Comunicarea Didactică

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 13631
Mărime: 71.30KB (arhivat)
Publicat de: Gherasim Drăgan
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul I: Comunicarea umană
 2. 1.1. Definirea comunicării umane
 3. 1.2. Caracteristicile comunicării umane
 4. 1.3. Scopul comunicării umane
 5. Capitolul II: Comunicarea didactică
 6. 2.1. Definirea comunicării didactice
 7. 2.2. Caracteristicile comunicării didactice
 8. 2.3 Niveluri de comunicare
 9. 2.3.1. Comunicarea intrapersonală
 10. 2.3.2. Comunicarea interpersonală
 11. 2.3.3. Comunicarea în grup.
 12. 2.3.4. Comunicarea de masă
 13. 2.4. Forme ale comunicării
 14. 2.4.1. Comunicarea verbală
 15. 2.4.2. Comunicarea nonverbală
 16. 2.4.3.Metacomunicarea
 17. 2.4.4.Comunicarea paraverbală
 18. 2.5. Relaţia profesor – elev
 19. 2.6. Implicaţii ale afectivităţii în relaţia profesor – elev
 20. 2.7. Competenţa de comunicare a profesorului – o aptitudine pedagogică
 21. Capitolul III: Limite în comunicarea didactică
 22. 3.1. Perturbări psihologice
 23. 3.2. Conflictele de autoritate
 24. 3.3 Conflictele de natură morală.
 25. 3.4. Perturbări la nivelul canalelor de transmisie
 26. 3.5. Perturbări determinate de natura domeniului cognitiv
 27. 3.6. Modalităţi de ameliorare a comunicării
 28. Capitolul IV: Concluzii şi recomandări

Extras din referat

Argument

Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor este reglementat de profesor prin comunicare. Urmărind fixarea comportamentelor dezirabile ale elevilor şi modificarea celor indezirabile, prin comunicare profesorul vizează, în acelaşi timp şi cu precădere, formarea capacităţilor comunicative ale educaţilor. Dar pentru a putea forma, profesorii trebuie ei înşişi formaţi. În speţă, pentru a forma la elevi competenţe comunicative, profesorii înşişi trebuie să posede asemenea competenţe, iar procesul de comunicare cu elevii este el însuşi mijlocul de formare la aceştia a competenţelor de comunicare. Prin urmare problema competenţelor comunicaţionale îi priveşte deopotrivă pe profesori şi pe elevi, fie că e vorba de perfecţionare în cazul primilor, fie că e vorba de formare-dezvoltare în cazul celorlalţi.

Activitatea principală a elevilor este învăţarea. Învăţarea are loc prin comunicare. Între cele două procese legătura este indisolubilă. Elevul învaţă comunicând cu profesorul şi cu colegii, şi învăţând comunică cu ei. Profesorul îi învaţă pe elevi comunicând cu ei, iar elevii îi comunică profesorului dacă ceea ce a vrut să-i înveţe i-a şi învăţat. Nu există act de învăţare al elevului în care să nu fie implicată comunicarea: cu profesorul prin prezenţa lui fizică sau simbolică, cu alte generaţii şi cu lumea prin conţinuturile cognitive, cu semenii prin comportamente sociale, cu sine prin reflecţie asupra Eu-lui propriu.

Comunicarea interumană, în general şi pe domenii, diferitele ei aspecte, intră tot mai mult în atenţia specialiştilor din ştiinţele comunicării, sociologilor, pedagogilor şi psihologilor.

Comunicarea didactică privită şi considerată ca model de formare a capacităţilor comunicative ale elevilor ocupă un loc central în demersul educaţional, dat fiind faptul că în faţa şcolii stă sarcina pregătirii copiilor pentru autoinformare permanentă.

Formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicative constă în extrapolarea cunoaşterii lingvistice la situaţiile de comunicare concretă şi stă la baza oricărei intervenţii didactice.

