Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 13220
Mărime: 720.72KB (arhivat)
Publicat de: Toma Mazilu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: SCURTU I.
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU PITEŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Pozitia generală a Romaniei 9
 3. CAPITOL 1 – AGRICULTURA ROMÂNESCA LA MOMENTUL INTEGRARII IN U.E 10
 4. 1.1. Culturile de camp 10
 5. 1.1.1 Cereale 10
 6. 1.1.2 Plante tehnice 23
 7. 1.2 Horticultura 27
 8. 1.2.1 Floricultura 27
 9. 1.2.2 Fructe şi legume 29
 10. 1.2.3 Viticultura 31
 11. 1.3 Producţia animala 34
 12. 1.3.1 Ovine şi caprine 34
 13. 1.3.2 Pasari 35
 14. 1.3.3 Porcine 37
 15. 1.3.4 Bovine 39
 16. 1.4 Organisme agricole 41
 17. CAPITOL 2 – POLITICA AGRICULTURII COMUNA (PAC) ŞI NECESITATEA ALINIERII ROMÂNIEI LA PREVEDERILE ACESTEIA 43
 18. 2.1 PAC- Politica Agricolă Comună 43
 19. 2.2 FEOGA- Sistemul European De Orientare Şi Garantare Agricolă 46
 20. 2.3 IACS- Sistemul Integrat De Administrare Şi Control 47
 21. 2.4 Acorduri Internaţionale 49
 22. 2.5 Agricultura ecologica 53
 23. 2.6 INS- Statistica Agricolă 58
 24. 2.7 RICA- Reţeaua De Informare Contabilă Agricolă 62
 25. CAPITOL 3 – STRATEGII DE CREŞTERE A COMPETITIVITǍŢII AGRICULTURII ROMÂNEŞTI 63
 26. Concluzii si implicatii asupra agricultorilor 69
 27. Bibliografie 73

Extras din proiect

INTRODUCERE

Prezentare generala a sectorului agricol si forestier

Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei româneşti. Contribuţia agriculturii şi silviculturii la formarea PIB a fost in mod constant semnificativă. Populaţia activa ocupată in sector a manifestat o tendinţa de creştere numerică, in special datorită disponibilizării de personal din sectoarele industriale restructurate, ponderea in totalul populaţiei active reprezentând 40,6% in anul 2000 fată de 27,5% in 1989.

Agricultura a acţionat ca tampon ocupaţional impotriva efectelor socio-economice ale tranziţiei, prin absorbţia forţei de munca eliberata de industriile urbane. Din suprafaţa totala agricolă de 14.856.845 ha, la finele anului 2000, suprafaţa arabilă reprezintă in prezent 63,2%, păşunile şi fâneţele 33,3%, restul fiind ocupat de vii si livezi.

Suprafaţa acoperită cu păduri, respectiv 6.669.933 ha, reprezintă 27,7% din suprafaţa totală a ţării. Sectorul privat este principalul deţinător al terenului agricol, la 31.12.2000 având in exploatare 8.098,3 mii ha teren arabil din totalul de 9.379,74 mii ha, 210,2 mii ha teren viticol din totalul de 271,7 mii ha, 174,6 mii ha teren pomicol din totalul de 254,9 mii ha si 4.303,2 mii ha pasuni si fanete din totalul de 4.925,9 mii ha.

Exploataţiile agricole private sunt organizate astfel: 10,9 mii exploatatii agricole pe o suprafată de 2475 mii ha, cu o medie de 227,1 ha si 4170,3 mii gospodarii individuale, pe o suprafată de 10311 mii ha, cu o medie de 2,47 ha fiecare.

In industria alimentară, din numarul initial de 440 societăţi comerciale aflate in patrimoniul statului, in administrarea Agentiei pentru Privatizarea si Administrarea Patrimoniului Statului (APAPS), până in prezent au fost privatizate 345 Societaţi comerciale. Volumul producţiei agricole globale (PAG) s-a redus cu 3% in 1990 fată de 1989. In perioada 1990-2000, producţia de cereale a inregistrat fluctuaţii cuprinse intre 12 si 22 milioane tone, datorită condiţiilor climatice,faramitarii terenurilor, precum si deteriorării sistemului de irigaţii. In anul 2000, producţia vegetală a scazut cu 20,4% fată de anul 1999, datorită, in principal, secetei care a afectat România. In perioada 1990-2000, efectivele de animale s-au redus la aproape jumatate datorită destrămării cooperativelor specializate in creşterea animalelor si eliminării subvenţiilor pentru fermele de stat. Evoluţia descendentă a nivelului producţiei animaliere a fost cauzată şi de reducerea cererii de carne pe piaţa internă.

Din 1990 si până in prezent, s-au evidentiat trei faze mai importante in evoluţia schimburilor comerciale cu produse agricole ale României:

-1990-1993, balanţa comerciala agricola a fost puternic negativă;

-1994-1997, balanţa comerciala agricola s-a ίmbunătăţit;

-1997-până în prezent, puternice fluctuaţii in cadrul balanţei comerciale agricole.

In prezent, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu produse agricole s-a cifrat la 1270,5 mil.US $, din care exporturile românesti au reprezentat 338,5 mil.US $ iar importurile 932,0 mil.US $. Balanţa comerciala cu produse agricole a înregistrat un deficit de 593,5 mil.US $.

Exportul consta, în principal, din produse agricole neprelucrate, cu valoare adăugată redusa, cum sunt animalele vii, cerealele si seminţele oleaginoase. Singurele produse agricole prelucrate, exportate in cantităţi relativ importante, sunt uleiul de floarea soarelui şi vinurile.

Preview document

Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 1
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 2
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 3
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 4
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 5
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 6
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 7
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 8
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 9
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 10
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 11
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 12
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 13
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 14
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 15
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 16
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 17
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 18
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 19
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 20
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 21
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 22
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 23
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 24
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 25
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 26
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 27
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 28
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 29
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 30
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 31
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 32
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 33
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 34
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 35
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 36
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 37
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 38
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 39
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 40
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 41
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 42
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 43
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 44
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 45
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 46
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 47
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 48
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 49
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 50
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 51
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 52
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 53
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 54
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 55
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 56
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 57
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 58
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 59
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 60
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 61
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 62
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 63
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 64
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 65
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 66
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 67
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 68
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 69
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 70
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 71
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 72
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 73
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 74
Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Sectorul Agricol in Contextul Integrarii in UE - Implicatii asupra Agricultorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Rețelele de socializare - instrument esențial de promovare. analiza comparativă

Abstract: Social media has become a platform that is easily accessible to anyone with internet access. Increased communication for organizations...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Ai nevoie de altceva?