Tehnologia exploatării taurinelor pentru producția de carne

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2971
Mărime: 511.04KB (arhivat)
Publicat de: Andrian Bejan
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr.Ing.Maerescu Cristina
Facultatea de Protectia Mediului
Universitatea din Oradea, Oradea

Extras din referat

Fiecare dintre sistemele de îngrășare întrunește diferite metode tehnologice, care variază în funcție de țară și zonă, iar în cadrul acestora chiar de la o îngrășătorie la alta, corespunzător condițiilor specifice pe care acestea le întrunesc. În cele ce urmează se vor prezenta principalele tehnologii grupate pe sisteme de îngrășare, insistându-se îndeosebi asupra celor care se utilizează în țara noastră sau întrunesc perspective de adoptare

Tehnologia de îngrășare în sistem intensiv

Sistemul intensiv de îngrășare se caracterizează printr-un nivel de nutriție intens, cu rații echilibrate și structurate corespunzător cerințelor specifice fiecărei etape de vârstă, care să favorizeze obținerea unor indici tehnico-economici de producție cât mai ridicați. În funcție de tehnica îngrășării, de vârsta și masa de valorificare, de principalii indici de producție și de calitatea produsului obținut, îngrășarea intensivă se grupează în: îngrășarea pentru carne albă și îngrășarea "baby-beef" a tineretului. Îngrășarea pentru carne albă (sau îngrășarea ultra-precoce a vițeilor), are drept scop valorificarea foarte timpurie a vițeilor hrăniți în exclusivitate pe bază de lapte sau substituienți ai acestuia, în vederea obținerii cărnii de culoare roz-sidefie, cu însușiri organoleptice superioare. Cu o tehnologie specifică, producerea cărnii de vițel se realizează în unități specializate, cu o capacitate de 30-200 capete pe serie și care, în funcție de vârsta valorificării, se repetă de 3-4 ori pe an. Datorită costului ridicat de producție și al masei corporale de valorificare redusă, reprezintă o metodă de îngrășare a cărei pondere pe plan mondial este în continuă scădere, iar în țara noastră nu se mai practică decât în cazul unor comenzi ferme pentru export. Îngrășarea "baby-beef" a tineretului. Concepută în SUA, metoda a fost apoi preluată și adoptată în diferite alte țări. În funcție de vârsta și masa corporală la valorificare, acest sistem întrunește ca metode tehnologice îngrășarea foarte precoce și cea normală, ultima fiind cel mai frecvent practicată, ca urmare a cantităților sporite de carne pe care le asigură. Îngrășarea de tip "baby-beef" normal se realizează în unități specializate care, conform proiectelor elaborate și aplicate în țară, întrunesc capacități de 3000-10000 capete. Preluarea vițeilor se realizează la vârsta de 12-15 zile, iar tehnologia prevede trei faze: faza I - alăptare-înțărcare, faza a II-a - creștere-îngrășare și faza a III-a - îngrășare-finisare. Vârsta de valorificare este de 380-400 zile când se realizează greutăți corporale de 420-450 kg, cu sporuri medii zilnice de creștere în greutate de 1000-1100 g.

Tehnica hrănirii taurinelor în sistem intensiv

Faza I, de alăptare-înțărcare. Are durata de 70 zile, din care 60 zile de alăptare. Ritmul acumulărilor medii zilnice de masă corporală trebuie să fie de 750 g. Alături de substituienți de lapte, în vederea asigurării corespunzătoare a nivelului de hrănire pe întreaga durată a acestei faze, se administrează la discreție nutrețuri combinate. Înțărcarea se face cu 10 zile premergător transferării tineretului în adăposturile de faza a II-a, iar în ultimele 3-4 zile ale acestei faze se execută vaccinarea antipasteurelică și antileptospirică. Trecerea în adăposturile din faza a II-a se execută pe compartimente, aplicându-se principiul "totul plin - totul gol".

Faza a II-a, de creștere-îngrășare. Are durata de 190 zile. Corespunzător acestei faze de îngrășare, diferențiat pe etape de vârstă și masă corporală, tineretul va fi hrănit la discreție, asigurându-se necesarul de principii nutritivi. În scopul dezvoltării funcțiilor aparatului digestiv, în furajare se va pune accent pe nutrețurile de volum, reprezentate prin fânuri de bună calitate, semisiloz de leguminoase, porumb siloz, rădăcinoase, precum și concentrate sub formă de cereale "fulguite" și însilozate, nutreț combinat și supliment proteino-vitamino-mineral.

