Tehnologia organizării serviciilor turistice în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 17354
Mărime: 91.80KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela F.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ...

Cuprins

 1. CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TURISM 2
 2. 1.1. ABORDĂRILE ACTUALE ALE NOȚIUNILOR FUNDAMENTALE DIN TURISM 3
 3. 1.2. LOCUL ȘI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE 6
 4. 1.2.1. ROLUL ECONOMIC AL TURISMULUI 7
 5. 1.2.2. ROLUL SOCIAL AL TURISMULUI 8
 6. 1.2.3. ROLUL CULTURAL-EDUCATIV 8
 7. 1.2.4. ROLUL POLITIC 8
 8. 1.3. INDICATORII CIRCULAȚIEI TURISTICE 8
 9. 1.4. FACTORII DE INFLUENȚĂ AI ACTIVITĂȚII DE TURISM 9
 10. CAPITOLUL II ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN TURISM 13
 11. 2.1 ATRIBUȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL TURISMULUI 13
 12. 2.2 ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN DOMENIUL TURISMULUI 17
 13. 2.3 CONSILIUL CONSULTATIV ÎN TURISM ȘI COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU TURISM 21
 14. 2.4 PATRIMONIUL TURISTIC 21
 15. CAPITOLUL III SERVICIILE TURISTICE 24
 16. 3.1 TURISMUL - ACTIVITATE SPECIFICĂ DE SERVICII 24
 17. 3.2 PARTICULARITĂȚILE SERVICIULUI TURISTIC 26
 18. 3.3 STRUCTURA SERVICIILOR TURISTICE 29
 19. CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ AMENAJAREA TURISTICĂ A ZONEI DE TRATAMENT BALNEAR DIN ROMANIA SLĂNIC MOLDOVA 39
 20. 4.1 INTRODUCERE 39
 21. 4.2 AMENAJAREA TURISTICĂ A TERITORIULUI 40
 22. 4.3 AMENAJAREA TURISTICĂ A STAȚIUNILOR BALNEARE 41
 23. 4.4 STAȚIUNEA SLĂNIC MOLDOVA 42
 24. BIBLIOGRAFIE 44
 25. CUPRINS
 26. CAPITOLUL 1 1
 27. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TURISM 1
 28. 1.1. ABORDĂRILE ACTUALE ALE NOȚIUNILOR FUNDAMENTALE DIN TURISM 1
 29. 1.2. LOCUL ȘI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE 4
 30. 1.2.1. ROLUL ECONOMIC AL TURISMULUI 5
 31. 1.2.2. ROLUL SOCIAL AL TURISMULUI 6
 32. 1.2.3. ROLUL CULTURAL-EDUCATIV 6
 33. 1.2.4. ROLUL POLITIC 6
 34. 1.3. INDICATORII CIRCULAȚIEI TURISTICE 6
 35. 1.4. FACTORII DE INFLUENȚĂ AI ACTIVITĂȚII DE TURISM 8
 36. CAPITOLUL 2 12
 37. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN TURISM 12
 38. 2.1 ATRIBUȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL TURISMULUI 12
 39. 2.2 ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN DOMENIUL TURISMULUI 15
 40. 2.3 CONSILIUL CONSULTATIV ÎN TURISM ȘI COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU TURISM 19
 41. 2.4 PATRIMONIUL TURISTIC 20
 42. CAPITOLUL 3 23
 43. SERVICIILE TURISTICE 23
 44. 3.1 TURISMUL - ACTIVITATE SPECIFICĂ DE SERVICII 23
 45. 3.2 PARTICULARITĂȚILE SERVICIULUI TURISTIC 24
 46. 3.3 STRUCTURA SERVICIILOR TURISTICE 28
 47. CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ 38
 48. AMENAJAREA TURISTICĂ A ZONEI DE TRATAMENT BALNEAR DIN ROMANIA SLĂNIC MOLDOVA 38
 49. 4.1 INTRODUCERE 38
 50. 4.2 AMENAJAREA TURISTICĂ A TERITORIULUI 38
 51. 4.3 AMENAJAREA TURISTICĂ A STAȚIUNILOR BALNEARE 40
 52. 4.4 STAȚIUNEA SLĂNIC MOLDOVA 41
 53. BIBLIOGRAFIE 43

