Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Matematică
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 8313
Mărime: 359.07KB (arhivat)
Publicat de: Codin Baciu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvia Dedu
Academia de Studii Economice Bucuresti Sesiunea de comunicari

Cuprins

 1. Introducere
 2. Conceptul de crestere economica
 3. Factorii si tipurile cresterii
 4. Modele si teorii ale cresterii economice
 5. Teorii ale cresterii economice
 6. Teoriile explicative ale crestetii economice
 7. Caracteristici ale principalelor metode de crestere
 8. Modele ale Noilor Economisti Clasici
 9. Modelul lui Solow
 10. Calea de crestere echilibrata
 11. Impactul modificarii ratei de economisire
 12. Impactul asupra consumului
 13. Viteza de convergenta
 14. Viata lui Robert Merton Solow
 15. Contributii economice
 16. Publicatii
 17. Modelul Solow-Swan de crestere economica
 18. Convergenta economica absoluta
 19. Convergenta conditionala
 20. Cresterea economica permanenta
 21. Concluzii
 22. Bibliografie

Extras din proiect

Introducere

Motto:: „Odată ce cineva începe să se gândească la creşterea economică, îi va fi greu să se mai gândească la altceva.”

Robert Lucas

Actualitatea temei: Creşterea economică, în fond, este problema-cheie a vieţii tuturor poparelor şi ţărilor, însă un progres economic nu poate fi calificat ca o creştere, dacă nu este însoţit de un progres spiritual şi social general. Cat nu ar părea de comerciala afirmaţia că „interesul poartă fesul”, îndeosebi populară la români, ea semnifică adevărul incontestabil, constituind baza oricărui progres economic. Dar mai este şi o altă zicală: „Nu numai cu painea de toate zilele trăieşte omul”, deci, pe langă interesele pur economice, oamenii trebuie să-şi menţină şi viaţa biologică, spirituală.

Economia naţională parcurge o dificilă etapă de tranziţie, în care trecerea de la economia de comandă spre cea de piaţă necesită şi intense căutări şi neordinare soluţii pentru atingerea rîvnitelor obiective de creştere economică. Economia se află într-o profundă criză exprimată printr-un declin de producţie în toate sectoarele, dezindustrializare, dezechilibre (la cerece-ofertă, balanţa de plăţi, buget public), iar pe parcursul ultimilor ani, şi prin deprecierea monedei naţionale. Starea de criză e alimentată de existenţa unui mecanism economic care nu stimulează creşterea economică, care are o orientare mai degrabă socială decît economică.

De aceea s-a găsit oportună cercetarea în compex a problemelor de politică macroeconomică in relatie cu cele matematice, de armonizare a politicilor sectoriale şi de stimulare a deciziilor economice.

Scopul lucrării constă în studierea aspectelor teoretice, metodologice şi practice ale politicii macroeconomice corelate cu cele matematice şi influenţa acestora asupra creşterii economice, indicatorilor şi modelelor de previziune macroeconomică.O atenţie deosebită s-a acordat elaborării unor grafice şi scheme care ilustreză evoluţia social-economică şi măsurile de stabilitate macroeconomică.

Tema cercetărilor evidentierea importantei modelului Solow-Swan.

Obiectul cercetărilor îl constituie creşterea economică şi indicii săi, care este obiectivul principal al strategiei macroeconomice, respectiv al modelarii matematice a cresterii economice.

Importanţa practică. Prin conţinutul său şiinţific şi utilitatea sa practică abordarea acestei teme care s-a soldat cu anumite concluzii şi recomandări, joacă un rol apreciabil în îndeplinirea sarcinei studiilor universitare economice .

Conceptul de crestere economica

În aspect general creşterea economică este sporul calitaţii vieţii pe baza creşterii continue a indicatorilor economici: mărimii produsului naţional; venitului naţional pe cap de locuitor; volumului şi structurii bunurilor materiale oferite; stabilitaţii şi siguranţei in venituri, angajarii in cimpul muncii, accesului la învaţatură, ocrotirii sănătăţii, securităţii etc.,etc.

