Construcția și calculul autovehiculelor II

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 15631
Mărime: 18.02MB (arhivat)
Publicat de: Georgian-Iulian N.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Transporturi
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. Dinamica tracțiunii autovehiculului de proiectat
 2. Caracteristica de turație la sarcină totală
 3. Determinarea raportului de transmitere al transmisiei principale i0
 4. Determinarea raportului de transmitere al primei trepte de viteză isv1
 5. Etajarea schimbătorului de viteze
 6. 1.4.1 Etajarea după criteriul aceluiași interval de turații în fiecare treaptă (progresie geometrică)
 7. 1.4.2 Etajarea după criteriul aceluiași interval de viteză în fiecare treaptă (progresie
 8. armonică)
 9. Studiul performanțelor dinamice ale autovehiculului de proiectat
 10. Caracteristica de tracțiune F_(t.k)=f(V) la sarcină totală de funcționare a motorului cu ardere internă
 11. Caracteristica dinamică D_k=f(V) la sarcină totală de funcționare a motorului cu ardere internă
 12. Caracteristicile de demarare ale autovehiculului
 13. Caracteristica accelerațiilor a_k=f(V) la sarcină totală de funcționare a motorului cu ardere internă
 14. Caracteristica de demarare d_k=d_t (t) la sarcină totală de funcționare a motorului cu ardere internă
 15. Calculul și proiectarea schimbătorului de viteze
 16. Rolul, condițiile impuse schimbătorului de viteze
 17. Studiul soluțiilor constructive posibile pentru schimbătorul de viteze și alegerea soluțiilor constructive pentru proiectare
 18. Schema cinematică a schimbătorului de viteză
 19. Calculul distanței dintre axele arborilor
 20. Determinarea numerelor de dinți pentru roțile dințate
 21. Calculul parametrilor roților dințate
 22. Calculul forțelor din angrenaje
 23. Verificarea de rezistență a danturii angrenajului cilindric cu dinți înclinați
 24. Verificarea la oboseală prin încovoiere a piciorului dintelui
 25. Verificarea solicitării statice de încovoiere a piciorului dintelui la încărcarea maximă
 26. Verificarea la presiune hertziană, în cazul solicitării la oboseală a flancurilor dinților
 27. Verificarea la solicitare statică de contact a flancurilor dinților
 28. Calculul arborilor schimbătorului de viteză
 29. Alegerea rulmenților arborilor schimbătorului de viteză
 30. Soluția constructivă pentru treapta de mers înapoi
 31. Calculul și proiectarea punții automobilului
 32. Studiul soluțiilor constructive posibile pentru punte și alegerea soluțiilor constructive pentru proiectare
 33. Calculul forțelor
 34. Tabel cu dimensiunile adoptate pentru soluția constructivă aleasă

Extras din proiect

Dinamica tracțiunii autovehiculului de proiectat

Caracteristica de turație la sarcină totală

Caracteristicile motoarelor cu ardere internă sunt reprezentări grafice ale variației unor mărimi și indici de performanță ai motorului (puterea, momentul motor, consumul de combustibil, randamentul termic, etc.), în funcție de un anumit factor principal care influențează performanțele energetice și de economicitate (de exemplu: un parametru de regim - turația, sarcina, sau un parametru de reglaj - avansul la injecție, dozajul, etc.) considerat ca variabilă independentă. [5]

Pentru studiul dinamicii tracțiunii autovehiculelor o importanță deosebită o are caracteristica de turație care prezintă dependența puterii efective, momentului motor efectiv, consumului orar de combustibil și a consumului specific efectiv de combustibil în funcție de turație atunci când motorul funcționează la diferite sarcini. Performanțele dinamice maxime se obțin atunci când motorul funcționează la sarcină totală. [2]

La motorul cu aprindere prin comprimare (MAC) sarcina se reglează prin modificarea cantității de combustibil injectate în cilindru. [2]

Caracteristica de turație la sarcină totală se ridică pentru poziția pârghiei de comandă a pompei de injecție la debit maxim de combustibil, de la sarcină turația minimă de funcționare nmin, până la turația maximă de funcționare nmax. [5]

La motorul diesel puterea maximă este limitată de turația maximă admisibilă a motorului, datorită creșterii solicitărilor termo-mecanice sau a înrăutățirii desfășurării arderii. [5]

Creșterea puterii este limitată înainte de atingerii valorii maxime de către un dispozitiv special - regulatorul limitator de turație. Zona de funcționare între turația de intrare în acțiune a regulatorului și turația maximă reprezintă „ramura de regulator”; în această zonă, variația puterii efective și a momentului efectiv este foarte abruptă într-un interval de turații relativ îngust, ceea ce asigură o bună stabilitate în funcționare la variații mari ale rezistențelor la înaintare. [2]

Caracteristica de turație se poate determina pe cale analitică (în faza de proiectare a MAI poate fi estimată prin calcul). [2]

