Tipuri de corupție la nivelul administrației publice

Referat
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2325
Mărime: 360.50KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Facultatea de Administratie Publica
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti

Cuprins

  1. Cuprins 2
  2. 1. Introducere 3
  3. 2. Actorii corupţiei la nivel instituţional 4
  4. 3. Tipurile de corupţie 6
  5. 4. Studiu de caz: Activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie 8
  6. 5. Concluzii 9
  7. 6. Bibliografie 10

Extras din referat

Subiectul corupţiei la nivelul administraţiei publice reprezintă una dintre problemele principale cu care societatea românească se confruntă în ultimii ani. Deşi există anumite legi ce reglementează oarecum domeniul, legea ambiguă, ce nu acoperă toate contextele şi ce lasă loc de interpretări naşte anumite erori ale administraţiei publice.

Corupţia reprezintă fenomenul ce afectează cel mai grav sistemul administrativ, și este rezultatul lipsei integrităţii funcţiilor publici.

„Corupţia- fenomen care afectează în cel mai înalt grad societatea. Guvernarea lipsită de integritate prin servicii publice de proastă calitate şi nejustificat de scumpe ale căror costuri sunt suportate de bugetul public. Efectele unei guvernări defectuoase au drept cauză acte de corupţie, conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţial rămân nesancţionate, deoarece nu au nici intenţia de a le depista, documenta, judeca şi sancţiona sau penaliza.„1

Prin corupţie putem înţelege faptul că un cetăţean se foloseşte de puterea pe care o deţine în urma funcţiei pe care o ocupă, fie ea publică sau privată pentru a obţine foloase necuvenite pentru propria persoană.

În literatura de specialitate se identifică o multitudine de modele de corupţie, fiecare reprezentat de anumite caracteristici.

„Pentru a combate corupţia sistemică şi a creşte integritatea publică, sunt necesare demersuri constante, care ar întări controlul societăţii asupra actului de guvernare.”2

Am ales să dezbat această problemă deoarece consider că nivelul corupţiei a atins cote alarmante în administraţia publică românească şi prin prezenta lucrare voi descrie corupţia de la nivelul central şi local și relația dintre cetățean și stat.

Prima etapă în rezolvarea unei probleme reprezintă conştientizarea că există o problemă. În acest mod, dacă societatea civilă şi statul al conlucra pentru abolirea corupţiei, rezultatele vor deveni semnificative.

Apariţia corupţiei este strâns legată de interrelaţionarea dintre stat şi cetăţean. Din cauza birocraţiei foarte dense cetăţeanul are tendinţa de a oferi „daruri” patrimoniale sau nepatrimoniale cu scopul de a-şi rezolva problemele.

Putem vedea astfel că existenţa corupţiei este din pricina ambelor subsisteme: societatea civilă şi administraţia publică a aceluiaş stat.

1 TIPA I. (2015), Integritatea funcţionarilor publici şi a demnitarilor în exercitarea funcţiei sau a mandatului, după caz”, Chişinău, p. 3.

2 Ibidem

4

2. Actorii corupţiei la nivel instituţional

La nivelul administraţiei publice corupţia întâlneşte doi mari actori principali. Actorii de drept public şi cei de drept privat.

Actorii de drept public reprezintă totalitatea funcţionarilor publici de execuţie, personalul contractual din intituţiile publice, demnitarii, funcţionarii publici de conducere şi înalţi funcţionari publici.

Actorii de drept privat sunt reprezentaţi de alte două subcategorii şi anume persoanele fizice si persoanele juridice.

Existenţa corupţiei la nivelul intituţiilor publice se datorează faptului că intituţiile corelează între ele dar şi cu cetăţenii, iar în acest mod se pot face anumite aranjamente.

Figura. 1. Relaţiile dintre cetăţean şi stat

Din punct de vedere al actorului privat, motivul existenţei corupţiei este alcătuit în principal din faptul că el are anumite nevoi pe care caută să le rezolve într-un mod sau altul. Din pricina birocraţiei sau prin simplul fapt că dacă în încercarea de a face anumite acţiuni în mod legal ar atrage după sine şi anumite sancţiuni sau nu ar avea anumite beneficii, actorul privat încearcă să rezolve problema prin anumite tertipuri de convingere a actorului public.

Bibliografie

1. TIPA I., Integritatea funcţionarilor publici şi a demnitarilor în exercitarea funcţiei sau a mandatului, după caz, Chişinău, 2015.

2. Revista „ProExcelsior” , Articolul „Administraţia publică şi cetăţeanul. Transpunerea procedurilor de transparenţă decizională în Administraţia publica”, An. II,nr. 1 Mai 2010.

3. MATEI Oana, Legislaţia etică în administraţia publică românească, Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale, An II, nr. 4(5) Decembrie 2010

4. Siteul: : https://www.transparency.org/

5. Raportul de activitate al DNA pe anul 2016 – Siteul: http://www.pna.ro/

6. BRATU C., Drumul spre integritate, București, 2010.

Preview document

Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 1
Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 2
Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 3
Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 4
Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 5
Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 6
Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 7
Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 8
Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 9
Tipuri de corupție la nivelul administrației publice - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Tipuri de coruptie la nivelul administratiei publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Democrația

Democraţia Organizarea şi conducerea societăţii, metodele şi metodologiile guvernării cunosc anumite perfecţionări. Democraţia este unul dintre...

Evoluții și tendințe în politici public

INTRODUCERE POLITICI PUBLICE. DEFINIŢIE La modul general, politicile publice reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia...

Stadiul armonizării legislației românești cu aceea a Uniunii Europene

1. PROCESUL DE ARMONIZARE LEGISLATIVĂ Armonizarea legislației naționale cu reglementările comunitare este un obiectiv major ce trebuie să se...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate

INTRODUCERE În ultimul timp s-a consemnat tendinţa spre politizarea crimei organizate, atât pe plan naţional, cât şi pe scară globală....

Corupția

Delimitări conceptuale Corupţia este catalogată drept o problemă socială complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi...

Corupția în Republica Moldova

Introducere Cu o corupţie în floare Şi cu o lipsă de morală, Vom construi , cu mic cu mare. O sărăcie ideală! Nicolae Paul Din întreg...

Deontologia funcționarului public

Realizarea functiilor statului se face prin intermediul unor servicii publice care la randul lor cuprind functii publice sau altfel spus competente...

Corupția - o problemă a sistemului serviciilor publice

CORUPŢIA- O PROBLEMĂ A SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1) Corupţia şi managementul public Corupţia este o preocupare actuală atât pentru sectorul...

Corupția - Componentă Importantă a Economiei Subterane

Corupţia poate fi definită ca fiind o stare de abatere de la normalitate, de la datorie, însemnând folosirea abuziva de către o persoană a funcţiei...

Corupția - fenomen social grav

Introducere Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Ai nevoie de altceva?