Amenajarea zonei montane Rânca

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 22460
Mărime: 687.51KB (arhivat)
Publicat de: Ilinca Rădulescu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coordonator, Prof. Univ. Dr. Eugen Falnita
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA FACULTATEA DE ECONOMIE SI DE ADMINISTRAREA AFACERII

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I : Evolutia turismului 4
 3. 1.1. Turismul din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre 4
 4. 1.2. Componentele fenomenului turistic 6
 5. 1.3. Evoluţia turismului montan: schiul, alpinismul şi drumeţiile 13
 6. 1.4. Dezvoltarea durabilă a turismului 16
 7. 1.5. Implicarea turismului în activitatea economică 18
 8. CAPITOLUL II : Prezentarea generală a staţiuni Rânca și a arealului din care face parte: Munţii Parâng 21
 9. 2.1. Munţii Parâng 21
 10. 2.1.1. Prezentare 21
 11. 2.1.2. Caracterizare geografică 22
 12. 2.1.3. Limite 22
 13. 2.1.4. Clima 24
 14. 2.1.5. Învelișul biosferic 25
 15. 2.1.6. Hidrografie 26
 16. 2.1.7. Rezervaţii 27
 17. 2.2. Rânca 29
 18. 2.2.1. Prezentare 29
 19. 2.2.2. Localizare 29
 20. 2.2.3. Domeniul schiabil 32
 21. 2.2.4. Sistemul de canalizare și epurare 32
 22. 2.2.5. Infrastructura de cazare 33
 23. 2.2.6. Resurse turistice naturale 34
 24. 2.2.7. Resurse turistice naturale cu regim protectiv 35
 25. 2.2.8. Patrimoniul cultural 35
 26. 2.2.8.1. Monumente cultural – istorice ale zonei 35
 27. 2.2.8.2. Elemente de patrimoniu etnocultural al zonei 36
 28. 2.2.9. Trasee turistice 37
 29. CAPITOLUL III : Dezvoltarea turismului în zona Rânca 45
 30. 3.1.Tendinte si strategii de dezvoltare a turismului montan 45
 31. 3.2. Necesitatea dezvoltării turismului în zona Rânca 47
 32. 3.3. Analiza S.W.O.T 49
 33. 3.3.1.Strengths (puncte forte) 49
 34. 3.3.2.Weakness (puncte slabe) 50
 35. 3.3.3.Opportunities (oportunităţi 51
 36. 3.3.4.Threats (riscuri) 52
 37. 3.4.Impactul estimativ al investiţiilor 52
 38. 3.4.1. Impactul economic 52
 39. 3.4.2. Impactul social 53
 40. 3.4.3. Mediu 53
 41. 3.5. Determinarea indicelui de atractivitate al zonei 55
 42. CAPITOLUL IV : Propunere proiect pentru dezvoltarea zonei montane Ranca 56
 43. 4.1. Oportunităţi 56
 44. 4.1.1.Gradul de atractivitate turistică 56
 45. 4.1.2.Calitatea infrastructurii de acces, tehnico-edilitare și urbanistice 57
 46. 4.2.Necesităţi 58
 47. 4.3.Proiecte lucrări de dezvoltare 59
 48. 4.3.1.Optimizarea domeniului schiabil 59
 49. 4.3.1.1.Pârtii de schi:posibile realizări ale unui proiect de dezvoltare..59
 50. 4.3.1.2.Instalaţii de transport cu cablu: posibile realizări ale unui proiect de dezvoltare 61
 51. 4.3.1.3.Mașini de bătut zăpada: posibile realizări ale unui proiect de dezvoltare 62
 52. 4.3.1.4.Instalaţii electrice: posibile realizări ale unui proiect de dezvoltare 62
 53. 4.3.1.5.Dimensionarea statiunii 62
 54. 4.3.2. Sistemul de canalizare si epurare a apelor uzate: posibile realizări ale unui proiect de dezvoltare 63
 55. BIBLIOGRAFIE 66

Extras din proiect

INTRODUCERE

Zona Rânca este situată în partea de N-E a judeţului Gorj în bazinu hidrografic al râului Gilort, în zona de crestare a munţilor Corneșul Mare și pe pantele sud-estice ale acestuia la circa 18-19 km de orașul Novaci pe drumul national DN 67A ( Bengești – Novaci - Obîșia Lotrului – Lugag ).

Zona de N-E a judeţului Gorj reprezintă circa 20% din suprafaţa totala a judeţului Gorj și este o zona slab dezvoltată economic fiind puternic afectată de restructurările masive din domeniul industrial ( exploatările miniere din zona Baia de Fier au fost închise ). Această măsură a generat un șomaj foarte ridicat în zonă cu consecinţe negative în plan economic și social.