Faza a III-a, de îngrășare-finisare. Hrănirea se asigură la discreție, asigurându-se 2-3 sortimente de nutrețuri sau furaj unic, care să întrunească cerințele nutritive. Realizarea parametrilor de producție scontați se desfășoară ritmic și în această fază, atât sub raportul acumulării de masă, cât și al consumului de nutrețuri. La terminarea îngrășării, livrarea se face în totalitate pe întregul adăpost, evitându-se constituirea de noi loturi de animale care, eventual, nu au ajuns la masa corporală de valorificare preconizată. În asemenea cazuri, în funcție de situație, minus-variantele se trec în adăpostul de recondiționare, sau se livrează pentru tăiere. După depopulare, adăposturile sunt supuse igienizării mecanice și dezinfecției, în vederea unei noi populări. Apa se asigură la discreție prin adăpători cu nivel constant, în cazul întreținerii în boxe colective pe durata celor 3 faze și respectiv la găleată, în cazul întreținerii în prima fază în cușete individuale, unde se preferă și folosirea apei sub forma infuziei de fân.

Tehnologia de îngrășare în sistem semiintensiv

Sistemul semintensiv întrunește o gamă largă de metode, care vizează, în general, îngrășarea tineretului a cărui valorificare se realizează la vârsta de peste 18 luni și la o masă corporală de 450-500 kg. În ce privește regimul de hrănire, acesta se bazează pe folosirea prioritară a nutrețului de volum (fibroase, grosiere și suculente) sau a unor produse secundare din industria alimentară. Se urmărește folosirea nutrețurilor ieftine care se suplimentează cu cantități moderate de concentrate, vizând realizarea unui proces de îngrășare cu performanțe de producție apreciabile și în condiții de economicitate. Majoritatea acestor metode de îngrășare se caracterizează prin întreținerea animalelor pe pășune, în stabulație sau în sistem mixt, iar administrarea nutrețurilor se face în 2-3 tainuri, pe bază de rații precalculate. Materialul biologic supus îngrășării este reprezentat de tineretul mascul și cel femel reformat, aparținând raselor mixte autohtone ameliorate și importate, precum și metișilor dintre acestea cu rasele de carne.

Preview document

Tehnologia exploatării taurinelor pentru producția de carne - Pagina 1
Tehnologia exploatării taurinelor pentru producția de carne - Pagina 2
Tehnologia exploatării taurinelor pentru producția de carne - Pagina 3
Tehnologia exploatării taurinelor pentru producția de carne - Pagina 4
Tehnologia exploatării taurinelor pentru producția de carne - Pagina 5
Tehnologia exploatării taurinelor pentru producția de carne - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia exploatarii taurinelor pentru productia de carne.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Durabile în Producția Animală

INTRODUCERE Prin apariţia in ultimile decenii a principiului specializării fermelor zootehnice, precum si prin concentrarea numărului de animale,...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Proiectarea unei ferme, în sistem intensiv de îngrășare a vițeilor, cu capacitatea de livrare anuală de 100 capete baby beef

Cap I. MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1. Importanţa creşterii bovinelor Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de...

Proiect de An la Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Importanta, clasificare, raspândire Pajistea reprezinta suprafata de teren acoperita cu vegetatie ierboasa,...

Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal

1.Memoriu justificativ 1.1. Definirea exploataţiei Ferma agrozootehnică pe care o deţin este amplasată in satul Crasnaleuca, având coordonatele...

Organizarea ameliorativă a unei pajiști permanente degradate din zona Fălticeni, Județul Suceava

INTRODUCERE Patrimoniul pastoral al tării noastre, alcătuit din peste 4,9 milioane hectare, constituie un însemnat potentia de resurse naturale...

Creșterea iepurilor și creșterea păstrăvului

INTRODUCERE Creşterea raţională a iepurilor de casă, cunicultura, oferă posibilitatea de sporire a veniturilor unui număr mare de locuitori de la...

Te-ar putea interesa și

Tehnologia creșterii animalelor - creșterea bovinelor

Creşterea animalelor pe teritoriul României a fost şi va fi o activitate de primă însemnătate în asigurarea bunurilor agroalimentare necesare...

Caiet de practică - industria produselor lactate

Norme de protectia muncii in sectoarele si sectiile de activitate specifice industriei laptelui 1.1. Masuri generale Protectia muncii cuprinde...

Tehnici de creștere a animalelor - ovine

1. INTRODUCERE 1.1 Importanta cresterii animalelor domestice „ De fapt omul nu se comportă niciodată ca un animal. Comparaţia cu animalele...

Importanța Creșterii Bovinelor

Importanta cresterii bovinelor Bovinele au o importanta social-economica, sanitara, biologica si ecologica de prim ordin în economia multor state....

Performanța de creștere a bovinelor pentru carne

RASE DE CARNE IMPORTATE (SCURT ISTORIC) Incepand cu anul 1958 s-au importat in tara noastra 4 rase de carne si anume: rasa Hereford, Sant...

Cursuri Bovine 2

Tehnologia reproducerii taurinelor Această tehnologie reprezintă ansamblul măsurilor cu caracter zootehnic şi managerial menit să ducă la...

Tehnologia creșterii animalelor

RASA BĂLŢATĂ ROMÂNEASCĂ Rasa Bălţata românească s-a format în nord-estul ţarii in Transilvania şi Banat în urma unui îndelung proces de...

Ai nevoie de altceva?