Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grăsimi

Referat
3/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1237
Mărime: 41.86KB (arhivat)
Publicat de: Flavia B.
Puncte necesare: 3

Cuprins

  1. INTRODUCERE 2
  2. CAPITOLUL I 3
  3. 1. Poluarea apelor 3
  4. 2. Surse de poluare a apei 4
  5. 3. Impactul poluării apei asupra sănătății umane 4
  6. CAPITOLUL II 5
  7. Decantorul vertical 5
  8. BIBLIOGRAFIE 9

Extras din referat

INTRODUCERE

Apa este o resursă esențială pentru supraviețuirea omului. Potrivit Raportului mondial de dezvoltare a apei din 2021, publicat de UNESCO, utilizarea globală a apei dulci a crescut de șase ori în ultimii 100 de ani și a crescut cu aproximativ 1% pe an începând cu anii 1980 [1].

Odată cu creșterea consumului de apă, calitatea apei se confruntă cu provocări grave. Industrializarea, producția agricolă și viața urbană au dus la degradarea și poluarea mediului, afectând negativ corpurile de apă (râuri și oceane) necesare vieții, afectând în cele din urmă sănătatea umană și dezvoltarea socială durabilă [1].

Poluarea apei este concentrată în principal în industrializare, activități agricole, factori naturali și aprovizionarea cu apă și instalațiile de tratare a apelor uzate insuficiente. În primul rând, industria este principala cauză a poluării apei, aceste industrii includ industria de distilerie, industria tăbăcării, industria celulozei și hârtiei, industria textilă, industria alimentară, industria siderurgică, industria nucleară și așa mai departe.

CAPITOLUL I

1. Poluarea apelor

În producția industrială pot fi eliberate diverse substanțe chimice toxice, substanțe organice și anorganice, solvenți toxici și substanțe chimice organice volatile. Dacă aceste deșeuri sunt eliberate în ecosistemele acvatice fără un tratament adecvat, vor cauza poluarea apei [1].

Arsenicul, cadmiul și cromul sunt poluanți vitali evacuate în apele uzate, iar sectorul industrial este a contribuie semnificativ la poluanții nocivi. Odată cu accelerarea urbanizării, apele uzate din producția industrială a crescut treptat. În plus, poluarea apei cauzată de industrializare este de asemenea foarte afectate de investițiile străine directe. Apa industrială poluarea din țările mai puțin dezvoltate este corelată pozitiv cu investiții străine directe (Jorgenson, 2009). În al doilea rând, apa poluarea este strâns legată de agricultură. Pesticide, azot îngrășămintele și deșeurile organice din fermă din agricultură sunt semnificative cauzele poluării apei. Activitati agricole va contamina apa cu nitrați, fosfor, pesticide, sedimente de sol, săruri și agenți patogeni. În plus, agricultura a deteriorat grav toate sistemele de apă dulce din acestea stare curată [1].

Apa uzată este apa uzată din activități antropice, de obicei eliberată din mai multe surse, care sunt scurgerile menajere, furtunoase și urbane, scurgerile agricole și deversarile industriale, unde se pot prezenta ca o combinație în fluxul de canalizare sau infiltrații. Eliberarea acestor ape uzate ar contribui. la conținutul neobișnuit de deșeuri dizolvate sau suspendate în apa naturală. Acești compuși poluanți dizolvați și în suspensie care sunt tratați în mod obișnuit ca materii organice dizolvate (DOM) și particule dizolvate (DPM) sunt utilizați ca unul dintre principalele elemente de monitorizare a calității apelor uzate [2].

Ecosistemul acvatic este amenințat continuu de infiltrarea și deversarea apelor uzate antropice. Această problemă necesită îmbunătățirea nesfârșită a sistemelor de monitorizare pentru a deveni mai cuprinzătoare și mai specifice pentru poluanții vizați. Această revizuire a intenționat să elucideze aspectele generale explorate de cercetători în dezvoltarea unor instrumente mai bune de monitorizare a poluării apei în ultimii ani. Discuția este înconjurată în jurul a trei elemente principale care au fost utilizate pe scară largă ca bază pentru dezvoltarea metodelor de monitorizare, și anume compușii dizolvați, indicatorul bacterian și acizii nucleici [2].

Bibliografie

1. Lin, L., H.R. Yang, and X.C. Xu, Effects of Water Pollution on Human Health and Disease Heterogeneity: A Review. FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2022. 10.

2. Zolkefli, N., et al., A Review of Current and Emerging Approaches for Water Pollution Monitoring. WATER, 2020. 12(12).

3. Faltstrom, E., CONTROLLING ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE URBAN WATER CYCLE. WATER STUDIES. 2018. 217-227.

4. Azizullah, A., et al., Water pollution in Pakistan and its impact on public health — A review. Environment International, 2011. 37(2): p. 479-497.

Preview document

Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grăsimi - Pagina 1
Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grăsimi - Pagina 2
Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grăsimi - Pagina 3
Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grăsimi - Pagina 4
Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grăsimi - Pagina 5
Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grăsimi - Pagina 6
Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grăsimi - Pagina 7
Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grăsimi - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de epurare a apelor uzate separatorul de grasimi.docx

Te-ar putea interesa și

Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi

Capitolul 1. Tema lucrării: Să se proiecteze o staţie de alimentare şi epurare a apei potabile pentru un oraş de 30000 locuitori şi o industrie...

Proiectarea unei instalații de epurare a apelor uzate municipale

CAPITOLUL 1. TEMA DE PROIECTARE A. Sa se elaboreze proiectul tehnologic al unei instalatii de epurare a apelor uzate municipale. Se dau...

Ecologia și protecția mediului în procesul de abatorizare a porcinelor

CAPITOLUL I 1.Notiuni introductive Carnea si produsele din carne sunt componente importante ale dietei unei mari parti din populatia lumii mai...

Stație de epurare apă

Introducere Acţionând în sensul înţelegerilor internaţionale, cu respectarea intereselor tuturor şi al protecţiei integrităţii sistemului global...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Proiectarea unei instalații tehnologice pentru îndepărtarea ionilor de Pb (II) și Hg (II) din apele de proces provenite din industria extractivă

Rezumatul lucrării Lucrarea urmărește proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate cu conținut de plumb și mercur provenite din industria...

Stația de Tratare a Apei Pitești

ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are în...

Plan de afaceri - SC Dealul Mare SRL - Sighișoara

Partea a I-a - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Numele solicitantului : S.C. DEALUL MARE S.R.L. A.2....

Ai nevoie de altceva?