"P" " " _"e" ="P" _"e.max" "∙" ["α∙" "n" /"n" _"P" "+β∙" ("n" /"n" _"P" )^"2" "-γ∙" ("n" /"n" _"P" )^"3" ] pentru n≤n_med

P _e=P_(e.max)∙[α'∙n/n_P +β'∙(n/n_P )^2-γ'∙(n/n_P )^3 ] pentru n>n_med (1.2)

Unde n_med=(n_M+n_P)/2 (1.3)

nP - turația de putere maximă

nM - turația de moment maxim

În urma calculului rezistențelor la înainte, respectiv a puterilor necesare pentru învingerea rezistențelor la înaintare s-a constatat că pentru o obține viteza maximă impusă prin tema de proiect este necesar ca motorul cu ardere internă să dezvolte o putere de: P_Vmax=126,75 kW.

nP - turația de putere maximă

nM - turația de moment maxim

nVmax - turația de viteza maximă

M_e=9555∙P/n

Raportul de turații la viteză maximă este: [4]

ζ=n_Vmax/n_P (1.4)

nVmax - turația de viteza maximă

Se alege valoarea coeficientul zeta pentru un automobil echipat cu motor cu ardere prin comprimare (MAC) din literatura de specialitate [4]. ζ = 0,9

Adaptabilitatea motorului de autovehicul la tracțiune reprezintă capacitatea acestuia de a învinge rezistențe la înaintare cât mai mari prin posibilități proprii, mărind momentul motor la scăderea turației cauzată de creșterea rezistențelor la înaintare. [2]

Se definește coeficientul de adaptabilitate al motorului:

c_a=M_(e.max)/M_(e.P) >1 (1.5)

Elasticitatea motorului de autovehicul reprezintă capacitatea acestuia de a realiza, prin domeniul său de turații în regim stabil de funcționare, o gamă cât mai largă de viteze de deplasare fără a fi necesară modificarea raportului de transmitere al schimbătorului de viteze.

c_e=n_M/n_P <1 (1.6)

În urma analizei parametrilor modelelor de autovehicule similare s-au obținut următoarele valori pentru cei doi coeficienți:

ca = 1,157; ce = 0,483

Valorile coeficienților de formă pentru modelarea curbei de putere a motorului la sarcină totală pentru zona turațiilor joase: [2]

α=(c_e^2-c_a∙(2∙c_e-1))/(1-c_e )^2 , β=(2∙c_e-〖(c〗_a-1))/(1-c_e )^2 , γ=(〖(c〗_a-1))/(1-c_e )^2 (1.7)

α+β-γ=1 (1.8)

Valorile coeficienților de formă pentru modelarea curbei de putere a motorului la sarcină totală pentru zona turațiilor ridicate: [2]

α'=(c_e^2-〖3∙c〗_e-c_a)/(1-c_e )^2 , β'=(3-2∙c_a-c_e^2)/(1-c_e )^2 , γ'=(〖2-(c〗_e+c_a))/(1-c_e )^2 (1.9)

α'+β'-γ'=1 (1.10)

În urma calculelor se obțin următoarele valorile pentru cei șase coeficienți:

α = 1,020; β = 0,567; ϒ = 0,587

α’ = 0,651; β’ = 1,698; ϒ = 1,349

Se definește funcția f(ζ). [4]

f(ζ)=α’∙ζ+β’∙ζ^2-ϒ’∙ζ^3 (1.11)

Se obține: f(0,9)=0,651∙0,9+1,698∙〖0,9〗^2-1,349∙〖0,9〗^3=0,978

Se calculează puterea maximă necesară a motorului cu ardere internă:

P_max=P_Vmax/(f(ζ) ) (1.12)

Se obține: P_max=126,75/(0,978 )=129,62 kW.

Valoarea obținută se aproximează: P_e=130 kW.

Turația de putere maximă a motorului se alege în funcție de media valorilor turațiilor de putere maximă pentru modele de autovehicule similare.

nP = 3600 rot/min

Turația de moment motor maxim se calculează din valoarea coeficientului de elasticitate al motorului.

Se obține: n_M=c_e∙n_P=0,483∙3600=1740 rot/min.

Turația minimă de funcționare a motorului: n_min=0,2∙n_P. [2]

Se obține: n_min=0,2∙3600=720 rot/min.

Turația de viteză maximă se calculează din raportul de turații la viteză maximă.

Se obține: n_Vmax=ζ∙n_P=0,9∙3600=3240 rot/min.

Regulatorul limitator de turație intervine la o turație mai mică sau cel mult egală cu turația de putere maximă propriu-zisă. [4]

n_ir≤n_P (1.13)

Se alege: nir = 3600 rot/min

Turația maximă permisă de regulatorul limitator de turație: n_(max.r)=1,085∙n_P. [2]

Se obține: n_(max.r)=1,085∙3600=3900 rot/min.

