi de Calcul - Pagina 13
Algoritmi de Calcul - Pagina 14
Algoritmi de Calcul - Pagina 15
Algoritmi de Calcul - Pagina 16
Algoritmi de Calcul - Pagina 17
Algoritmi de Calcul - Pagina 18
Algoritmi de Calcul - Pagina 19
Algoritmi de Calcul - Pagina 20
Algoritmi de Calcul - Pagina 21
Algoritmi de Calcul - Pagina 22
Algoritmi de Calcul - Pagina 23
Algoritmi de Calcul - Pagina 24
Algoritmi de Calcul - Pagina 25
Algoritmi de Calcul - Pagina 26
Algoritmi de Calcul - Pagina 27
Algoritmi de Calcul - Pagina 28
Algoritmi de Calcul - Pagina 29
Algoritmi de Calcul - Pagina 30
Algoritmi de Calcul - Pagina 31
Algoritmi de Calcul - Pagina 32
Algoritmi de Calcul - Pagina 33
Algoritmi de Calcul - Pagina 34
Algoritmi de Calcul - Pagina 35
Algoritmi de Calcul - Pagina 36
Algoritmi de Calcul - Pagina 37
Algoritmi de Calcul - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Algoritmi de Calcul.doc

Alții au mai descărcat și

Algoritmi Simpli Algoritmi de Sortare

Notiunea de algoritm este o notiune de baza pentru programarea calculatoarelor, astfel ca trebuie sa începem cu un studiu atent al acestui concept....

Medii de Programare

O baza de date trebuie sa satisfaca cinci conditii esentiale13: - O buna reprezentare a realitatii înconjuratoare, adica baza de date trebuie sa...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Algoritmică și programare

1. Descrierea algoritmilor, limbajul Pseudocod. 1.1. Descrierea algoritmilor. Prin algoritm putem în•elege o succesiune finit• de opera•ii....

Te-ar putea interesa și

Modelare instalație frigorifică

1. Metode de producere a frigului artificial, agenţi frigorifici Necesitatea producerii frigului artificial a apărut din nevoia omului de a-şi...

Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Organizarea Informațională Privind Evidența Personalului

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare se efectueazã în cadrul unitãţii SCHELA PETROL GĂEŞTI, subunitate a Sucursalei PETROM Târgovişte, subordonatã...

Analiza diagnostic a activității firmei Mobexpert Prod SA

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GRUPULUI DE FIRME MOBEXPERT 1.1. SCURT ISTORIC AL GRUPULUI MOBEXPERT Prima firmă a grupului MOBERXPERT a fost înfiinţată...

Linii de Transmisiuni Optoelectronice

Sistemele de transmisiune a informaţiei prin fibre optice (STIFO). STIFO reprezintă un ansamblu de mijloace tehnice care asigură organizarea...

Metodologia de Calcul a Indicelui Prețurilor de Consum în România și Europa

1. Indicele Preturilor de Consum Indicele preturilor de consum (IPC) masoara evolutia de ansamblu a preturilor marfurilor cumparate si a tarifelor...

PowerPoint - ICP

1. Indicele Preturilor de Consum masoara evolutia de ansamblu a preturilor marfurilor cumparate si a tarifelor utilizate de populatie într-o...

Algoritmi și Erori de Calcul

1.1 INTRODUCERE. Fără a neglija importanţa soluţiilor analitice oferite de matematică, majoritatea problemelor inginereşti pot fi soluţionate pe...

Ai nevoie de altceva?