Incluziunea socială

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4204
Mărime: 151.90KB (arhivat)
Publicat de: Laurian Chivu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Schifirnet

Extras din proiect

I. Date generale

Orice grup minoritar care interactioneaza cu un grup majoritar, dominant se deosebeste de acestia mai intai prin calitatea de a fi identificabil, tratamentul diferential si priorativ , si prin cunostinta de sine a grupului minoritar. In al doilea rand prin identitatea lor etnica data de numele colectiv, de origine, de statul, istoria si cultura proprie, de un teritoriu specific , de sentimentul solidaritatii.

Tinerii rromi au putine sanse de comunicare si cooperare cu semenii lor. Cultura este o cale de convietuire, motiveaza dialogul viu dintre civilizatii, dialog ce imbogateste si unifica. Prin intermediul culturii, prin traditie si folclor se incearca regandirea acestui dialog intre tineri.

1. Obiectiv

1. Cunoaşterea şi folosirea termenilor specifici istoriei şi civilizaţiei rromilor

2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor documentare referitoare la trecutul şi prezentul comunităţilor de rromi

3. Înţelegerea timpului şi a spaţiului istoric în contextul civilizaţiei rrome

4. Participarea la activităţile de interes local care să valorizeze pozitiv relaţiile dintre minoritatea rromă şi populaţia majoritară

5. Schimburi culturale

6. Democratie locala

7. Reducerea abandonului scolar

Obiectivul general al proiectului urmareste sa dezvolte si sa extinda aria schimburilor culturale si activitatilor sociale.

Ca si obiective specifice, proiectul isi propune :

O1. Educatia estetica si etica a tinerilor romani si rromi folosind arta si comunicarea ca mijloc universal de exprimare

O2. Cooptarea tinerilor intr-un forum de discutii care sa le dezvolte aptitudinile de exprimare libera asupra unor problematici care vizeaza democratia locala, integrarea europeana si problemele specifice ale tineretului. Internetul va constitui un instrument familiar tinerilor, pentru indeplinirea acestui obiectiv.

O3. Implicarea tinerilor in determinarea oportunitatilor socio-culturale si realizarea unor materiale de promovare a relatiilor interetnice , folosind mijloace de exprimare specifice varstei (desene, afise, fotografii), precum si sensibilizarea sistemului edicational local.

O4. Dobandirea si dezvoltarea aptitudinilor si capacitatilor tinerilor elevi in derularea de proiecte interetnice socio-culturale.

3. Locatie

Regiunea Oltenia, judetele Dolj, Olt, Gorj.

Scopul proiectului este acela de a dezvolta legaturile culturale deja stabilite si de a extinde aria de cooperare in domeniul cultural sisocial , intre tinerii rromi si romani din judetele Dolj, Olt si Gorj.

Grupurile tinta sunt reprezentate de : tinerii elevi din invatamantul gimnazial si liceal din judetele Dolj, Olt si Gorj , persoanele si organizatiile care doresc sa dezvolte sau sa participe la activitati culturale si sociale.

4. Echipa propusă pentru implementarea acţiunii

Echipa propusă pentru implementarea proiectului este următoarea:

1. Manager proiect- atributii principale: asigura conducerea generala a proiectului; are autoritatea de decizie cu privire la coordonarea activitatilor si alocarea resurselor proiectului; verifica desfasurarea proiectului in toate fazele sale, conform celor stabilite.

2. Responsabil domeniu organizatoric: asigura interfata intre toate verigile angrenate in desfasurarea proiectului precum si interfata cu mass-media si celelalte organizatii care sunt implicate in derularea activitatilor; asigura corelarea resurselor necesare intr-o anumita faza de derulare a proiectului cu alocarea eficienta a acestora; tine locul managerului de proiect atunci cand acesta lipseste.;analizeaza derularea activitatilor si urmareste respectarea termenelor si conditiilor de desfasurare a acestora; asigura derularea principalelor activitati din proiect

3.Responsabil domeniu tehnic: coordoneaza activitatile privind achizitionarea, utilizarea si intretinerea echipamentelor de lucru; raspunde de instalarea si buna functionare a echipamentelor pe parcursul derularii activitatilor precum si de instruirea celor care utilizeaza aceste echipamente; raspunde de realizarea si utilizarea din punct de vedere tehnic a Forumului de discutii pe Internet; asigura utilizarea resurselor alocate in mod eficient si raspunde de amenajarea spatiilor de expunere

4. Responsabil documentare, analiza si promovare: asigura conducerea activitatilor privind colectarea, analiza si selectarea tuturor materialelor, lucrarilor si exponatelor;, a expozitiei itinerante si a minispectacolelor artistice, raspunde de realizarea miniproiectelor culturale si a pliantelor de prezentare a acestora;

raspunde de derularea Forumului de discutii pe Internet.

5. Responsabil domeniu financiar : asigura conducerea si desfasurarea tuturor activitatilor din domeniul financiar-contabil

Preview document

Incluziunea socială - Pagina 1
Incluziunea socială - Pagina 2
Incluziunea socială - Pagina 3
Incluziunea socială - Pagina 4
Incluziunea socială - Pagina 5
Incluziunea socială - Pagina 6
Incluziunea socială - Pagina 7
Incluziunea socială - Pagina 8
Incluziunea socială - Pagina 9
Incluziunea socială - Pagina 10
Incluziunea socială - Pagina 11
Incluziunea socială - Pagina 12
Incluziunea socială - Pagina 13
Incluziunea socială - Pagina 14
Incluziunea socială - Pagina 15
Incluziunea socială - Pagina 16
Incluziunea socială - Pagina 17
Incluziunea socială - Pagina 18
Incluziunea socială - Pagina 19
Incluziunea socială - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Incluziunea Scoiala a Rromilor din Regiunea Oltenia.doc

Alții au mai descărcat și

Război informațional

Razboiul mediatic este nou aparut în marele cadru al razboaielor informationale ( razboiul informational, razboiul psihologic, razboiul electronic,...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Argument Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze...

Rolul POS DRU în dezvoltarea economiei sociale

I N T R O D U C E R E Începând mai ales din anii ’90, România a intrat într-un proces de sărăcire a populaţiei, accentuat în perioada tranziţiei...

Beneficiile Economice și Sociale ale Transportului Rutier

CAP. 1. TRANSPORTURILE RUTIERE 1.1. Evoluţia transporturilor rutiere Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice prin care...

Politici de incluziune socială și combatere a sărăciei în România

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În ultimii ani abordările din câmpul politicilor sociale din România privind grupurile vulnerabile sau...

Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița

CAPITOLUL I Politicile sociale în România Secţiunea 1 Consideraţii generale În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de...

Masterplan Regional Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est

Introducere Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud este un document strategic complex realizat sub coordonarea Agenției pentru...

Conceptul de incluziune socială

Incluziunea socială se bazează pe accesul indivizilor și al familiilor la un set de standarde sociale, sub formă de drepturi sociale. Altfel spus,...

Asistența Socială în România

Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei, aceasta...

Ai nevoie de altceva?