Analiza tehnico-economică

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 3916
Mărime: 71.76KB (arhivat)
Publicat de: Iustina Vintilă
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Concept privind analiza economica

Cunoaşterea profundă a fenomenelor, desprinderea legăturilor cauzale ale acestora ca scop de sine stător face necesară utilizarea analizei economice.

Analiza economică reprezintă o activitate indispensabilă desfăşurării managementului la nivelul unei unităţi agroturistice.

Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui fenomen în părţile sale componente, precum şi stabilirea factorilor care-l determină.

Prin urmare, analiza economică studiază fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute, esenţiale în acest domeniu fiind relaţiile structural-funcţionale şi a celor de cauză –efect.

Cu ajutorul metodelor specifice ea apare ca un instrument indispensabil în procesul cunoaşterii, deoarece permite stabilirea structurii fenomenelor, a relaţiilor de cauzalitate, a factorilor care le generează, a legilor formării şi desfăşurării lor, ceea ce presupune suportul elaborării deciziilor privind activitatea în viitor.

Analiza economică răspunde unor necesităţi practice, fiind ancorată în realităţile întreprinderii. Pe baza informaţiei existente, cercetează rezultatele obţinute, factorii care le-au determinat şi concordanţa acestora cu criteriile de eficienţă, evidenţiind posibilităţile de sporire a performanţelor întreprinderii.

Prin analiza economică se stabilesc punctele tari şi slabe din activitatea unei firme dar şi măsurile ce urmează a se aplica pe termen scurt şi lung pentru atingerea anumitor obiective propuse.

Punctele forte de la nivelul unei unităţi sunt reprezentate de:

-o bună structură internă –compartimente, departamente, sectoare;

-existenţa unor tehnologii moderne de lucru;

-personal cu un înalt grad de calificare şi experienţă;

-promovarea unui management competent;

Punctele slabe existente la nivelul unei unităţi pot fi reprezentate prin:

-dotare tehnico-materială necorespunzătoare;

-existenţa unui personal necalificat;

-existenţa unui management defectuos;

-o poziţionare greşită faţă de piaţă, a unităţii, etc.

În concluzie analiza economică are un rol fundamental în evaluarea, reglarea şi ameliorarea performanţelor economico-financiare ale unităţii. De aceea, aceasta constituie baza studiilor de fezabilitate şi a celor de evaluare economică a întreprinderilor.

Analiza economică ca activitate practică are un caracter permanent, indiferent dacă se realizează de către un compartiment din cadrul firmei sau de către societăţi specializate de consultanţă, audit, etc. şi de fapt nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv; deci ea trebuie să ofere soluţii pentru fundamentarea corespunzătoare a deciziilor.

1.2.Tipologia analizei

Analiza economică poate fi clasificată în mai multe tipuri în funcţie de diferite criterii, astfel:

1.din punct de vedere al etapei în care se desfăşoară fenomenele economico-financiare cercetate, se disting trei tipuri de analiză economică:

- analiza retrospectivă sau post-factum care se realizează la sfârşitul unei perioade de timp-zi, lună, an, proces de producţie;

- analiza curentă;

- analiza previzională sau prospectivă.

Preview document

Analiza tehnico-economică - Pagina 1
Analiza tehnico-economică - Pagina 2
Analiza tehnico-economică - Pagina 3
Analiza tehnico-economică - Pagina 4
Analiza tehnico-economică - Pagina 5
Analiza tehnico-economică - Pagina 6
Analiza tehnico-economică - Pagina 7
Analiza tehnico-economică - Pagina 8
Analiza tehnico-economică - Pagina 9
Analiza tehnico-economică - Pagina 10
Analiza tehnico-economică - Pagina 11
Analiza tehnico-economică - Pagina 12
Analiza tehnico-economică - Pagina 13
Analiza tehnico-economică - Pagina 14
Analiza tehnico-economică - Pagina 15
Analiza tehnico-economică - Pagina 16
Analiza tehnico-economică - Pagina 17
Analiza tehnico-economică - Pagina 18
Analiza tehnico-economică - Pagina 19
Analiza tehnico-economică - Pagina 20
Analiza tehnico-economică - Pagina 21
Analiza tehnico-economică - Pagina 22
Analiza tehnico-economică - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Analiza Tehnico-Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Exploatarea pădurilor este definita ca reprezentând ansamblul activităţilor prin care se extrage masa lemnoasa cu scopul...

Analiza tehnico-economică a fabricării cilindrului hidraulic - studiu de caz la Societatea Hidraulica SRL

Introducere Lucrarea de faţă propune analiza produsului cilindru hidraulic deoarece este un produs care se comercializează individual şi se...

Analiză tehnico-economică pentru studiul proiectării tehnologice a unui reper profil U

1.1. Introducere Prelucrarea metalelor prin deformare la rece se realizează în urma unor operații de tăiere, de deformare sau combinații ale...

Analiza tehnico economică privind activitatea desfășurata de SC Lactag SA

Introducere Analiza economico-financiară joacă un rol important în evaluarea, reglarea și ameliorarea performanțelor economico-financiare a...

Analiza tehnico-economică SC Comcereal SA

Cap I 1.1.Date generale: SC COMCEREAL SA Vaslui ,cu sediul social : Str.Podul Inalt nr.1 CUI : 8208253,inregistrata la Registrul Comertului cu...

Proiectarea tehnologiei de execuție a reperului profil U - analiza tehnico-economică

1.Memoriu de prezentare 1.1 Introducere Prelucrarea metalelor prin deformare la rece se realizează în urma unor operații de tăiere, de deformare...

Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale 1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de...

Analiză tehnico-economică la SC Antibiotice SA

date generale piata si principalii concurenti analiza veniturilor analiza principalilor coeficienti de rentabilitate concluzii

Ai nevoie de altceva?