Administrația Publică Londoneză

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4332
Mărime: 45.91KB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta P.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Mădălina Mihăilecu
Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice
Universitatea Dunarea de Jos, Galati
Specializare: Administrație Publica si Integritate Europeana

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. ADMINISTRAȚIA LOCALĂ DIN MAREA BRITANIE 5
  3. Autoritatea locală din Londra - Greater London 6
  4. City of London 11
  5. BIBLIOGRAFIE 14

Extras din referat

INTRODUCERE

Marea Britanie este o monarhie constituțională ereditară care nu are o constituție scrisă, dar dispune de un set de statute, convenții și legi generale, texte juridice adoptate de Parlament cum ar fi: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689), act Of Settlement (1701), Reform Act(1832), Parliament Act(1911/1959), s.a.

Principiile de guvernare se bazează pe tradiție, convenții, regulamente și precedente.

Marea Britanie este o monarhie constituțională ereditară, în care șeful statutului „domnește dar nu guvernează” , monarhia acționând în limitele stabilite de Constituție. Guvernul ales acționează în numele Coroanei, iar puterile personale pe care Monarhul obișnuia să le aibă sunt acum folosite pentru îndrumarea, sfătuirea primului - ministru și a Guvernului.

Autoritatea legislativă

Puterea legislativă este exercitată de un parlament bicameral, format din camera Comunelor ( 659 membri, aleși prin vot direct, pentru un mandat de maximum 5 ani, intre care 120 sunt femei, iar 9 sunt reprezentanți ai minorităților etnice ) și Camera Lorzilor (peste 1200 pairi). Legea din 1999 privind Camera Lorzilor stabilește un numar de 92 membri care moștenesc statute de membri in această cameră.

Autoritatea executivă

Puterea executivă este exercitată de un guvern, care este condus de un Prim-Ministru, de obicei liderul celui mai bine reprezentant partid in Camera Comunelor. Șeful Guvernului este Prim Ministrul, unul din liderii Politici ai Partidului, care a câștigat alegerile și este nominalizat de Regină. Prin convenție Regina invită toți liderii partidelor politice care conduc majoritatea în Camera Comunelor pentru ai consulta în vederea formarii unui Guvern.

Cabinetul primului ministru este constituit din aproximativ 20 de miniștri, în marea lor majoritate membri ai Parlamentului și doar câțiva făcând parte din Camera Lorzilor. Cei mai mulți miniștri din Cabinet conduc departamente majore, în timp ce câțiva dintre ei nu au responsabilități specifice sau au responsabilități cumulate, cum ar fi Lordul Președinte al Consiliului sau Lordul Păstrător al Sigiliului. În responsabilitățile membrilor Cabinetului se imbină cele doua ramuri ale guvernării, ei fiind membri în același timp ai executivului și ai legislativului .

Majoritatea miniștrilor care fac parte din Cabinet conduc departamente centrale de importanță majoră. Ministerele sunt principalele componente prin care Guvernul își fundamentează și exercită politica proprie .

Autoritatea juridică

Regatul Unit nu are o Curte Constituționala, nu are un sitem unitar de Curți și nu are o separare clară a legilor publice și private așa cum de altfel există în majoritatea țarilor europene. Structura Curții în UK este complexă cu diferențe nu doar între legile civile și penale, dar și între părțile componente ale Regatului Unit.

In ceea ce privește managementul public, această țară prezintă și cîteva elemente specifice:

- constituția se fundamentează pe regulamente, statute, legi, tradiții și nu apare intr-o formă scrisă;

- Parlamentul prezintă și Curtea Constituțională;

- puterea Parlamentului nu este folosită in situații arbitrare

- Parlamentul este complet suveran, neputînd fi constrîns intr-un mod sau altul de către puterea executivă;

- Parlamentul controlează executivul, și are puterea de a respinge deciziile Curții Legislative.

Bibliografie

Armenia Androniceanu, Sisteme administrative in statele din Uniunea Europeana, Studii Comparative, Ed. Universitară, Bucuresti, 2007

Ioan Alexandru, Mihaela Cărăușan, Dreptul administrativ în Uniunea Europeana, Ed. Lumina Lex, București, 2007

Victor Duculescu, Drept constituțional comparat, Ed. Lumina Lex, București, 1996, pag. 253

Tony Travers “50 years of the London boroughs”, London School of Economics and Political scientes, Guidhall, London, 2015

ANAF,Proiect european “Analiza comparativă între modelul asiatic și cel vest european de exercitare a prerogativelor reprezentantului puterii executive în teritoriu” , 2013 accesat pe site-ul http://www.anfp.gov.ro/

https://books.google.ro/books?id=OqVrAwAAQBAJ&pg=PA369&dq=governing+the+london+region&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjhrK7G3IntAhVD6RoKHRq0DBIQ6AEwAnoECAMQAg#v=onepage&q=governing%20the%20london%20region&f=false

https://www.britannica.com

https://carrers.cityoflondon.gov.uk

www.cityoflondon.gov.uk

https://www.londoncouncils.gov.uk/who-runs-london/essential-guide-london-local-government

https://www.londonfirst.co.uk/

https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation

https://ro.wikipedia.org/wiki/Londra_Mare

Preview document

Administrația Publică Londoneză - Pagina 1
Administrația Publică Londoneză - Pagina 2
Administrația Publică Londoneză - Pagina 3
Administrația Publică Londoneză - Pagina 4
Administrația Publică Londoneză - Pagina 5
Administrația Publică Londoneză - Pagina 6
Administrația Publică Londoneză - Pagina 7
Administrația Publică Londoneză - Pagina 8
Administrația Publică Londoneză - Pagina 9
Administrația Publică Londoneză - Pagina 10
Administrația Publică Londoneză - Pagina 11
Administrația Publică Londoneză - Pagina 12
Administrația Publică Londoneză - Pagina 13
Administrația Publică Londoneză - Pagina 14
Administrația Publică Londoneză - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Administratia Publica Londoneza.docx

Alții au mai descărcat și

Comparative Institutions and Public Policy

Imagine that you are a policy adviser in charge of engineering a brand new model of public administration. What would you recommend? Please use...

Decizii politice și administrative care au influențat calitatea serviciilor publice din România ultimilor ani

Rezumat. Rigorile timpului impun efectuarea de reforme profunde în administrația publică atât în state membre UE, cât și în state în curs de...

Integritate

Corupția reprezintă o amenințare pentru democrație, pentru supremația dreptului, a justiției si al egalitatii sociale, distruge principiile unei...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Perspectivele activității de creditare a persoanelor fizice din România - studiu de caz la BRD-GSG

INTRODUCERE În activitatea bancară o importanţă deosebită o are relaţia de încredere care se stabileşte între bancă şi clienţii ei. Când se...

Ai nevoie de altceva?