Empatia în relația profesor - elev

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1485
Mărime: 253.72KB (arhivat)
Publicat de: Marina B.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hrițuleac A.
Facultatea de Geografie si Geologie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Psihologia educatiei

Cuprins

  1. - INTRODUCERE
  2. - CE ESTE EMPATIA?
  3. - CUM SE MANIFESTĂ EMPATIA?
  4. - COMUNICAREA EMPATICĂ ȘI RELAȚIA PROFESOR - ELEV
  5. - AVANTAJELE UNEI CONDUITE EMPATICE
  6. - CONCLUZII
  7. - BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

1. Introducere

„Procesul de învățare începe când tu, profesor, înveți de la elevi, când tu situându-te în locul lui, înțelegi ce a înțeles el în felul în care a înțeles.” (G. Leroy)

Calitatea predării se definește atât prin strategia instruirii, prin metodele de predare cât și prin comportamentele și stilul de predare. În procesul instruirii elevilor, cadrele didactice trebuie să-și pună în valoare măiestria, competența profesională în scopul fixării unui cadru propice de apropiere de cei cărora urmează să le împărtășească valorile științifice. La baza acestor relații interpersonale este necesar să se afle capacitățile de înțelegere, anticipare, trăire și identificare, pentru a deschide calea unei comunicări empatice între profes și elev.

A fi empatic, înseamnă a percepe cadrul intern în referință al altuia cu toate comportamentele sale emoționale ca și cum „ai fi cealaltă persoană”. Coborârea la nivelul de gândire al elevului nu înseamnă nici regresie de vârstă din partea adultului și nici alte forme de a imita comportamentul copilului, ci o transpunere mentală în psihologia acestuia cu scopul de a-l înțelege și de a-l ajuta. În comprtamentul empatic, persoana se transpune „în pielea” partenerului fără a-și pierde propria identitate de sine. Numai măiestria pedagogică permite pendularea eficientă între empatie și detașare.

2. Ce este totuși empatia?

Conform DEX-ului empatia este o formă de instruire a realității prin indentificare afectivă. Tendință a receptorului de a trăi afectiv, prin transpunere simpatetică (ce provoacă stări afective, sugestii), dar și o formă de cunoaștere a altcuiva, în special a eului social. Pe scurt empatia înseamnă ,,a te pune-n pielea celuilalt”, este un fapt interior, subiectiv, declanșat de procesele psihice.

Empatia nu trebuie confundată cu empiricul sau simpatia. Empiricul este bazat pe experineță și pe simțire, iar simpatia este un fenomen psihic prin care o persoană încearcă alinarea unei anumite stări de disconfort a interlocutorului, sau lucruri și persoane care inspiră un aspect plăcut, atrăgător, agreabil.

3. Cum se manifestă empatia?

Empatia se manifestă prin indicatorii motorii, tensiunea musculară, reacțiile posturale, reacția cutano-galvanică, reflexul condiționat vascular. Spre exemplu, doi subiecți; unul este pus după un panou, iar celuilalt i se pune în mână un cub de gheață și se verbalizează acest lucru. Se observă prin reacția vasculară că primului subiect căruia nu i s-a pus gheață în mână are aceeași reacție ca cel de-al doilea. Diferența este că al doilea are acea reacție din punct de vedere verbal și fizic, iar primul nu (doar aude indicațiile transmise celuilalt). Empatia are trei laturi: cea afectivă, predictivă (subiectul înțelege ceea ce simte cealaltă persoană) și motivațional-acțională (capacitatea de a înțelege ce simte celălălt și cum reacționează).

