Negocierea

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 13220
Mărime: 359.37KB (arhivat)
Publicat de: Raluca P.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. D. Prisacaru
Facultatea de Drept
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. 1. NEGOCIEREA. DEFINIRE ȘI CARACTERISTICI ... 2
 2. 2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE NEGOCIERII .. 5
 3. 2.1 PRINCIPIUL SCHIMBULUI ... 5
 4. 2.2 PRINCIPIUL RECIPROCITĂȚII . 6
 5. 2.3 PRINCIPIUL PREEMȚIUNII ... 7
 6. 2.4 PRINCIPIUL LISTEI DE CRITERII 8
 7. 2.5 PRINCIPIUL ACORDULUI . 8
 8. 2.6 PRINCIPIUL ABILITĂRII ... 9
 9. 2.7 PRINCIPIUL LEGALITĂȚII . 10
 10. 2.8 PRINCIPIUL MORALITĂȚII 10
 11. 2.9 PRINCIPIUL BUNEI - CREDINȚE .. 12
 12. 2.1O PRINCIPIUL COOPERĂRII . 13
 13. 2.11 PRINCIPII SPECIFICE NEGOCIERILOR POLITICO - DIPLOMATICE . 13
 14. 3. TIPURILE DE NEGOCIERE ȘI CARACTERISTICA LOR 14
 15. 4. NEGOCIATORUL .. 16
 16. 5. PROCESUL DE NEGOCIERE. ETAPE . 18
 17. 5.1 PRENEGOCIEREA 18
 18. 5.2 NEGOCIEREA PROPRIU-ZISĂ ... 18
 19. 5.3 POSTNEGOCIEREA .. 19
 20. 5.4 PROTONEGOCIEREA ... 19
 21. 6. SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR INTERNAȚIONALE PRIN NEGOCIERE .. 20
 22. 6.1 ROLUL ȘI FUNCȚIA NEGOCIERILOR DIPLOMATICE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 21
 23. 6.2 PRINCIPALUL MIJLOC DE REGLEMENTARE A DIFERENDELOR INTERNAȚIONALE .. 22
 24. 7. DIFERENDE INTERNAȚIONALE SOLUȚIONATE PRIN NEGOCIERE
 25. STUDIU DE CAZ ... 25
 26. 7.1 NEGOCIERILE ȘI ALIANȚELE RELIGIOASE ... 25
 27. 7.2 NEGOCIERILE CU STATUL FRANCILOR 26
 28. 7.3 NEGOCIERILE DE PACE DIN WESTFALIA; ÎNCEPUTUL CONGRESELOR EUROPENE 26
 29. 7.4 NEGOCIERILE PENTRU RECUNOAȘTEREA INDEPENDENȚEI COLONIILOR AMERICANE 27
 30. 7.5 NEGOCIERILE DE PACE DE LA VERSAILLES 29
 31. CONCLUZIE .. 32
 32. BIBLIOGRAFIE . 34

Extras din referat

1. NEGOCIEREA. DEFINIRE ȘI CARACTERISTICI

„Negocierea înseamnă să obții maximul de la oponentul tău.”

Marvin Gaye

Negocierea este omniprezentă în existența socială, manifestându-se în relațiile dintre state, în

viața organizațiilor și a companiilor, dar și în viața personală a indivizilor. În special în ultimele trei

decenii, cercetătorii au devenit extrem de preocupați de acest subiect, abordându-l din diverse puncte de

vedere ca urmare a complexității și diversității sale. Seriozitatea cu care trebuie privită negocierea ca

proces și dobândirea abilităților de a corespunde ca individ cerințelor sale, își găsesc expresia în

aprecierea lui W. Zartman, unul dintre cei mai de seamă specialiști în domeniu, care consideră că "epoca

noastră este cea a negocierilor"(The 50 percent solution, 1976).

În același timp, alți autori remarcă faptul că negocierea a existat dintotdeauna fiind la fel de

veche ca și omenirea, și constituind "articulatia unei enorme varietati de activitati", (A. Strauss,

Negotiations, 1978) trezind mirarea că un asemenea subiect nu a fost abordat de cercetători cu mult

înainte. Termenul negociere - cu sensul apropiat celui de azi - apare consemnat în secolul al VI-lea î.H.,

în Roma antică, în vremea când plebeii cetății, oameni bogați, cetățeni liberi, dar nu și nobili, erau nevoiți

să se ocupe de afaceri private sau îndeplineau anumite funcții publice. Ei înșiși desemnau activitatea pe

care o practicau prin negarea termenului ce-i consacră pe patricieni, negare care îi apropia totuși de

aceștia, numind-o negotium (nec-otium) - activitate ce nu e nici desfătare, în deplinul înțeles al

cuvântului, deși are ceva din aceasta, dar nici munca în sensul ei deplin. „Negotium” era o activitate ce

putea aduce nu doar o anume satisfacție celui care o practica, asigurându-i dobândirea de bunuri, ci chiar

o desfătare, pentru că bunurile dobândite erau caștigate prin intermediul unei activități ce nu presupunea

un efort deosebit: doar comunicarea verbală, uneori în scris, cu semenii.”1

Complexitatea contemporană a societății din punct de vedere social, economic și politic, dar și

dezvoltarea noilor tipuri de afaceri între agenții economici, conturează negocierea ca una dintre cele mai

prețioase componente ale vieții contemporane. În acest context, negocierile sunt implicate în rezolvarea

problemelor de orice natură ce derivă din nevoia reală a creșterii continue a relațiilor interumane, în

general, a celor economice și diplomatice, în special.