Extras din proiect

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TURISM

Industria turistică este acea parte a economiei, alcătuită dintr-o sumă de activități sau mai multe ramuri a căror funcție comună este satisfacerea nevoilor turiștilor; pentru a identifica rolul și locul turismului în cadrul economiei naționale se impune evidențierea clasificării ramurilor economiei naționale: sectorul primar, sectorul secundar, sectorul terțiar (unde este inclus turismul);

Indicatorii cei mai reprezentativi pentru caracterizarea circulației turistice, aceștia fiind:

- numărul de turiști, numărul mediu de turiști, numărul zileturist, durata medie a sejurului, încasările din turism, densitatea circulației turistice, preferința relativă a turiștilor;

- cea mai mare influență asupra cererii turistice o au următorii factori: veniturile populației, prețurile și tarifele, oferta turistică, progresul tehnic, evoluția demografică corelată cu dinamica populației și mutațiile în structura acesteia, procesul de urbanizare, timpul liber, moda, tradițiile, dorința de cunoaștere și instruire, acțiunile guvernamentale și facilitățile acordate de organizatorii de turism.

1.1. ABORDĂRILE ACTUALE ALE NOȚIUNILOR FUNDAMENTALE DIN TURISM

Schimbările majore din economia mondială, concretizate în creșteri semnificative ale producției în fiecare țară, dar și în reducerea barierelor politice și comerciale dintre țări, au condus, după 1970, la o evoluție explozivă a numărului călătoriilor și a țărilor participante la circulația turistică, intensificând comunicarea în acest domeniu și sporind nevoia de informații având caracter turistic.

Pe de altă parte, creșterea numărului și diversificarea tipologică a celor implicați în organizarea și gestionarea călătoriilor - administrații naționale de turism, organisme profesionale, colectivități locale, institute de cercetare - precum și realizarea obiectivelor vizând evaluarea piețelor, determinarea eficienței campaniilor comerciale, orientarea investițiilor, valorificarea resurselor umane și altele au accentuat cererea de informații turistice.

A avut loc, în acest context, o lărgire a surselor de date, dar care utilizau concepte diferite; ca urmare, au apărut dificultăți în cunoașterea și evaluarea cu rigurozitate a fenomenului turistic, s-au diminuat sensibil posibilitățile realizării unor comparații internaționale relevante. Se impune, în aceste condiții, adoptarea unui sistem statistic unitar al turismului și dezvoltarea unei terminologii comune. Aceste obiective și-au găsit dezvoltarea în recomandările Conferinței internaționale asupra statisticii voiajelor și turismului, Ottawa, 1991, recomandări adoptate în 1993 la Sesiunea a XXVII - a a Comisiei de Statistică a Națiunilor Unite.

Clarificările propuse și adoptate au vizat o gamă largă de aspecte, ce ar putea fi grupate pe mai multe planuri:

- conținutul noțiunii de turism și formele turismului;

- conceptul de vizitator și corespunzător, locul, durata și motivul călătoriei;

- industria turistică; conținutul și clasificarea elementelor componente;

- clasificarea activităților turistice, pornind de la ofertă, în conexiune cu structurile fundamentale ale produselor și serviciilor CITI (Clasificarea Internațională Tip Industrii a activităților), NACE (Clasificarea industrială generală a activităților economice în Comunitatea Europeană).

În privința turismului, potrivit noilor precizări, acesta se referă la activitățile desfășurate de persoane, pe durata călătoriilor și sejururilor, în locuri situate în afara reședinței obișnuite, pentru o perioadă consecutivă ce nu depășește un an (12 luni), cu scop de loisir, pentru afaceri sau alte motive.

Se precizează că această definiție este suficient de largă pentru a acoperi călătoriile între diferite țări, dar și în interiorul acestora și, de asemenea, pentru a include activitățile vizitatorilor de o zi (excursioniști) și ale celor care rămân, în zona vizitată, cel puțin 24 de ore (turiști).

Corespunzător accepțiunii prezentate, pot fi identificate formele principale ale turismului, și anume:

a) turism intern (domestic tourism): rezidenții unei țări date care călătoresc numai în

interiorul acesteia;

b) turism receptor (inbound tourism): non-rezidenții care călătoresc în țara dată;

c) turism emițător (outbound tourism): rezidenții țării date care călătoresc în alte țări.

