Contabilitatea lichidării societăților comerciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 3702
Mărime: 48.08KB (arhivat)
Publicat de: Claudia T.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MATES IOAN

Extras din referat

comerciale parcurge doua faze distincte: dizolvare si lichidare. Încetarea existentei unei societati comerciale reclama realizarea unor operatii care sa aiba drept rezultat nu numai încetarea personalitatii juridice, ci si lichidarea patrimoniului societatii.

Dizolvarea

Cauzele care duc la dizolvarea societatilor comerciale sunt:

 trecerea timpului stabilit pentru durata societatii,

 imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia,

 declararea nulitatii societatii,

 hotarârea adunarii asociatilor,

 hotarârea tribunalului,

 falimentul societatii

 alte cauze prevazute prin lege sau prin actul constitutiv al societatii.

Dizolvarea unei societati comerciale se poate realiza de drept, prin vointa asociatilor, pe cale judecatoreasca.

Ea nu are nici o consecinta juridica asupra personalitatii juridice a societatii, ea continuându-si existenta juridica, insa numai pentru operatiunile de lichidare. Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot întreprinde noi operatiuni

Lichidarea

Sediul materiei: Legea nr.31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/2006

Lichidarea consta intr-un ansamblu de operatiuni care au ca scop terminarea operatiunilor comerciale aflate in curs la data dizolvarii societatii. Operatiunile care fac obiectul lichidarii societatii sunt realizate de catre lichidatori. In aceasta faza, interventia instantelor de judecata are caracter exceptional.

Lichidarea se face in interesul asociatilor, personalitatea juridica subzista pentru nevoile lichidarii, lichidarea este obligatorie si nu facultativa.

In faza de lichidare, obiectul si scopul societatii se modifica in concordanta cu finalitatea lichidarii, administratorii societatii fiind înlocuiti cu lichidatorii, care devin organul de administrare al societatii si vor predau gestiunea societatii.

Falimentul si reorganizarea unei societati comerciale

Sediul materiei este Legea nr.65/2006 privind procedura insolentei

Procedura falimentului se aplica comerciantilor care nu mai pot face fata datoriilor lor comerciale, numiti si debitori, cheltuielile aferente procedurii urmând a fi suportate de catre debitor.

Este de competenta tribunalului in jurisdictia in care se afla sediul debitorul, organele care o aplica fiind: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor si comitetul creditorilor.

Procedura demareaza cu cererea introdusa la tribunal de catre debitori sau creditori, ori de camera de comert si industrie teritoriala. Dupa înregistrarea cererii introductive, presedintele tribunalului va nominaliza de îndata judecatorul-sindic.

De la data deschiderii procedurii

 se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

 nici o dobânda ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor negarantate sau partilor negarantate din creantele garantate, in afara de cazul in care exista un plan de reorganizare

 debitorul nu mai are dreptul de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de ele, daca nu si-a declarat intentia de reorganizare; este interzis administratorilor societatii comerciale sa înstraineze, fara acordul judecatorului-sindic, actiunile sau partile lor sociale, detinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri.

 orice constituire de garantii reale sau personale, in afara celor prevazute de lege, efectuate dupa aceasta data sunt nula.

In cazul procedurii falimentului, bunurile debitorului se vor inventaria. Actul de inventar va fi semnat de lichidator, de debitor si, daca este cazul, si de expert. Debitorul trebuie sa prezinte o lista a creantelor sale, iar in cazul in care aceasta lipseste sau este prezentata necorespunzator, lichidatorul poate angaja un expert contabil pentru a întocmi acesta lista.

Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata, prin vânzare, de catre lichidator, sub controlul judecatorului-sindic. Valorile mobiliare vor fi vândute in conditiile Legii nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind valorile imobiliare si bursele de valori.

Preview document

Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 1
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 2
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 3
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 4
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 5
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 6
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 7
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 8
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 9
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 10
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 11
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 12
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 13
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 14
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 15
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 16
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 17
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 18
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 19
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 20
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 21
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 22
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 23
Contabilitatea lichidării societăților comerciale - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Lchidarii Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Evaluarea contabilă

EVALUAREA CONTABILA 1. INTRODUCERE A fi bine informat inseamna a fi capabil sa iei decizii corecte de a caror viabilitate depinde existenta si...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Contabilitatea instituțiilor publice

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE Institutiile publice au obligatia de a tine contabilitate proprie conform...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

II. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE 1. Consideratii generale. 2. Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. 3....

Contabilitatea Societăților Comerciale

I. Obiectivele disciplinei Disciplina ofera prin problematica abordata informatii privind fuziunea, lichidarea, leasingul si consolidarea...

Contabilitate aprofundată

Lichidarea reprezinta ansamblul de operatii economice si financiare determinate de dizolvarea sau falimentul judiciar al unei societati comerciale....

Te-ar putea interesa și

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind operațiunile de lichidare a societăților comerciale

Introducere O societate comercială, asemănător fiinţei umane, se naşte, se dezvoltă şi, mai devreme sau mai târziu, dispare. Acest lucru mai poate...

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale

Cap.I Introducere 1.1 Motivaţie in alegerea temei Societatea comerciala poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui act...

Contabilitatea lichidării societăților comerciale

Introducere Cuvinte cheie: dizolvare, evaluare patrimoniu, lichidarea activului, satisfacerea pasivului, bilantul de lichidare, partajul...

Ai nevoie de altceva?