În perioada actuală, rolul esențial al negocierii este impus de o serie de factori economici și

sociali și politici precum: creșterea necesității rezolvării problemelor legate de economia mondială ce

derivă din nevoia de parteneriate între firme și țări; factorii de migrație mondială care influiențează la

1 I. Deac, Introducere în teoria negocierii, editura Paideia, Bucuresti, 2002, p. 5

creșterea numărului și a diversității tipologice a partenerilor de afaceri; creșterea numărului de contracte

de afaceri înfluiențat de sistemul de management al calității; armonizări reciproce ale politicilor,

legislațiilor și cadrului instituțional conform aderării la uniuni sau comunități; creșterea concurenței

internaționale; dezvoltarea tehnicilor și instrumentelor comerciale, financiare și de management; creșterea

progresului tehnico-științific și diversitatea serviciilor și producției; gestionarea resurselor rare în

colaborare reciproc avantajoasă; influențarea puternică a cadrului general de relații geopolitice raportate

la condițiile culturii naționale.

Procesul de comunicare și negociere în diferite domenii și pe diverse aspecte a fost utilizat încă

din cele mai vechi timpuri. Elemente de negociere se întâlnesc în evul mediu când au apărut primele

premize ale statului de drept, care au stat la baza formulării unor reguli de negociere.

Conceptul de negociere este un mod de a gândi, o atitudine, un comportament, o știință, o

filozofie. „Totul este negociabil” a spus G. Kennedy, în timp ce Bill Scott în ultima lucrare “Art of

negotiation” a reluat o afirmație unanim acceptată, și anume: “ Niciodată nu primești ceea ce meriți,

primești ce negociezi”.

În literatura de specialitate găsim o serie de definiții ale negocierii. În general, acestea se

referă la:

a) un ansamblu de tehnici utilizate de către cel puțin doi parteneri pentru a ajunge la un consens;

b) un dialog între doi sau mai mulți parteneri în scopul atingerii unui punct de vedere comun asupra

unei probleme aflate în discuție;

c) suma discuțiilor purtate între doi sau mai mulți parteneri în legatură cu un deziderat economic

comun, cum ar fi: tranzacțiile comerciale, cooperarea economică, acordarea reciprocă de facilități fiscale

sau comerciale, aderarea la diferite instituții sau organizații;

d) o forma de colaborare între două sau mai multe parți, în scopul ajungerii la o înțelegere care poate

fi consemnată într-un tratat, acord;

e) un proces competitiv desfășurat pe baza dialogului participanților la negociere, în scopul realizării

unei înțelegeri conform intereselor comune ale părților.

De asemenea, negocierea este un proces în care, din punct de vedere etic, toți cei implicați

trebuie să fie caștigători. Cateodată, o negociere aparent încununată de succes, dacă ascunde clauze

defavorabile unuia dintre parteneri, poate schimba destine și distruge poziții sociale. Negocierea are drept

obiectiv principal realizarea unui acord de voință, a unui consens și nu a unei victorii. Ambii parteneri

trebuie să încheie procesul negocierii cu sentimentul că au realizat maximul posibil din ceea ce și-au

propus.

Bibliografie

I. Tratate, monografii, cursuri universitare si alte lucrări de specialitate

1. CLOȘCĂ, Ionel, Reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state, editura Politică,

București, 1980

2. CRĂCIUN, C., Teoria și practica negocierilor, Chișinău: Prut International, 2002

3. DEAC, I, Introducere în teoria negocierii, editura Paideia, Bucuresti, 2002

4. MALIȚA, Mircea , Principiile de bază ale negocierilor

5. MALIȚA, Mircea, Teoria și practica negocierilor, Editura Politica, București, 1972

6. MAZILIU, Dumitru, Incompatibilități, decăderi si interdicții in Dreptul Comerțului International,

Partea generală, Ed. Lumina Lex, București, 2001

7. MAZILIU, D., Dreptul Comerțului International, Editura Lumina Lex, București, 2000

8. MAZILIU, D., Dreptul Păcii tratat, Ed. ALL BECK, București, 1998;

9. POPESCU, Dumitra, Soluționarea pașnică a diferendelor internaționale, editura Academiei

Republicii Socialiste România,București, 1983,

10. SÖRENSEN, Max, Manual of Public International Law, editura Mac Millan, London, 1968,

II. Surse Internet

1. http://www.arduph.ro/domenii/conducerea-ostilitatilor/reglementarea-pasnica-a-diferendelorinternationale,

vizitat la 12. 12. 2018

2. https://radjcarbune.wordpress.com/2013/12/05/rolul-si-importanta-negocierilor-diplomatice/, vizitat

la 12. 12. 2018

3. http://www.rasfoiesc.com/business/marketing/PRINCIPIILE-DE-BAZA-ALE-NEGOCI54.php,

vizitat la 13.12.2018

4. http://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/Negocierea-concept-parametrii-58.php, vizitat la 17.12.2018