4. Comunicarea empatică și relația profesor - elev

În viziunea pedagogie moderne, relația profesor - elev este concepută ca o relație de mare complexitate, care implică un dialog permanent între cei doi factori, educat și educator, o comunicare reciprocă, angajând toate laturile personalității acestora. Astfel, profesorul, pentru a-și realiza rolul său de a organiza și a stabili stategia acțiunii educaționale, de a media accesul la informații, de a se armoniza cu sistemul de decodaj al elevului, de a urmari sistematic achizițiile comportamentale și de a evalua randamentul școlar, trebuie să cunoască psihologia elevului și să se transpună în psihologia acestuia. Prin aceasta, profesorul trebuie să urmărească schimbarea lcului și rlului elevului în actul educațional, să stimuleze activitatea și angajarea lui în procesul propriei sale formări. Dialogul deschis între profesor - elev trebuie sa solicite spontaneitatea în receptivitatea acestora, să dezvolte gândirea divergentă, spiritul de învestigare, curiozitate științifică și creativitatea în rezolvarea problemelor.

Bibliografie

- S.,Marcus, T., David, A., Predescu ,,Empatia și relația profesor elev”, Ed. Academiei Republicii Socialiste Române, București, 1987

- R., Gherghinescu, ,,Anotimpurile empatiei-psihologie socială cognitivă”, Ed. Atos, București, 2001

- https://www.genesis.ro/ro/revista-didactica-genesis/empatia-profesorului-cheia-reusitei-elevilor-sai-1-1

- Svetlana Chihu „Empatia cadrului didactic”

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Empatia%20cadrului%20didactic%20si%20optimizarea%20relatiei%20profesor_elev.pdf

- D., Săucan ,,Revista de psihologie”, Nr. 1și2/1992

internet: http://www.desprecopii.com

http://www.121.ro

Preview document

Empatia în relația profesor - elev - Pagina 1
Empatia în relația profesor - elev - Pagina 2
Empatia în relația profesor - elev - Pagina 3
Empatia în relația profesor - elev - Pagina 4
Empatia în relația profesor - elev - Pagina 5
Empatia în relația profesor - elev - Pagina 6
Empatia în relația profesor - elev - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Empatia in relatia profesor - elev.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul educației în dezvoltarea personalității

ARGUMENT Educația este unul dintre fenomenele care a apărut o data cu societatea umană, suferind pe parcursul evoluției sale, modificări...

Responsabilități și Roluri ale Profesorului în Calitate de Manager al Clasei de Elevi

Personalitatea Profesorului Structura personalitații de bază 1. Temperamentală 2. Intelectual-cognitivă: - senzorială; - limbaj; - capacităţi...

Mozaicul ca metodă didactică interactivă, centrată pe elev

ARGUMENT “ Visez o şcoală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăieşti liniştit şi cuviincios, într-o margine de cetate, iar...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Managementul comunicării și conflictului în clasa de elevi

1. Competența de comunicare în context educațional Competența de comunicare = atingerea nivelului de performanță care asigură emiterea și...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică

Cuvânt înainte „Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’...

Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ

ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își...

Rolul Profesorului în Construirea Autonomiei Elevului

ARGUMENT „Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea...

Inteligența Emoțională

Motivaţia alegerii temei Şcoala românească, este încă tributară inteligenţei cognitive. Elevilor nu li se dezvoltă şi alte tipuri de inteligenţe...

Empatie, altruism și agreabilitate - comparații în funcție de variabile socio-demografice

Argument La o simplă privire, putem constata că toate noţiunile care se întreţesc pentru a da titlul şi expresia sintetică ale prezentei lucrări...

Comunicarea Didactică

Argument Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor este reglementat de profesor prin comunicare. Urmărind...

Soluționarea Conflictelor în Școală

Argument ,,Cel care nu ştie nimic, nu iubeşte nimic. Cel care nu poate să facă nimic, nu înţelege nimic. Cel care nu înţelege nimic, nu are nici...

Comunicarea în Procesul Didactic

1. Ce este comunicarea? Provenit prin filiera franceză, verbul a comunica are în limba română un “frate bun”, fapt ce ne îndreptăţeşte să vorbim...

Ai nevoie de altceva?