Zona dispune însă de un potenţial turistic deosebit , care nu a fost pus înca în valoare . Din examinarea întregului potenţial turistic al judeţului Gorj s-a apreciat că o inportanţa deosebită o are arealul turistic Parâng – Novaci. În acest areal se remarca zona Rânca ca fiind singura zonă din întreaga Oltenie care oferă condiţii excelente pentru turismul montan și practicarea sporturilor de iarna.

Creearea unei alternative de dezvoltare economică a judeţului și a regiunii prin dezvoltarea turismului în judeţul Gorj, reprezintă o necesitate deoarece acesta se confruntă cu probleme multiple legate de starea socială grea, urmare a masivelor disponibilizări făcute în sectoarele de extracţie și industrială a judeţului.

Pe scara atractiviţatii turistice a statiunilor montane românesti, Rânca are un scor de 2,43 , fiind astfel încadrată din punct de vedere turistic în categoria staţiunilor de interes local sau al “nucleelor turistice “ . Dacă se au în vedere indicii caracteristici ai ofertei de cazare , de schi și diferite sporturi de iană și de vară , Rânca este considerată ca având posibilitaţi reale de dezvoltare pentru turismul montan pe durata întregului an.

Prin dezvoltarea domeniului schiabil și realizarea unei infrastructure de protecţia mediului adecvate , statiunea Rânca poate atinge standarde europene.

Pentru punerea în valoare a potenţialului turistic al zonei Rânca - Novaci – Baia de Fier , au fost indentificate atât necesităti cat și oportunitaţi pentru asigurarea unui impact regional puternic.

CAPITOLUL I

Evolutia turismului

1.1. Turismul din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre.

Călătoria a apărut cu mult înaintea erei noastre, când oamenii se deplasau din diferite motive printre care: comerţul, aventură, politică, religie şi sănătate.

De atunci şi până astăzi scopurile călătoriei nu s-au schimbat prea mult, în prezent adăugându-se călătoriile de afaceri şi deplasările la târguri, expoziţii, simpozioane şi sesiuni.

În perioada Imperiului Roman călătoriile s-au dezvoltat foarte mult deoarece aceştia aveau o monedă universală care era acceptată în tot imperiul, precum şi o reţea de drumuri foarte bine dezvoltată pentru acea perioadă.

Stabilitatea politică, prosperitatea economică, moneda universală, sistemul eficient de transport şi timpul liber au favorizat călătoriile în timpul Imperiului Roman.

Începând cu anul 400 e.n., aceşti factori au dispărut, călătoria cunoscând o perioadă de stagnare, deoarece devenise periculoasă şi dificilă.

Comerţul, dorinţa de a cunoaşte alte civilizaţii şi de a vizita locuri noi face ca în secolul al XVI-lea călătoria să capete noi dimensiuni, astfel apare un nou sector specializat destinat primirii şi găzduirii vizitatorilor.

În secolul al XVII-lea apar oraşele balneare, ceea ce marchează o nouă etapă în dezvoltarea turismului.

Revoluţia industrială de la începutul secolului al XIX-lea a transformat călătoria într-un fenomen accesibil maselor datorită dezvoltării clasei de mijloc şi schimbărilor sociale substanţiale. Totodată s-au modernizat şi diversificat mijloacele de transport şi căile de comunicare ceea ce a facilitat călătoriile şi dezvoltarea turismului modern.

În paralel cu dezvoltarea transporturilor şi căilor de comunicare s-au dezvoltat şi cele mai diferite forme de cazare: hanurile, hotelurile, motelurile, cabanele, vilele şi bungalourile.

Turismul a progresat cu diferenţe evidente de la o ţară la alta, de la o zonă la alta în funcţie de: stabilitatea politică, dezvoltarea economică, stabilitatea monedei, eficienţa transporturilor şi bineînţeles timpul liber şi puterea financiară a oamenilor. Astfel putem constata că turismul a fost şi este influenţat de o serie de factori. Aceştia sunt:

• Factori economici: veniturile, tarifele, oferta turistică;

• Factori psihologici: setea de cultură, dorinţa de cunoaştere, sănătatea;

• Factori demografici: creşterea longevităţii;

• Factori tehnici: performanţele mijloacelor de transport;

• Factori sociali: evoluţia numerică a populaţiei, structura pe vârste şi pe categorii socio-profesionale;

• Factori naturali: aşezarea geografică, poziţia faţă de principalele căi de comunicaţie, relieful, clima;

• Factori organizatorici şi politici: formalităţile de frontieră, regimul vizelor, conflicte sociale, etnice, religioase.