5. http://www.juspedia.ro/13179/rolul-ter%C8%9Bilor-in-rezolvarea-diferendelor-interna%C8%9Bionale-prinmijloace-

politico-diplomatice/, vizitat la 20.12.2018

Preview document

Negocierea - Pagina 1
Negocierea - Pagina 2
Negocierea - Pagina 3
Negocierea - Pagina 4
Negocierea - Pagina 5
Negocierea - Pagina 6
Negocierea - Pagina 7
Negocierea - Pagina 8
Negocierea - Pagina 9
Negocierea - Pagina 10
Negocierea - Pagina 11
Negocierea - Pagina 12
Negocierea - Pagina 13
Negocierea - Pagina 14
Negocierea - Pagina 15
Negocierea - Pagina 16
Negocierea - Pagina 17
Negocierea - Pagina 18
Negocierea - Pagina 19
Negocierea - Pagina 20
Negocierea - Pagina 21
Negocierea - Pagina 22
Negocierea - Pagina 23
Negocierea - Pagina 24
Negocierea - Pagina 25
Negocierea - Pagina 26
Negocierea - Pagina 27
Negocierea - Pagina 28
Negocierea - Pagina 29
Negocierea - Pagina 30
Negocierea - Pagina 31
Negocierea - Pagina 32
Negocierea - Pagina 33
Negocierea - Pagina 34
Negocierea - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • Negocierea.pdf

Alții au mai descărcat și

Abilități de Comunicare

INTRODUCERE Prezenta lucrare cuprinde importante noţiuni referitoare la abilităţile şi comportamentul uman în practica de comunicare, atât în...

Patologiile comunicării în organizația militară

INTRODUCERE Studiul comunicării în cadrul organizaţiilor a apărut din necesitatea normală de a obţine performanţă. A comunica poate însemna a...

Etapele Negocierii

Introducere Cuvântul „negociere” vine din limba latină, unde infinitivul verbului „negotiare” semnifică acţiunea de a face negoţ, de a încheia...

Relații publice militare

INTRODUCERE Activitatea de relaţii publice în armată constituie o funcţie distinctă a conducerii şi constă în stabilirea, menţinerea şi...

Tehnici de comunicare - Managementul conflictelor

Ce este un conflict? Există numeroase tentative de definire sau înțelegere a conflictelor: atât în literatura de specialitate, cât și în viziunea...

Campanie relații publice - Campanie promovare zonă turistică

Scopul acestui proiect este de a aminti turistilor de zonele uitate din Romania. Zona aleasa de noi este Comuna Soveja. Soveja este o comuna in...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Mediere și negociere

Una dintre paradigmele sociologice ce are ca temă conflictul, acesta este „cel mai important proces social” . Conform acestei idei, „societatea...

Te-ar putea interesa și

Tehnicile de Manipulare și Folosirea lor în Cadrul Negocierilor

CAPITOLUL I ARTA DE A NEGOCIA Negocierea este un talent, un har înnascut, dar şi o abilitate dobânditã prin experienţã şi învăţare . Specialiştii...

Rolul și Locul Negocierii în Afaceri

In viata si in afaceri, avem parte de ceea ce negociem, nu de ceea ce meritam” Intelept anonim 1. Negocierea si rolul acesteia Cuvantul...

Etica negocierii în afaceri

INTRODUCERE În lumea afacerilor contemporane, negocierea şi negociatorul dobândesc o importanţă considerabilă. Niciodată în istorie, tranzacţiile...

Aplicații ale teoriei jocurilor în negocierea internațională

INTRODUCERE Alegerea acestei teme a fost în primul rând motivată de ceea ce se întâmplă în jurul nostru la nivel internaţional. Secolul al XX-lea...

Rețete de succes și erori în negociere

Introducere Negocierea este un talent, un har înnascut, dar și o abilitate dobândită prin experiență și învățare. Specialiștii spun că negocierea...

Tehnici de Persuasiune și Influențare în Negocierea Afacerilor

Introducere Pentru că în viaţă şi în afaceri avem parte nu de ceea ce merităm, ci doar de ceea ce negociem, trebuie să ne dezvoltăm capacităţile...

Negocierea în Afaceri

1. Etapele procesului de negociere Negocierea reprezinta un proces complicat şi adesea de lungă durată. Este un proces de comunicare, de...

Negocierea internațională în contextul globalizării

Introducere Negocierea este un dialog între două sau mai multe persoane sau părți destinate să ajungă la un rezultat benefic.Negocierea are loc în...

Ai nevoie de altceva?