Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2923
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Publicat de: Mihai P.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

  1. Introducere . 3
  2. Cuvinte cheie : 3
  3. Cap. I Aspecte generale privind auditul intern 3
  4. 1. Definirea conceptului de audit intern .. 3
  5. 2. Caracteristicile auditului public intern 4
  6. 3. Tendințe la nivel Național privind desfășurarea auditului public intern .. 5
  7. Cap. II Stadiul implementării auditului intern în instituțiile publice din România ... 7
  8. a) Stadiul înființării structurilor de audit în cadrul instituțiilor publice; .. 7
  9. b) Resursa umană implicată în activitățile de audit; .. 12

Extras din referat

Introducere

Având în vedere rolul esențial pe care auditul intern îl are în procesul de creștere a eficienței și eficacității management-ului în entități publice locale și centrale, am considerat că tema aleasă este de actualitate,, Stadiul actual al implementării auditului intern”. Structurile de audit intern, au capacitatea de a oferi feedback datorită tratării riscurilor cu o acuratețe ridicată și sunt capabile să ofere utilizatorilor rapoartelor, informații concrete și de calitate.

Rolul lucrării este de a prezenta situația actuală a auditului public din România și de a încerca identificarea direcțiilor de acțiune ce vor fi urmate de instituțiile abilitate în vederea dezvoltării activității de audit intern.

Cuvinte cheie : audit intern, audit financiar, instituții publice, guvernanță corporativă, sistem de management, calitate, eficacitate,performanță, eficiență,.

Cap. I Aspecte generale privind auditul intern

Dat fiind contextul actual, în care a entitățile publice sunt aliniate la contextul european datorită programelor de finanțare, reiese obligația entităților publice implicate de a se adapta la standardele de performanță privind gestionarea resurselor. În mod normal , orice entitate publică ce își dorește să atingă un grad cât mai înalt de eficiență, trebuie să aibă ca scop principal implementarea idealurilor ce țin de sistemul de control intern

1. Definirea conceptului de audit intern

Sistemul de auditare (auditul intern), este o componentă vitală în procesul de monitorizare a unei instituții publice în vederea implementării celor trei idealuri pe care orice isntituție publică și le dorește implemntate pentru a putea atinge un grad ridicat de eficiență în folosirea resurselor pe care le are la dispoziție. Cele trei idelauri sunt, guvernanța corporativă, administrarea riscurilor și sistemul de control. Rolul auditului intern este de a găsi cele mai eficiente soluții și de a asista pe toată perioada necesară implementării și dezvoltării instrumentelor și tehnicilor necesare managementului din instituțiile publice.

Pentru a înțelege rolul auditului intern este necesară înțelegerea unor termeni precum controlul intern sau controlul financiar public intern. Acești termeni reprezintă activități diferite de activitatea auditului intern. Astfel auditul intern conform legiii este definit ca fiind o activitate

funcțional independentă și obiectivă care are rolul de a consilia conducerea instituției publice și de ai oferi asigurări în vederea administrării veniturilor și cheltuielilor publice. Practic, activitatea de audit public intern ajută instituția să își ducă la îndeplinire obictivele.

2. Caracteristicile auditului public intern

Pentru ca activitatea de audit să se poată desfășura conform cerințelor iar organizarea activității să fie conformă cu normele generale ce se regăsesc în Legea nr. 672 din 2002 și în Standardele Internaționale de Practică Profesională în Auditul Intern, se impune respectarea următoareor caracteristici specifice și anume:

a) Independența - pentru ca activitatea auditorului intern să se poată desfășura în condiții de independență, este necesar ca gândirea acestuia să nu fie afectată de preconcepții ori idei cum că o instituție poate fi în regulă iar una nu. De astfel auditorul este va trebui să anunțe conducerea instituției publice în momentul în care o anumită situație îi poate afecta independența.

Pentru ca funcția de audit să își păsteze independența, trebuie să respecte anumite criterii precum:

- Funcția de audit trebuie să fie subordonată în mod direct managementului superior al administrației;

- Dacă se dorește înlocuirea, numirea ori destituirea auditorilor sau a managementului funcției de audit, trebuie ca toate aceste procese să fie supuse reglementărilor de avizare conform legii.

b) Obiectivitatea - auditorii trebuie să prezinte conducătorului instituției, informații cât mai strâns legate de realitate și adevăr în caz contrar , activitatea auditorului va fi periclitată.

Pentru ca funcția de audit să își păsteze independența, trebuie să respecte anumite criterii precum:

- Trebuie avut în vedere ca auditorul să nu fie implicat în niciun fel în activitățile pe care le auditează;

- Auditorii interni în urma desfășurării activității de evaluare și audit intern, trebuie să își declare obiectivitatea

Preview document

Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 1
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 2
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 3
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 4
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 5
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 6
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 7
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 8
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 9
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 10
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 11
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 12
Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Stadiul actual al implementarii auditului intern in institutiile publice din Romania.pdf

Alții au mai descărcat și

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Auditului Intern în România

Istoricul aparitiei auditului intern în România În România, introducerea auditului intern este de dată relativ recentă şi se încadrează în efortul...

Funcția de audit intern în cadrul organizației

Romania,s-a inscris,in mod temeinic,inca din anul 1999,pe drumul reformarii Sistemului de Control Financiar Public Intern.Pe acest drum s-a...

Ai nevoie de altceva?