Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 11429
Mărime: 52.63KB (arhivat)
Publicat de: Andreea E.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Tema cercetarii este determinată de una din cele mai importante probleme cu care se confruntă România la momentul actual – migraţia forţei de muncă

Documentarea teoretica

În ultimii ani România a devenit o societate migrantă, în fenomenul dat fiind implicată a treia persoană aptă de muncă. Conform datelor Recensămîntului populaţiei din 2004, ponderea persoanelor temporar aflate peste hotare a constituit pe ţară 8,1%, în mediul rural acest indicator oscilând în limitele de la 10 la 12%. Unele estimări de alternativă însă, indică cifra persoanelor care muncesc peste hotare prezintă aproximativ 20% din populaţia ţării [24, p.15].

Migraţia de muncă reprezintă un component indispensabil al procesului internaţional de deplasare a resurselor umane. Astfel că intensificarea mobilităţii populaţiei din România, după deschiderea frontierelor, este un fenomen normal, datorat integrării în procesul global de migraţiune. Însă situaţia cu care se confruntă România la capitolul migraţie este creată, în mare măsură, de incertitudinile şi instabilităţile perioadei de tranziţie. Declinul economic prelungit, transformările economice, sociale şi politice au avut un impact negativ asupra multor domenii ale vieţii ducând la limita existenţei mii de familii [14] .

Fiind una dintre cele mai populare strategii de a scăpa de sărăcie, migraţia este responsabilă şi pentru multe consecinţe negative în sfera economică şi socială. Costurile sociale ale migraţiei de muncă tind să fie foarte mari în special pentru familiile migranţilor. Iar tendinţa tot mai multor cetăţeni români de a munci peste hotare, duce la creşterea numărului de copii lipsiţi de îngrijire părintească. Conform datelor Ministerul Educaţiei la 1 septembrie 2005 au fost înregistraţi 125.000 de copii de vîrstă şcolară care au ambii părinţi plecaţi peste hotare, iar aproximativ 235.000 au rămas cu un singur părinte din cauza migraţiei.

Condiţiile de viaţă a acestor copii rămân incerte. Datele neoficiale arată că aceşti copii frecvent sunt expuşi la violenţă, trafic, delicvenţă şi abandon şcolar. Iar servicii la nivel de instituţie sau comunitate, care să-i ajute să evite aceste pericole, în prezent nu există [16, p.123].

Reieşind din faptul că migraţia forţei de muncă este o problemă relativ nouă pentru România, societatea este puţin informată şi nu conştientizează în întregime complexitatea şi implicaţiile majore ale fenomenului dat, fapt confirmat prin aceea că până la momentul actual nu a fost elaborată o strategie eficientă cu privire la migraţie care ar propune soluţii durabile problemelor generate de acest fenomen, s-a considerat oportună studierea acestei teme.

Obiectivele cercetarii .Pentru atingerea acestui scop ne-am propus următoarele obiective:

• Analiza conceptuală a noţiunilor de migraţie, emigraţie, imigraţie, migraţie de lucru, lucrător migrant, migraţie ilegală, migraţie clandestină;

• Studierea contextului socio-economic care a favorizat apariţia fenomenului migraţiei de muncă;

• Analiza evoluţiei fenomenului migraţiei de muncă în perioada de tranziţie;

• Identificarea schimbărilor atât la nivel macrosocial cât şi la nivel microsocial pe care le-a produs fenomenul migraţiei;

• Stabilirea impactului pe care îl are migraţia de muncă asupra stabilităţii familiei;

• Evidenţierea diferenţelor în funcţionarea familiilor cu membri migranţi şi nonmigranţi;

• Evaluarea efectelor migraţiei părinţilor asupra copiilor;

• Stabilirea rolului presei în mediatizarea implicaţiilor negative ale fenomenului migraţiei asupra familiei.

Ipoteza generala a cercetarii:

Fenomenului de migraţie a forţei de muncă, provocat de situaţia socio-economică dificilă, condiţionează transformarea familiei, provocand necesitatea de adaptare a ei la noile cerinţe sociale prin modificarea funcţiilor familiale, comportamentelor conjugale şi a rolurilor familiale.

Ipotezele de lucru:

o Atîta timp cât se pune accent doar pe beneficiile financiare survenite în urma migraţiei forţei de muncă, populaţia va fi stimulată indirect să emigreze.

o În cazul în care numărul migranţilor va continua să crească, aceasta va determina shimbări pe termen lung în funcţionarea familiei ca instituţie socială.

Preview document

Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 1
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 2
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 3
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 4
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 5
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 6
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 7
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 8
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 9
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 10
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 11
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 12
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 13
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 14
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 15
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 16
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 17
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 18
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 19
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 20
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 21
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 22
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 23
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 24
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 25
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 26
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 27
Efectul Migrației Asupra Persoanelor din Localitățile Rurale - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Efectul Migratiei Asupra Persoanelor din Localitatile Rurale.doc

Te-ar putea interesa și

Abandonul copilului - specificul serviciului de asistență maternală

Iata observatii pentru lucrarea trimisa de dvs. dnei conf.univ.dr. Laura Goran - Lucrarea dvs. nu are obiective, ipoteze, lot de subiecti,...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Considerente privind Populația și Piața Muncii

Capitolul 1. Considerente privind populaţia şi piaţa muncii 1.1. Populaţia, oferta şi cererea de forţă de muncă Resursele umane, prin...

Analiza statistică și modelarea pieței muncii în România

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț

INTRODUCERE În legislația română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde...

Proiect contabilitate publică - Primăria Comunei Petricani

Comunei Petricani desfasoara urmatoarele activitati: • secretariat consiliu • lucrari publice • stare civila • control comercial •...

Asistența Socială a Copilului în România

ASISTENŢA SOCIALĂ A COPILULUI ÎN ROMÂNIA 1. Asistenţa socială a copilului 1.1.Sistemul de protecţie şi asistenţa socială a copilului Sistemul...

Evoluția demografică în județul Dâmbovița

Introducere Fundamentarea optiunilor de politica economica necesita cunoasterea unor aspecte esentiale privind populatia si componentele...

Ai nevoie de altceva?