Bibliografie

[1] Anghelache, G., „Dinamica autovehiculelor”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2020.

[2] Andreescu, C., „Dinamica autovehiculelor”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule, 2019.

[3] Untaru, M., Frățilă, Gh., șa, „Calculul și construcția automobilelor”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982

[4] Stoicescu, P.A., „Proiectarea performanțelor de tracțiune și de consum ale automobilelor”, Editura Tehnica

[5] Popa, M.G., Negurescu, N., Pană, C., „Motoare Diesel - Procese”, Editura MATRIX ROM, București, 2003

[6] https://www.auto-data.net/en/

[7] https://www.automobile-catalog.com

[8] Dobre, A. , „Transmisii pentru autovehicule”, note de laborator, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2020.

[9] Harald, N., Bernd, B., Joachim, R., Wolfgang, N., „Automotive Trasnmissions - Fundamentals, Selection, Design and Application (Second Edition), Editura Springer, Friedrichshafen and Stuttgart, 2010.

[10] Cicone, T., „Organe de mașini”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2019.

[11] Tabacu, I., „Transmisii mecanice pentru autoturisme”, Editura Tehnică, București, 1999.

[12] Filipoiu, D., I., Tudor, A., „Proiectarea transmisiilor mecanice”, Editura BREN, București, 2006.

[13] Dobre, A., „Sisteme de frânare, direcție și suspensie”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2020.

[14] Mateescu, V., „Sisteme de frânare, direcție și suspensie”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2015.

[15] Bejan, N., „Fabricarea și repararea autovehiculelor”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2020.

[16] https://g-klasse.shop/product/rear-axle-4888-449-mercedes-g-class-460-axle-width-1-425mm?lang=en accesat la data de 22.01.2021

Preview document

Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 1
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 2
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 3
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 4
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 5
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 6
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 7
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 8
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 9
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 10
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 11
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 12
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 13
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 14
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 15
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 16
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 17
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 18
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 19
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 20
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 21
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 22
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 23
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 24
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 25
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 26
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 27
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 28
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 29
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 30
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 31
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 32
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 33
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 34
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 35
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 36
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 37
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 38
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 39
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 40
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 41
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 42
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 43
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 44
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 45
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 46
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 47
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 48
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 49
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 50
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 51
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 52
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 53
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 54
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 55
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 56
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 57
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 58
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 59
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 60
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 61
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 62
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 63
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 64
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 65
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 66
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 67
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 68
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 69
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 70
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 71
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 72
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 73
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 74
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 75
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 76
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 77
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 78
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 79
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 80
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 81
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 82
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 83
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 84
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 85
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 86
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 87
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 88
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 89
Construcția și calculul autovehiculelor II - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Constructia si calculul autovehiculelor II.docx

Alții au mai descărcat și

Construcția și calculul autovehiculului

Tema de proiect Să se efectueze proiectarea generală și funcțională privind dinamica tracțiunii și a ambreiajului pentru un autovehicul ce...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Calculul și construcția motoarelor de autovehicule

Tip motor MAC Dispunerea cilindrilor V I 8 γ/δ 90 D 112,3 S 119,5 ε 17,1 n_M 1900 n_P 3340 Sistem de racier cu lichid Arbore cu came 2...

Calculul și construcția motoarelor de autovehicule

1. MOTORUL CU ARDERE INTERNA-Generalitati Motorul cu ardere internă transforma energia chimica produsa energia produsa prin arderea unui...

Calculul și construcția autovehiculelor - cutia de viteze

Se se proiecteze o cutie de viteze pentru un autovehicul cu urmatoarele date tehnice: - tipul: autoturism - momentul motor maxim: 240 [Nm] -...

Întreținerile tehnice ale autovehiculelor - construcția și calculul instalației de ungere

1. INTRODUCERE Cheltuielile bunurilor materiale şi braţelor de muncă pentru menţinerea în stare bună a autovehiculelor sunt considerabile şi de...

Analiza comparativă a performanțelor unor autoturisme de serie

Memoriu justificativ Piața auto a ultimilor zece ani s-a remarcat prin diversitatea cererii și a ofertei, lucru care a dus la creșterea numărului...

Construcția și calculul autovehiculului

Tema de proiect Să se efectueze proiectarea generală și funcțională privind dinamica tracțiunii și a ambreiajului pentru un autovehicul ce...

Calculul și construcția autovehiculelor rutiere

Sa se proiecteze transmisia unui autovehicul. Ambreajul. Mecanismul de actionare. Cutia de viteze. Date initiale de calcul: Opel Astra 1.7...

Construcția și calculul autovehiculelor II

STUDIUL DINAMIC AL AUTOMOBILULUI Cap.1 Studiul solutiilor similar si al tendintelor de dezvoltare Studiul Soluțiilor Similare Pentru abordarea...

Ai nevoie de altceva?