Aceste trei forme de bază pot fi asociate în modalități diferite, dând naștere altor categorii ale turismului, și anume:

- turism interior, formă ce regrupează turismul intern și turismul receptor;

- turism național, constituit din turismul intern și turismul emițător;

- turismul internațional, alcătuit din turismul receptor și turismul emitățor.

În ceea ce privește turistul, acesta este reprezentat de “orice persoană care se deplasează spre locul situat în afara reședinței sale obișnuite, pentru o perioadă mai mare de 12 luni și ale cărei motive principale de călătorie sunt altele decât exercitarea unei activități remunerate în locul vizat”.

Sunt menționate, în acest context trei criterii considerate esențiale pentru a distinge vizitatorii (în sensul de turiști) de alte categorii de călători și pentru a elimina ambiguitățile generate de unii termeni. Potrivit acestor criterii:

Bibliografie

1. Minciu Rodica, Amenajarea turistica a teritoriului, Editura Sylvi, Bucuresti, 1995

2. Erdeli George, Istrate Ion, Amenajari turistice, Editura Universitatii Bucuresti, 1996

3. Cândea, M., Erdeli, G., Simon, T. -România - potențial turistic și amenajarea turistică a teritoriului, Editura Universității, București, 2003

4. http://www.slanic-moldova.info/slanic-moldova/Prezentare-generala/

5. Minciu R.- Economia turismului, Editura Uranus, București, 2004

6. Turcov E. - Cordonarea turismului, Editura ASEM, Chișinău, 2006

7. Cosmescu I. - Turismul ,fenomen complex contemporan, Editura Economică, București, 1998

8. Cristureanu C. - Strategii si tranzactii in turismul international, Editura CH Beck București, 2006

Preview document

Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 1
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 2
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 3
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 4
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 5
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 6
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 7
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 8
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 9
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 10
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 11
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 12
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 13
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 14
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 15
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 16
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 17
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 18
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 19
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 20
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 21
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 22
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 23
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 24
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 25
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 26
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 27
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 28
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 29
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 30
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 31
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 32
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 33
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 34
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 35
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 36
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 37
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 38
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 39
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 40
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 41
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 42
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 43
Tehnologia organizării serviciilor turistice în România - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Tehnologia organizarii serviciilor turistice in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice

Introducere În prezent Internetul ocupă o poziţie destul de importantă în viaţa cotidiană. Dacă până nu demult Internetul era disponibil doar...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Hotelurile Hilton

Hilton Hhonors Worldwide : Razboiul loialitatii Hotelurile Hilton privesc cele mai frecvente programe ale oaspetilor ca cel mai important...

Turism Rural

1.Itroducere in TRChiar dacă o definiţie a turismului rural ar putea părea ca fiind foarte simplă – acea formă de turism practicată în spaţiile...

Te-ar putea interesa și

Strategii de marketing folosite de SC Paralela 45 SA

INTRODUCERE Turismul este cea mai mare afacere a începutului de mileniu, atât pe plan mondial, cât şi în Uniunea Europeană spre care tinde şi...

Cazanele Dunării - Locul în care Dunărea Pare ca Fierbe

Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi îl formează grandiosul peisaj format de fluviul Dunărea şi defileul său, de diversitatea reliefului din...

Turism de Afaceri în România

Turismul de afaceri: "afacerea" mileniului III De citiva ani buni, turismul de afaceri a inceput sa fie o componenta bine definita a sociologiei...

Metodologia Organizării unei Excursii

Capitolul 1 – Tehnologia serviciilor pentru turism Activitatea de turism intern vizează organizarea și oferirea de servicii turistice cetățenilor...

Marketing - Agenția Carnivale Tours

CAP.I. SUMAR MANAGERIAL Turismul în România Turismul românesc a cunoscut de-a lungul timpului perioade de scădere şi creştere, influenţele venind...

Turismul - Fenomen Economico-Social

Dimensiunile fenomenului turistic 2.1 Factorii care influenteaza evolutia turismului 2.2 Turismul mondial; mecanismul formarii si orientarii...

Tehnica Operațiunilor de Turism

CURSUL 1 DEFINIREA NOŢIUNILOR LEGATE DE TEHNICA TURISMULUI 1. Elementele operaţiunilor de tehnică a turismului 2. Definirea industriei...

Economia Turismului

Capitolul I Turismul – Fenomen economico-social 1. Principalele concepte utilizate în turism Chiar dacă turismul există din cele mai vechi...

Ai nevoie de altceva?