Creşterea economică – proces global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice agregate, în cadrul unui orizont de timp, la nivel naţional sau internaţional, cu efecte favorabile în planul vieţii economice şi sociale. În sens restrîns, creşterea conomica exprima mărimea reală într-o anumită perioada de timp, a unui indicator economic agregat, cum ar fi P.I.B., pe total sau pe locuitor, într-un anumit spaţiu economic. În sens larg, creşterea economica este forma sub care se manifesta ansamblul transformărilor cantiattive, structurale şi calitative ce se produc in cadrul vieţii economice, într-o perioadă indelungată imprimînd indicatorilor agregaţi o tendinţă ascendentă. Din acest punct de vedere, creşterea economică nu se diferenţiază de dezvoltarea economică. Problematica creşterea economică este studiată de teoria creşterii economice - componentă a ştiinţei economice. Teoria creşterii economice se ocupă de studiul conceptului de creştere economică şi de interdependenţele lui cu celelalte concepte ale dinamicii economice, de analiza factorilor şi tipurilor de creştere economică, de optimizarea şi prognoza creşterii economice, elaborînd modele adecvate de cercetre şi interpretare a proceselor pe care le exprimă în timp şi spaţiu, precum şi criterii şi indicatori de apreciere şi măsurare a efectelor pe care le produc în economie. Creşterea economica se află sub influenţa conjugata a unui ansamblu de factori, cu acţiune directa şi indirecta. Fiecare factor de creştere economică acţioneaza concomitent prin trei dimensiuni: cantitativă, calitativă şi structurală. Astfel creşterea economica apare ca rezultat al acţiunii conjugate a modificărilor dimensiunilor cantitative, calitative şi structurale ale fiecarui factor. În acest caz avem o influenţă pe orizontala fiecarui factor de creştere economică. Totodată, procesul de creştere economică apare şi ca rezultat al influenţei conjugate a modificărilor concomitente ale caracteristicilor cantitative, calitative şi structurale ale tuturor factorilor. În acest caz avem influenţa pe verticalele caracteristicilor factorilor. Creşterea producţiei reale, totale şi pe locuitor, sub forma unor indicatori macroeconomici, este expresia interacţiunii dintre volumul disponibil al factorilor de producţie şi eficienţa utilizarii lor. La baza efortului de creştere economică se află investiţia economică ce are ca rezultat marimea potenţialului productive, acumularea de capital uman şi material.

Dezvoltarea economică a unei ţări evidenţiază ansamblul transformărilor cantitative şi calitative ce survin în structurile economico-sociale şi ştiinţifico-tehnice, în mecanismele economice, precum şi în modul de gândire şi în comportamentul economic al oamenilor.

Pe fondul dezvoltării economice se desfăşoară în timp şi spaţiu, procesul creşterii economice. Prin urmare, raportul dintre creşterea economică şi dezvoltarea economică este unul de la parte întreg. Orice dezvoltare economiăc presupune şi o creştere economică, dar nu orice creştere economică înseamnă o dezvoltare economică. Reprezintă o dezvoltare economică numai acea creştere economică, care este asociată şi cu o modificare structural-calitativă în economia naţională şi în calitatea vieţii oamenilor. Deci, dacă creşterea economică este un concept pur economic, dezvoltarea prezintă interferenţe disciplinare, situîndu-se în zona de contact a economistului cu socialul, politicul, culturalul, ecologicul, fiind un concept macrosocial plurivalent.

Preview document

Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 1
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 2
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 3
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 4
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 5
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 6
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 7
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 8
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 9
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 10
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 11
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 12
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 13
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 14
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 15
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 16
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 17
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 18
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 19
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 20
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 21
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 22
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 23
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 24
Modelul de creștere modificat a lui solow. Convergența condiționată și regula de aur - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Modelul de Crestere Modificat a lui Solow. Convergenta Conditionata si Regula de Aur.doc
 • Modelul de Crestere Modificat a lui Solow. Convergenta Conditionata si Regula de Aur.ppt

Alții au mai descărcat și

Rapoarte. proporții

Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I-VIII Borosoaia Data: 5.01.2010 Clasa:a VI-a A Profesor: Disciplina: matematica-algebra Unitatea...

Probabilități

CAPITOLUL 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE ALE TEORIEI PROBABILITATILOR 1.1 Experienta. Proba. Eveniment Orice disciplina foloseste pentru obiectul ei...

Plan de lecție clasa a XII a - proprietăți ale legilor de compoziție - comutativitate . asociativitate

Liceul : Grup Scolar Industrial Construtii de Masini Dacia Clasa :a XII-a E Data : 6.10.2008 Propunator : profesor Disciplina:...

Ecuații Diferențiale Ordinare de Ordinul Întâi Integrabile prin Cuadraturi

O ecuaţie diferenţială ordinară de ordinul întâi sub formă normală se prezintă printr-o egalitate de forma: , (1) unde este funcţia necunoscută...

Matematici Speciale

Tema de casă nr.1 1. Funcţii şi formule trigonometrice 2. Formule de derivare 3. Formule de integrare Temă de casă nr.2 1. Să se determine...

M. Stefanovici - Integrale duble

Fie D un domeniu mărginit, de arie măsurabilă finită din planul xOy și o funcție reală de două variabile reale definită și mărginită pe D. Se...

Ecuații

1. Introducere în teoria ecuaţiilor diferenţiale ordinare Fie y(x) o funcţie de variabila independent x. Notăm prin y’, y’’,…, y(n) derivatele...

Ai nevoie de altceva?