Conţinutul cognitiv predat-învăţat în procesul didactic, ca şi influenţa formativă a

profesorului asupra elevului se pot măsura doar prin mijlocirea unei permanente legături între cei doi poli ai relaţiei educative, care determină înţelegerea dintre profesor şi elevi în vederea atingerii scopurilor şi desfăşurării activităţii de învăţare. Accentul cade în tot mai mare măsură pe interactivitate, pe sporirea rolului activ al elevului-receptor şi pe utilizarea întregii palete de retroacţiuni comunicaţionale.

Capitolul I: Comunicarea umană

1.1. Definirea comunicării umane

Comunicarea a fost percepută ca element esenţial al existenţei umane încă din antichitate. Elementele concrete ale teoriei comunicării apar, însă, în secolul VI, î.Hr., în lucrarea ,,Arta retoricii”, a lui Corax din Siracuza. Platon şi Aristotel au fost continuatorii acestei preocupări, astfel că alături de matematică şi filozofie, comunicarea a devenit obiect de studiu în Lyceum şi în Academia Greacă.

În Evul Mediu, când dezvoltarea bisericii ia amploare, comunicarea are noi dimensiuni, deoarece această perioadă coincide şi cu formarea primelor formaţiuni statale. Acest lucru se observă deoarece, în fiecare stat, existau persoane care se ocupau de consemnarea faptelor, de scrierea documentelor şi de elaborarea legilor. Se cristalizează sisteme comune de scheme specifice anumitor zone ale lumii.

Epoca modernă a reprezentat perioada de explozie a dezvoltării comunicării sub toate aspectele ei. Progresul tehnic şi al ştiintelor a favorizat apariţia mijloacelor de comunicare, care au avut ca impact intensificarea comunicării între indivizi, grupuri şi, mai ales, între diverse comunităţi.

Prin excelenţă, omul este o fiinţă socială care nu poate trăi izolat şi care interacţionează cu restul lumii. El relaţionează permanent cu semenii săi. În fapt, întâlnirea dintre două (sau mai multe) persoane reprezintă o situaţie în care se face schimb de semne, gesturi, sentimente, idei.

Termenul de ,, comunicare” provine din latinescul ,,comunis”, adică ,, a-şi face datoria în comun, a împărtăşi, a spune împreună, a amesteca, a uni”. A comunica înseamna ,, a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinta, a spune” sau (despre oameni, comunităţi sociale etc.) ,, a se pune în contact cu”, după cum şi ,, a fi în legatură cu”, ,, a duce la” (DEX, 179).

Constantin Noica considera sensul termenului ,,cuminecare” ca fiind mai apropiat procesului comunicării umane. ,,Comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri; cuminecare e de subînţelesuri” (C. Noica, 1970). Prin definiţie, comunicarea este modalitatea fundamentală de interacţiune psihosocială a persoanelor, interacţiune ce presupune realizarea unor schimburi informaţionale prin intermediul unor simboluri şi semnificaţii social generalizate în vederea conservării stabilităţii sau, după caz, a obţinerii unor modificări atitudinal-comportamentale la nivelul unui individ sau a unui grup.

