Turismul

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1047
Mărime: 54.48KB (arhivat)
Publicat de: Alisa C.
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

I. INTRODUCERE

Constituit, în principal, din prestații de servicii, turismul reprezintă astăzi una din componentele esențiale ale sectorului terțiar, apartenența la acest sector derivând din modul de realizare a unora din trăsăturile sale definitorii ca mobilitate, dinamism sau capacitate de adaptare la exigențele fiecărui turist, precum și din particularitățile produsului turistic, acesta fiind rezultatul combinării armonioase a mai multor servicii cu trăsături specifice și mecanisme proprii de utilizare.

Pe plan economic turismul este un factor al progresului economic, cu largi și pozitive implicații asupra dezvoltării întregii societăți, acționând în directia introducerii în circuitul economic (intern și international) a resurselor turistice, a patrimoniului cultural istoric de mare atractie si a unora din realizarile contemporane în domeniile constructiilor si artei. Din punct de vedere economic, turismul prezintă numeroase avantaje față de alte domenii de activitate, și anume : valoarea adaugată în turism față de alte ramuri este superioară, datorită faptului că importul de materii prime pentru acest domeniu este nesemnificativ; turismul nu este o ramură energo-intensivă: utilizează în mare parte materii prime autohtone, pemite transferarea în valută a unor resurse materiale și umane, neexplorabile pe altă cale; cursul de revenire în turism este avantajos comparabil cu alte ramuri, deoarece realizându-se ca export invizibil (în interiorul țării) prețul produselor turistice nu mai este încărcat cu cheltuieli de ambalare, transport, asigurare, taxe vamale ; turismul reprezintă o parte însemnată a consumului intern antrenând, direct sau indirect, importante cantități de produse industriale; asigură dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor țării, inclusiv a celor considerate lipsite de ofertă turistică atractivă.

Legat de efectele turismului asupra economiei, Organizația Mondială a Turismului (într-un studiu realizat în anul 1980) împarte aceste efecte în trei categorii, respectiv:

- efecte globale: asupra economiei naționale, în general, stimulării producției, folosirii forței de muncă;

- efecte parțiale: asupra echilibrului balanței de plăți, nivelul ratei de schimb, masei monetare și circulației bănești, modului de distribuție a veniturilor, dezvoltării regionale, mediului rural, mișcării demografice;

- efecte externe: asupra calității mediului, formării profesionale, obiceiurilor de consum, instruirii și educației, schimbărilor sociale și culturale.

II. ANALIZA SOSIRILOR DE TURIȘTI INTERNAȚIONALI ÎN ROMÂNIA COMPARATIV CU ALTE STATE DIN EUROPA CENTRAL - ESTICĂ

2.1. Sosirile de turiști internaționali pe subregiuni OMT în perioada 2012-2014

Tabel 1. Dinamica sosirilor de turiști internaționali pe subregiuni OMT în perioada 2012-2014

Subregiuni OMT Sosirile de turiști (mii. Turiști) Rata de creștere anuală (%)

2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013

Europa de Nord 65474 67357 71348 2.9 5.9

Europa Occidentală 166174 170757 174485 2.8 2.2

Europa Central - Estică 118211 127350 121066 7.7 -4.9

Europa Meridională 190371 200981 214870 5.6 6.9

Asia de Nord - Est 122758 126989 136276 3.4 7.3

Asia de Sud - Est 84700 94285 96175 11.3 2.0

Oceania 11942 12941 13206 8.4 2.0

Asia de Sud 14375 16015 17108 11.4 6.8

America de Nord 106404 110205 120376 3.6 9.2

Caraibe 20571 21145 22446 2.8 6.2

America Centrală 8860 9087 9592 2.6 5.6

America de Sud 26693 27083 28551 1.5 5.4

Africa de Nord 18534 19639 19819 6.0 0.9

Africa Sud-Sahariană 33375 34731 35863 4.1 3.3

Orientul Mijlociu 49991 48442 51041 -3.1 5.4

Sursa: www.unwto.org, Tourism Barometer

În ceea ce privește numărul sosirilor de turiști internaționali, acestea au crescut la nivel mondial, iar e subregiuni OMT se constată că în perioada 2012, 2013, 2014 cel mai mare număr de turiști internaționali s-a înregistrat în Europa Meridională (190,3 mil., 200,9 mil., respectiv 214,8 mil. turiști internaționali). În anii 2012, 2013 pe locul al doilea în ceea ce privește numărul sosirilor de turiști internaționali s-a situat Europa Occidentală cu 166,1, respectiv 170,7 mil. turiști, urmată de America de Nord cu 162,5, respectiv 167,5 mil. turiști.

În anul 2014, Europa Meridională și-a păstrat primul loc în clasament, fiind urmată de America de Nord cu 180,9 mil. turiști și Europa Occidentală cu 174,4 mil. turiști.

Cel mai mic număr de turiști în toți cei trei ani analizați l-a înregistrat America Centrală cu 8,8 mil., 9 mil., respectiv 9,5 mil. turiști internaționali.

Preview document

Turismul - Pagina 1
Turismul - Pagina 2
Turismul - Pagina 3
Turismul - Pagina 4
Turismul - Pagina 5
Turismul - Pagina 6
Turismul - Pagina 7
Turismul - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Turismul.docx

Te-ar putea interesa și

Premise de dezvoltare a turismului în zona Balș, județul Olt

INTRODUCERE În viziunea Organizației Mondiale a Turismului(WTO), turismul este definit ca fiind ,,ansamblul activităților persoanelor aflate în...

Utilizarea marketingului în agențiile de turism

INTRODUCERE Actualitatea temei. Profunzimea și dinamismul din toate sectoarele vieții ecomice și sociale se manifestă prin schimbări majore în...

Rolul Braziliei în Turismul Mondial de Litoral

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș

ARGUMENT Turismul este o activitate umană aflată într-o permanentă dezvoltare, care a luat naştere şi a evoluat în interacţiune atât cu mediul...

Rolul aspectelor Cultural-Istorice, Religioase și Geografice în Dezvoltarea Turismului Republicii Moldova

INTRОDUCЕRЕ Dе-а lungul mаi multоr аni sеctоrul turistic а rеprеzеntаt un fеnоmеn sоciаl-еcоnоmic cоmplеx cаrе crеаză un șir dе bеnеficii și...

Turismul cultural al orașului Sărmașu

Introducere Turismul reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale...

Rolul Israel în Turismul Mondial de Litoral

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Evoluții și tendințe ale turismului românesc

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizației moderne, puternic ancorat în viața societății aflându-se într-o...

Ai nevoie de altceva?