Previziunea în Managementul Proiectelor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5175
Mărime: 196.79KB (arhivat)
Puncte necesare: 7
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANȚE, BĂNCI - ASIGURARI

Cuprins

 1. 1. Etapa I: Definirea scopului proiectului 3
 2. 1.1 Obiectivele proiectului 5
 3. 1.2 Produsele/serviciile asigurate prin proiect 5
 4. 1.3 Evenimente importante (repere-cheie) 5
 5. 1.4 Specificațiile tehnice 5
 6. 1.5 Limitări și aspecte inacceptabile 6
 7. 1.6 Revizuirea împreună cu beneficiarul 6
 8. 2. Etapa a II-a: Stabilirea priorității proiectului 6
 9. 3. Etapa a III-a : Crearea structurii de divizare pe activități (SDA) 8
 10. 3.1 Modul de folosire a structurilor de divizare pe activități de către managerii de proiect 10
 11. 3.2 Elaborarea structurii de divizare pe activități 10
 12. 4. Etapa a IV-a: Integrarea structurii de divizare pe activităţi cu structura organizatorică 13
 13. 5. Etapa a V-a: Codificarea structurii de divizare pe activităţi pentru sistemul informaţional 15

Extras din referat

Previziunea în Managementul Proiectelor

Alege un vis

Utilizeaza visul pentru a-ți stabili un scop

Elaborează un plan

Gândește-te la resurse

Sporește-ți competențele și abilitățile

Folosește timpul cu înțelepciune

Pornește! Organizează și mergi.

Una dintre cele mai sigure căi de a împlini cerințele beneficiarului și ale principalelor grupuri de interes este cea de utilizare a unui sistem integrat de planificare de control al proiectelor, sistem care necesită informații selective

Managerii de proiect care conduc numai un singur proiect restrâns pot planifica sau programa sarcinile proiectului mare și complex, se ajunge repede la o limită de la care managerul proiectelor nu mai poate ține în mână detaliile.

Este descrisă o metodă structurată și ordonată pentru colectarea selectivă a informațiilor utilizabile pe parcursul tuturor fazelor ciclului de viață a proiectului pentru a satisface cerințele tuturor grupurilor de interes ( cum ar fi beneficiarul, managerul de proiect ș.a.) și să compare performanța cu planul strategic al organizației. Metoda propusă constă într-o schemă selectivă, numită structura de divizare pe activități. Stadiile inițiale ale schemei ajută la asigurarea faptului că toate sarcinile sunt identificate, iar participanții la proiect ajung la a înțelege ce trebuie făcut. De îndată ce schema și detaliile ei sunt definite, se poate dezvolta un sistem informațional integrat pentru programarea calendaristică a activităților și pentru alocarea bugetelor. Această bază informațională este utilizată mai târziu pentru control.

Cele cinci etape de ansamblu vor fi descrise în cele ce urmează asigurând o abordare structurată pentru colectarea informațiilor referitoare la proiect, informații necesare pentru planificare, programare calendaristică și control ale proiectului.

Aceste etape și elaborarea rețelelor de proiecte vor fi descrise în alt capitol. Ele au simultan și sunt necesare în mod uzual, câteva iterații pentru a culege și sistematiza, elabora bugete care pot fi utilizate pentru controlul proiectului.Nu trebuie uitat din vedere adevărul potrivit căruia “se poate controla numai ceea ce am planificat” și deci definirea scopului proiectului este prima etapă.

Etapa I: Definirea scopului proiectului

Definirea scopului proiectului presupune primul stadiu al elaborării proiectului. Scopul proiectului presupune o definire a rezultatului final sau misiunii proiectului considerat un produs sau un serviciu pentru un anume client/ beneficiar. Prima sarcină constă în a defini cât mai clar posibil ce se va oferi vânzatorului final și o corelare cu planurile altor proiecte. Pe cât de fundamentală și esențială apare definirea scopului, pe atât de frecventă este neglijarea acesteia de managerii de proiecte, chiar în cazul marilor organizații bine conduse.