Preview document

Comunicarea Didactică - Pagina 1
Comunicarea Didactică - Pagina 2
Comunicarea Didactică - Pagina 3
Comunicarea Didactică - Pagina 4
Comunicarea Didactică - Pagina 5
Comunicarea Didactică - Pagina 6
Comunicarea Didactică - Pagina 7
Comunicarea Didactică - Pagina 8
Comunicarea Didactică - Pagina 9
Comunicarea Didactică - Pagina 10
Comunicarea Didactică - Pagina 11
Comunicarea Didactică - Pagina 12
Comunicarea Didactică - Pagina 13
Comunicarea Didactică - Pagina 14
Comunicarea Didactică - Pagina 15
Comunicarea Didactică - Pagina 16
Comunicarea Didactică - Pagina 17
Comunicarea Didactică - Pagina 18
Comunicarea Didactică - Pagina 19
Comunicarea Didactică - Pagina 20
Comunicarea Didactică - Pagina 21
Comunicarea Didactică - Pagina 22
Comunicarea Didactică - Pagina 23
Comunicarea Didactică - Pagina 24
Comunicarea Didactică - Pagina 25
Comunicarea Didactică - Pagina 26
Comunicarea Didactică - Pagina 27
Comunicarea Didactică - Pagina 28
Comunicarea Didactică - Pagina 29
Comunicarea Didactică - Pagina 30
Comunicarea Didactică - Pagina 31
Comunicarea Didactică - Pagina 32
Comunicarea Didactică - Pagina 33
Comunicarea Didactică - Pagina 34
Comunicarea Didactică - Pagina 35
Comunicarea Didactică - Pagina 36
Comunicarea Didactică - Pagina 37
Comunicarea Didactică - Pagina 38
Comunicarea Didactică - Pagina 39
Comunicarea Didactică - Pagina 40
Comunicarea Didactică - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Comunicarea Didactica.doc

Alții au mai descărcat și

Gestionarea conflictelor în școală

Școala românească a traversat o perioadă de reforme menite să consolideze sistemul de învățământ, iar acum se află în faza în care ar trebui să se...

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Rolul activităților integrate în realizarea educației morale la vârsta preșcolară

INTRODUCERE Rolul educaţiei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea valorilor, de a forma atitudini de receptare şi preţuirea lor....

Profesorul - model în formarea personalității adolescentului

1.Introducere “Autoritatea întruchipată de profesor rămâne întotdeauna una paradoxală, deoarece nu se bazează pe afirmarea puterii acestuia, ci pe...

Comunicare

INTRODUCERE Actualitatea şi importanța problemei abordate. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare a elevilor este...

Eficientizarea comunicării didactice

1. TIPURI DE COMUNICARE UMANĂ: CARACTERISTICI, RELAŢII 1.1. Comunicarea, dincolo de formele şi manifestările ei sociale şi umane, este: -o...

Metodele Instructiv-Educative - Lucrare de Absolvire

INTRODUCERE Ce (mai) este educaţia ? Din punct de vedere etimologic, termenul educaţie poate fi dedus din latinescul educo-educare (a alimenta, a...

Comunicarea didactică

INTRODUCERE Comunicarea educationala sau pedagogica este cea care mijloceste realizarea fenomenului educational in ansamblul sau, indiferent de...

Te-ar putea interesa și

Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică

INTRODUCERE Intrarea pe o piaţă străină implică o prospectare ştiinţifică, cunoşterea temeinică a tuturor oportunităţilor pe care le oferă ţara...

Comunicarea didactică în învățământul preșcolar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta...

Comunicare

INTRODUCERE Actualitatea şi importanța problemei abordate. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare a elevilor este...

Eficientizarea comunicării didactice

1. TIPURI DE COMUNICARE UMANĂ: CARACTERISTICI, RELAŢII 1.1. Comunicarea, dincolo de formele şi manifestările ei sociale şi umane, este: -o...

Determinarea Stilului de Comunicare la Cadrele Didactice

Introducere Actualitatea şi importanţa temei studiate. Comunicarea, în general, reprezintă o cheie a succesului în aproape toate aspectele vieţii...

Paralelism între Comunicarea Umană și Comunicarea Didactică din Învățământul Românesc

PARALELISM ÎNTRE COMUNICAREA UMANĂ ŞI COMUNICAREA DIDACTICĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 1.Comunicarea umană Conform afirmaţiei lui Adler ,,omul...

Comunicarea Didactică

Retroacţiuni ale comunicării didactice Prin caracteristica sa de instrumentalitate, comunicarea didactică înglobează fenomenul de retroacţiune (...

Comunicarea Didactică

CAPITOLUL I 1.1 Conceptul de comunicare: Definită în modul cel mai simplu, comunicarea constă într-un proces de transmitere a informaţiilor,...

Ai nevoie de altceva?