În prezent, călătoria îmbracă mai multe forme, printre care:

• Călătoria religioasă: cea mai frecventă formă de călătorie religioasă o constituie pelerinajul;

• Călătoria pentru sănătate: datorită dezvoltării staţiunilor balneo-climaterice şi descoperirilor în domeniul medicinei, călătoria pentru sănătate a căpătat o extindere fără precedent;

• Călătoria de afaceri: îmbracă o mare varietate de forme de manifestare – târguri, expoziţii, congrese ştiinţifice, simpozioane, sesiuni etc.;

• Comerţul internaţional: este cel mai mare generator de turism internaţional;

• Călătoria pentru cunoaşterea artei şi istoriei: este generată de rguri, expoziţii, congrese ştiinţifice, simpozioane, sesiuni etc.;

• Comerţul internaţional: este cel mai mare generator de turism internaţional;

• Călătoria pentru cunoaşterea artei şi istoriei: este generată de „setea de cultură“ a turiştilor;

• Turismul social: reprezintă călătorii internaţionale facilitate de către guvern, patronii unor firme sau organizaţii şi sindicate organizate în acest scop.

Preview document

Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 1
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 2
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 3
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 4
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 5
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 6
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 7
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 8
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 9
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 10
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 11
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 12
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 13
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 14
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 15
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 16
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 17
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 18
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 19
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 20
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 21
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 22
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 23
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 24
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 25
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 26
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 27
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 28
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 29
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 30
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 31
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 32
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 33
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 34
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 35
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 36
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 37
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 38
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 39
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 40
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 41
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 42
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 43
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 44
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 45
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 46
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 47
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 48
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 49
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 50
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 51
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 52
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 53
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 54
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 55
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 56
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 57
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 58
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 59
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 60
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 61
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 62
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 63
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 64
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 65
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 66
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 67
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 68
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 69
Amenajarea zonei montane Rânca - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Amenajarea Zonei Montane Ranca.doc

Alții au mai descărcat și

Performanță și Calitate în Turismul Internațional Studiu de Caz Italia și Spania

Introducere Turismul ca fenomen economic şi social a cunoscut dezvoltări spectaculoase, explozive în cea de-a doua jumătate a secolului XX....

Rolul Turiștilor Străini în Dezvoltarea Turismului Rural

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA ŞI ANALIZA FLUXURILOR TURISTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA I.1. Analiza factorilor ce influenţează decizia de a vizita...

Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific

Introducere Mileniul trei debutează cu schimbări globale, profunde, strâns legate de crizele declanşate pe plan mondial şi intenţiile de reformă a...

Marketing în turism - Apuseni aventură pe râul de aur

Abstract Proiectul prevede propunerea unei tabere pentru copii de tipul circuit-aventură, pe Valea Arieşului, în defileul munţilor Apuseni. În...

Dezvoltarea regională sud-vest Oltenia

Introducere Dezvoltarea regională urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat,...

Amenajarea turistică a unei zone montane - Stațiunea Borșa

In functie de amplasarea echipamentelor fata de masiv exista 3 forme principale de localizare pentru statiunile montane: a) localizare periferica...

Prezentarea unei zone turistice - Maramureș

Dupa prabusirea regimului comunist, în 1989, interesul pentru piata turistica româneasca a cunoscut o oarecare crestere, dar pentru o scurta...

Analiza circulației turistice în stațiunile balneare și previziunea cererii pentru perioada 2005-2010

Evoluţia turismului din ţara noastră în general şi a turismului balnear în special, reflectă atât dezvoltarea extensivă, baza tehnico-materială...

Te-ar putea interesa și

Gorj - Agroturism

1. STUDIU PRIVIND POZITIA SI ACCESIBILITATEA 1.1. Asezare si pozitie in teritoriu Orasul Novaci se afla in partea de nord-est a judetului Gorj,...

Munții

1. FONDUL MORFOTURISTIC Muntii Lotrului fac parte din grupa centrala a Carpatilor Meridionali (extinsa intre valea Oltului la est si vaile Strei...

Valorificare potențialului turistic al județului Gorj

1. DESCRIEREA ASEZARII Judetul Gorj este situat in sud –vestul Romaniei, in nord-vestul provinciei istorice Oltenia. Judetul avand o suprafata de...

Program de Marketing pentru Lansarea Stațiunii Turistice Montane Rânca pe Piața Turistica a Europei

1.1.POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GORJ Judeţul Gorj dispune de un important potenţial turistic reprezentat printr-un cadru natural pitoresc,...

Poziția județului Gorj în cadrul regiunii SV-Oltenia

CARACTERISTICILE GENERALE ALE JUDETULUI POZITIA GEOGRAFICA Judetul Gorj este situate in partea sud-vestica a Romaniei (“Tara de sus a Olteniei”),...

Ai nevoie de altceva?