Cercetările au scos deja în evidență că o slabă definire a scopului sau misiunii cel mai adesea menționată ca o piedică în calea succesului proiectului. S-a constatat, de exemplu, că o slabă definire a scopului pentru o largă gamă de proiecte are cel mai mare impact negativ asupra costului și termenelor. Pe de altă parte, o anulare clară a misiunii este o premisă succesului sub aspectul stadiilor de recepție, planificare și execuție la peste 50% din proiecte. S-a constatat, de asemenea că proiectele care au marcat succese deosebite au prezentat în același timp și o definire clară a scopului și a activităților. O anchetă a scos în evidență că roul unei formulări și o definire a scopului a fost problema majoră menționată de peste ani din managerii de proiect care au răspuns la întrebări. Într-un studiu amplu, a luat în considerare peste 1.400 manageri de proiecte din SUA și Canada, s-a contstat că aproximativ 50% din problemele de planificare sunt legate de definirea scopului și obiectivelor [50],[37],[43],[38],[15]. Studiile menționate sugerează o puternică corelație între succesul proiectului și definirea clară a scopului. Scopul se concretizează direct asupra orientărilor proiectului pe tot parcursul ciclului de viață aș acestuia pentru beneficiar și pentru participanții la proiect.

Scopul proiectului trebuie să fie formulat sub conducerea managerului de proiect cât și a beneficiarului. Mangerul proiectului este responsabil de a preciza apartenența înțelegerii cu proprietarul/ beneficiarul asupra obiectivelor proiectului, prevăzute în fiecare stadiu al proiectului, specificațiile proiectului tehnice ș.a. De exemplu, o primă predare se poate referi la spcificațiile proiectului; în al doilea rând se predau trei prototipuri de produs; în al treilea stadiu, o cantitate suficientă de produse pentru livrarea pe piață și în final, promovarea pe piață și instruirea personalului. Definirea scopului proiectului este undocument care va fi dat publicității și utilizat de titularul proiectului (proprietar/ beneficiar) pentru planificarea și certificarea succesului proiectului. Scopul descrie ce se așteaptă de la proiect să ofere beneficiarului, când proiectul va fi realizat. Scopul proiectului trebuie să definească rezultatele care vor fi atinse în termeni specifici, tangibili și cuantificabili.

Preview document

Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 1
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 2
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 3
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 4
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 5
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 6
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 7
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 8
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 9
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 10
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 11
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 12
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 13
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 14
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 15
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 16
Previziunea în Managementul Proiectelor - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Previziunea in Managementul Proiectelor.docx

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Managementul dezvoltării companiei Mondconf SRL

Este cert faptul ca în ultima perioada se remarca o evolutie din ce în ce mai accelerata a economiei în ansamblul ei, evolutie sustinuta de...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Plan de afaceri - păstrăvărie

1 . PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC Prezentul plan de afaceri este întocmit de către S.C.”AlexProd”S.A. cu sediul în oraşul Bicaz, judeţul Neamţ,...

Gestionarea Financiară a Societății Comerciale

Capitolul 1: Consideraţii teoretice privind gestionarea financiară a societăţii comerciale 1.1. Starea financiară a întreprinderii Orice...

Formarea prețurilor în construcții - montaj

1.Întroducere. În şirul de probleme al lumii contemporane,se înscrie şi problema ingineriei de cost în construcţii. Pentru a face faţă acestor...

Plan de Afaceri - Restaurant

ALEGEREA DOMENIULUI DE MARKETING În economia de piaţă, esenţial pentru succesul unei firme este gradul de stăpânire al acesteia asupra...

Planul de Afaceri și Dimensiunile Afacerii

Planul de afaceri. Definiție, caracteristici și componente. Planul de afaceri reprezintă descrierea scrisă a viitorului unei afaceri; acesta este...

Controlul proceselor industriale - Weatherford

Capitolul I- Descrierea companiei 1.1.Descrierea Companiei WEATHERFORD Weatherford este unul dintre cei mai mari furnizori la nivel mondial de...

Ai nevoie de altceva?