Organizarea Profesiei de Auditor Intern

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2703
Mărime: 16.31KB (arhivat)
Publicat de: Anca M.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajută organizaţiile să îşi atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control şi de guvernare a organizaţiei, făcând propuneri pentru a consolida eficacitatea.

În Orlando, Florida, SUA, în anul 1941 s-a creat Institutul Auditorilor Interni, care a fost recunoscut internaţional. Ulterior a aderat Marea Britanie, iar în 1951, Suedia, Norvegia, Danemarca şi alte state. Funcţia de audit intern a fost puternic marcată de originile sale de control financiar – contabil. Abia după anii ’80-’90 funcţia de audit intern începe să se contureze în activitatea entităţilor, iar evoluţia ei continuă în prezent.

În România s-a constituit ca afiliata a organizaţiei internaţionale a auditorilor interni The Institute of Internal Auditors (Institutul Auditorilor Interni), Asociaţia Auditorilor Interni din Romania.

Prevăzând importanţa pe care o va căpăta auditul intern, J. B. Thurston, primul preşedinte al Institutului Internaţional al Auditorilor Interni, declara încă din anul 1941 că perspectiva cea mai strălucită a auditului intern va fi „asistenţa managerială”.

Pentru a deveni membru A.A.I.R o persoana fizica trebuie sa completeze o cerere in limba româna, una în limba engleză si un curriculum vitae, împreuna cu achitarea taxei de inscriere 350lei , astfel persoanele member AAIR devin si membre IIA.

In Romania, auditul intern se practica in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare (definesc entitatile si persoanele care pot exercita activitatea de audit intern), reguli de exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli de implementare (pentru tipuri specifice de angajamente) si Codul de etica pentru profesia de auditor intern (care are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern).

In Romania reglementarea auditului intern este facuta prin:

- audit public intern: Legea nr. 672/2002 si OG nr. 37/2004;

- audit intern al entitatilor in domeniul privat: OUG nr. 75/1999 republicata si Legea nr. 33/2002;

Auditul intern se efectuează în entităţi diferite, eterogene, de mărimi, structuri şi obiective diverse, precum şi specialişti formaţi de şcoli diferite. Din aceste considerente, pe plan internaţional au apărut norme (standarde) de practică profesională a auditului intern, care sunt recomandate auditorilor interni şi pe baza cărora aceştia trebuie să-şi realizeze propriile standarde de aplicare a auditului intern.

Standardele (normele) profesionale ale auditorilor interni cuprind mai multe componente, legate într-un tot unitar, ghidând activitatea auditorilor interni. Normele auditului intern îşi propun:

a) să definească principiile de bază;

b) să furnizeze un cadru de referinţă:

c) să stabilească criterii de apreciere;

d) să fie un factor de îmbunătăţire.

Standardele de audit intern cuprind următoarele componente:

- Codul deontologic al auditorului intern;

- Normele de calificare şi normele de implementare asociate, notate cu seria 1000, până la 1300;

- Normele de funcţionare şi normele de implementare asociate, cuprinzând seria 2000, până la 2600.

Codul deontologic enunţă 4 principii şi 10 reguli de conduită profesională. Cele 4 principii sunt:

a) integritatea, bază a încrederii acordate auditorilor;

b) obiectivitatea şi independenţa;

c) confidenţialitatea, exceptând obligaţiile legale;

d) competenţa şi profesionalismul.

Principalele norme sunt:

Norma 1000 – Misiune, competenţă şi responsabilităţi

Norma 1100 – Independenţă şi obiectivitate

Norma 1200 – Competenţe şi conştiinţă profesională

Norma 1300 - Program de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii

Norma 2000 - Gestionarea Auditului Intern

Norma 2100 - Natura activităţii

Norma 2200 - Planificarea misiunii

Norma 2300 - Îndeplinirea misiunii

Norma 2400 - Comunicarea rezultatelor

Norma 2500 - Supravegherea acţiunilor de progres

Norma 2600 - Acceptarea riscurilor de către DG

Codul COR aferent profesiei de auditor intern este 241125 pentru angajații din sectorul privat, care necesita studii superioare, iar pentru cei ce activeaza in sectorul public este 241961 deasemenea necesitând studii superioare acesta ocupatie a fost introdusa prin Ordinul 1364/4201/2009 MMFPS/INS.

Cadrul de referinţă al auditului intern cuprinde:

- conceptul de audit intern, care precizează câteva elemente indispensabile:

o auditul intern efectuează misiuni de asigurare şi consiliere;

o domeniile sale de responsabilitate sunt riscul, controlul intern şi administrarea entităţii;

o finalitatea auditului intern este aceea de a adăuga valoarea organizaţiilor.

- codul deontologic, care furnizează auditorilor interni principiile şi valorile ce le permit să-şi orienteze practica profesională în funcţie de contextul specific;

- normele (standardele) profesionale pentru practica auditului intern, care îi ghidează pe auditori în vederea îndeplinirii misiunilor şi în gestionarea activităţilor.

- modalităţile practice de aplicare, care comentează şi explică normele (standardele) şi recomandă cele mai bune practici ;

- sprijinul pentru dezvoltarea profesională, constituit în principal din lucrări şi articole de doctrină, din documente ale colocviilor, conferinţelor şi seminarilor.

Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui organism, o activitate independenta de aprecierea sau controlul operatiilor; el este in serviciul Conducerii. In acest domeniu, el este un control care are drept functie estimarea si evaluarea eficacitatii altor controale.

Preview document

Organizarea Profesiei de Auditor Intern - Pagina 1
Organizarea Profesiei de Auditor Intern - Pagina 2
Organizarea Profesiei de Auditor Intern - Pagina 3
Organizarea Profesiei de Auditor Intern - Pagina 4
Organizarea Profesiei de Auditor Intern - Pagina 5
Organizarea Profesiei de Auditor Intern - Pagina 6
Organizarea Profesiei de Auditor Intern - Pagina 7
Organizarea Profesiei de Auditor Intern - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Profesiei de Auditor Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Metode și Tehnici Utilizate în Auditul financiar-contabil

INTRODUCERE Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă...

Standardele de Audit Intern

Standardele de audit intern Definiția auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o...

Auditarea instituțiilor publice - auditul public intern la Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzău

CAPITOLUL I Organizarea auditului în institutiile publice din România Auditul intern este o profesie bine organizata cu o influenta crescânda,...

Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SISTEMULUI FINANCIAR-FISCAL DE CĂTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN CONDIŢIILE PREADERARII LA COMUNITATEA EUROPEANĂ 1.1...

Raportul dintre Auditul Intern și Controlul Intern

Auditul intern este o activitate independenta de asigurare obiectiva si de consiliere, destinata sa adauge valoare si sa antreneze îmbunatatirea...

Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri

1. Auditul –Noţiuni introductive Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economică si financiară, ale căror...

Delimitări Privind Conceptul de Audit Intern

1.Aspecte teoretice privind notiunea de audit intern 1.1.Notiunea de audit in general Audit vine de la cuvantul latinesc „audire” = a asculta;...

Ai nevoie de altceva?