Uniunea Națională a Notarilor Publici

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3813
Mărime: 42.93KB (arhivat)
Publicat de: Panait Kiss
Puncte necesare: 6
Universitatea Al. I. Cuza, Iași Facultatea de Drept

Cuprins

  1. I. Istoric
  2. II. Cadrul organizatoric
  3. 1. Camerele Notarilor Publici
  4. 2. Birourile Notariale
  5. III. Cadrul legislativ
  6. IV. Dimensiunea internaţională a UNNPR
  7. V. Buletinul Notarilor Publici

Extras din referat

ISTORIC

Instituţia, în forma ei actuală, datează din 17 noiembrie 1995, data la care fostele Notariate de Stat şi-au încheiat activitatea, luând fiinţă instituţia notarului public, aşa cum este cunoscută astăzi publicului larg. Totuşi, nu credem că este lipsit de interes să amintim că primele forme de organizare notarială au apărut pe teritoriul românesc în plin Ev Mediu, atestările documentare cu privire la acestea plasând începuturile instituţiei undeva între secolul XIII şi secolul XIV. Atât cancelaria princiară şi cea domnească, cât şi "locurile de adeverire" constituie, în timp, un ansamblu de practici privind redactarea, autentificarea, păstrarea şi copierea actelor ce-şi trag originea din sistemul de funcţionare al cancelariei papale şi, mai departe în timp, din cel roman.

În toate provinciile româneşti, statutul notarului (logofat, gramatic, în Ţara Românească şi Moldova) a fost de la început bine delimitat, iar proeminenţa socială, precum şi nivelul taxelor percepute pentru redactarea actelor - în majoritate privind litigii de proprietate - au făcut ca această funcţie să fie foarte căutată, uneori această îndeletnicire transmiţându-se în familie.

Implicaţi în întocmirea actelor publice şi private, a tratatelor internaţionale, notarii îşi împrumuta anume formule, adopta stilul vecinilor, preiau unii de la alţii diferite forme, culori, dimensiuni ale sigiliilor (de aur, de ceară, de fum) cu care autentificau actele respective.

În Evul Mediu, notarii constituie unul din primele corpuri profesionale structurate din ţară. Indiferent de politica domnilor, de starea de suveranitate, suzeranitate ori dependenţă, de instituirea regimului fanariot în Ţara Românească şi Moldova, ori de dominaţia austriacă, apoi austro-ungară în Transilvania, notarii au vegheat la întocmirea cât mai riguroasă a actelor. Timp de mai bine de câteva secole, au existat în paralel compartimentele notariale de pe lângă judecătoriile ce funcţionau în Principatele Române, precum şi notarii publici care îşi desfăsurau activitatea în Transilvania şi Bucovina de Nord. Aceste două sisteme paralele vor dispărea o dată cu apariţia noii legislaţii notariale, care a instituit notariatul de stat.

Astfel că, în conformitate cu Decretul nr. 79/31.03.1950, ia fiinţă Notariatul de Stat. Acesta va fi ulterior restructurat în temeiul Decretului nr. 3771990 ca organ adminstrativ cu atrubuţii specifice procedurii necontencioase.

Prin apariţia Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995, sunt abrogate textele de lege menţionate mai sus, stabilindu-se bazele moderne pentru desfăşurarea activităţii notariale. În România, noul sistem de organizare, potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995 a însemnat trecerea de la sistemul etatizat la unul liberal, configurat în special de statutul autonom al funcţiei de notar public.

CADRU ORGANIZATORIC

În conformitate cu art. 27 din Legea nr. 36/1995, notarii publici din România se constituie în Uniunea Naţională a Notarilor Publici, organizaţie profesională cu personalitate juridică.

Uniunea îi cuprinde pe toţi notarii în funcţie, organizaţi în cele 15 Camere care funcţioneazã în circumscripţia fiecărei Curţi de Apel. Organul de conducere al Uniunii este Consiliul format din reprezentanţi ai fiecărei Camere.

1. Camerele Notarilor Publici

În circumscripţia fiecărei Curţi de Apel funcţionează câte o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridică, alcătuită din toţi notarii publici care funcţionează în circumscripţia Curţii de Apel respective.

Camera notarilor publici este persoană juridică de drept privat, înfiinţată prin lege, fără scop patrimonial.

Organele de conducere ale Camerei sunt : Adunarea Generală a Notarilor Publici, Colegiul director şi preşedintele.

Adunarea generală a notarilor publici se întruneşte simestrial în şedinţă ordinară şi, ori de câte ori este necesar, în şedinţă extraordinară, la convocarea preşedintelui Colegiului director sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi ori la solicitarea Consiliului Uniunii. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor săi, cu excepţia Adunării generale de revocare, constituită legal din două treimi din numărul total al notarilor publici ai Camerei respective. Prezenţa notarilor publici la adunările generale este obligatorie.

Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuţii principale :

a. aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei;

b. alege şi revocă Colegiul director compus din preşedinte, vicepreşedinte şi 3-5 membri şi stabileşte cuantumul indemnizaţiilor acestora; alegerea Colegiului director are loc în perioada septembrie – octombrie în cel de-al treilea an al mandatului; mandatul Colegiului Director începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor alegerii sale; mandatul Colegiului Director este pe o durată de trei ani;

Preview document

Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 1
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 2
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 3
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 4
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 5
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 6
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 7
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 8
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 9
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 10
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 11
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 12
Uniunea Națională a Notarilor Publici - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Uniunea Nationala a Notarilor Publici.docx

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Dreptul Familiei

1) Def dreptul fam- repr totalit normelor jur care reglementeaza rap personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie si adoptie si...

Norma juridică

Norma juridica este un element constitutive al dreptului. Norma juridica reprezinta o regula de conduita, generala, impersonala si obligatorie,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Rolul Sistemului Bancar în Prevenirea și Combaterea Spălarii Banilor

INTRODUCERE Secolul 20 a fost caracterizat de o multitudine de schimbǎri structurale în economia mondialǎ. Aceste schimbǎri au fost influenţate...

Organizare judecătorească

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Asigurările de răspundere civilă profesională

Capitolul 1. Asigurarile de raspundere civila profesionala – clarificari teoretice Asigurarile de raspundere civila profesionala se adreseaza...

Formele de Răspundere ale Notarului Public

1.Precizări prealabile Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi...

Înființarea unui notariat public

ACTIVITATEA NOTARIALA CONSIDERATII GENERALE PRIVIND IN INSTITUTIA NOTARIATULUI 1. Justificarea activitatii notariale In doctrina notariatul este...

Cerințe comune în profesiile juridice liberale

Constituirea în corpuri (uniuni, camere, colegii, ordine) a membrilor profesiilor juridice liberale 1. Uniunea Naţională a Notarilor Publici –...

Raportul Juridic De Drept Fiscal

Dreptul Notarial Este Constituit Din Ansamblul Normelor Juridice Care Reglemen¬teaza Modul De Organizare A Activitatii Notariale, Statutul...

Drept Notarial

INTRODUCERE Ce este, de fapt, notarul ? De ce avem nevoie de notar ? Iata doua întrebari la care vom încerca sa raspundem în cele ce urmeaza....

Ai nevoie de altceva?