Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 15273
Mărime: 192.84KB (arhivat)
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.dr.Antohi Valentin
Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

  1. I. Prezentare entitate ... ..3
  2. II. Structura organizatorica primaria Frumusica .. .5
  3. Obiective strategice 13
  4. Obiective specifice ... ..13
  5. Integrare europeana 14
  6. III. Sistemul de control intern managerial primaria Frumusica . ... .. . 15
  7. IV. Procedura operationala privind efectuarea achizițiilor publice in cadrul proiectului:
  8. Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica . .22
  9. BIBLIOGRAFIE . ..43

Extras din referat

I. Prezentare entitate

Comuna Frumusica este situata în partea de sud a judetului Botosani, la limita cu judetul Iasi si la extremitatea sudica a provinciei naturale istorice Moldova de sus, într-un cadru geografic deosebit de pitoresc. Este principala poarta sudica de ixtrare în judetul Botosani.Comuna este formata din 6 sate: Boscoteni, Radeni, Vladeni-Deal, Sendreni, Storesti si Frumusica.

Denumirea satelor este legata fie de cadrul natural, fie de ponderea unor familii de razesi si boieri, care au figurat printre favoritii domnitorilor din epocile de mult apuse.Denumirea comunei îsi are originea de la numele unei frumoase si harnice hangite, FRUMUSICA,care avea un han, unde au poposit de-a lungul timpului, domnitorii Moldovei.

Date de identificare

Denumire Organizatie: COMUNA FRUMUSICA/primarie

Tipul Organizatiei: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea Consiliului Local

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscala/CIF: 3373322

Numar de înregistrare la Registrul autoritatilor publice: 1000

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala

Data infiintarii: 25/02/1993

Înregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: NU

Adresa postala: Frumusica, România, Str. Iesirea Storesti nr. 3, , judetul Botosani, cod postal 717160, România

Telefon/Fax: - / -

Adresa e-mail: primariafrumusica@yahoo.com

Pagina Web:

Reprezentantul legal al entitatii

Functie: Primar

Nume: Constantin Radeanu

Telefon/Fax: 0231554103

Adresa de e-mail: primariafrumusica@yahoo.com

Date financiare, conturi bancare

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa

RO009TREZ24A5 10103200130X 770.00.00.51.01.03 TREZORERIE BOTOSANI PIATA REVOLUTIEI, nr.3-5,

Localitate Municipiul Botosani,

Cod postal: ,Botosani, România

RO027TREZ24A6

81501570201X 770.00.00.68.15.01 TREZORERIE BOTOSANI PIATA REVOLUTIEI, nr.3-5,

Localitate Municipiul Botosani,

Cod postal: ,Botosani, România

Exercitii financiare - LEI

Perioada Numar

mediu de

salariați Cifra de afaceri Active totale Venituri totale Capital social subscris Capital social propriu Profit NET Profit în

exploatare Venituri

cercetare Cheltuieli

cercetare

01/01/2013 - 31/12/2013 30 8,820,171.00 4,241,813.00 6,401,008.00 123,858.00

01/01/2014 - 31/12/2014 26 10,981,677.00 7,000,295.00 9,482,697.00 1,887,977.00

01/01/2015 - 31/12/2015 25 17,810,044.00 6,556,634.00 16,519,869.00 1,192,809.00

01/01/2016 - 31/12/2016 24 20,448,671.00 9,329,639.00 19,777,336.00 3,238,054.00

Primaria Comunei Frumusica este o autoritate publica locala implicata activ in imbunatatirea calitatii vietii populatiei rurale din comuna si reducerea gradului de saracie la nivelul comunitatii. Primaria a gestionat doua programe de finantare nerambursabila care au vizat imbunatatirea infrastructurii de la nivelul comunei Frumusica, si anume: modernizare camin cultural si modernizare drumuri comunale, si a solicitat asistenta pentru construire gradinita in satul Radeni, comuna Frumusica. Institutia a manifestat deschidere si interes pentru initierea si mentinerea de parteneriate si colaborari cu sectorul privat si ONG in vederea implementarii de metode inovative si metodologii pilot de lucru pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatile marginalizate de la nivelul comunei.

Bibliografie

1. Legea 215/2001, a administrației publice locale;

2. Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

3. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)privind Statutul funcționarilor publici*)

4. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și actualizările ulterioare

5. HG nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și actualizările ulterioare

6. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor ;

7. OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile OSGG 200/2016;

8. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul, financiar preventive, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

10. Legea nr. 98 din 16.05.2016 privind achizițiile publice;

11. H.G. nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

12. H.G. nr. 519 din 26.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Preview document

Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 1
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 2
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 3
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 4
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 5
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 6
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 7
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 8
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 9
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 10
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 11
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 12
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 13
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 14
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 15
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 16
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 17
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 18
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 19
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 20
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 21
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 22
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 23
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 24
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 25
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 26
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 27
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 28
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 29
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 30
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 31
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 32
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 33
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 34
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 35
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 36
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 37
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 38
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 39
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 40
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 41
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 42
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 43
Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Control intern managerial in cadrul comuna Frumusica, Botosani.docx

Alții au mai descărcat și

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

Ai nevoie de altceva?