Societatea Europeană

Referat
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3882
Mărime: 19.25KB (arhivat)
Publicat de: Dacian-Simi Balazs
Puncte necesare: 7

Extras din referat

1. Aspecte introductive

Istoricul reglementării are în vedere propunerile franceze şi olandeze de la jumătatea secolului al XX-lea. Deşi nu era prea clară natura juridică a societăţii europene, proiectul viza o societate pe acţiuni europeană a cărei reglementare să fie uniformă (diferită de armonizarea în materie).

Astfel, s-a discutat despre societate europeană de tip multinaţional dar conceptul de multinaţional sau transnaţional are în vedere o structură care în centru există societate-mamă şi care, prin mijloace juridice adecvate (constituirea de filiale, sucursale, franciză) îşi extinde activitatea la nivel internaţional.

De fapt, noua entitate juridică avea o fizionomie proprie - nemaiîntâlnită - de fapt, o societate europeană (care să împrumute elemente din toate legislaţiile şi care să fie comune şi acceptate de către toate statele membre).

Proiectul iniţial (1958) a fost conceput de către Peter Sanders şi M. Thibierge dar la propunerea Comisiei, Consiliul a constituit un grup de lucru (1967) care în 1970 a înaintat acestuia proiectul final.

Ulterior prezentării de către Comisie, în 1970, a propunerii de Regulament privind statutul societăţii anonime europene, amendată în 1975, activităţile privind armonizarea dreptului naţional al societăţilor comerciale au realizat progrese substanţiale, astfel încât, în domeniile în care funcţionarea unei SE nu are nevoie de reguli comunitare uniforme, se poate face referire la legislaţia care reglementează societăţile anonime în statul membru în care aceasta are sediul statutar.

Consiliul European întrunit la Bruxelles în 1987 şi-a exprimat dorinţa rapidei intrări în vigoare a unui astfel de statut.

După mai multe eşecuri în ceea ce priveşte această reglementare a urmat surpriza de la Nisa. Ultimul stat care se mai opunea încă acestui proiect - Spania - a fost convins.

Statutul societăţii europene (denumit în continuare SE) este una din măsurile care trebuia adoptată de către Consiliu înainte de 1992 enumerată în Cartea albă privind realizarea pieţei interne aprobată de către Consiliul European.

Societatea de drept european (comunitar) reprezintă încununarea unui efort conceptual şi procedural de durată. Şablonul societar unic, nu simpla armonizare legislativă naţională, a reprezentat un deziderat european vechi.

Proiectul său s-a aflat alături de primele directive din dreptul comunitar, cu scopul declarat de a armoniza dreptul ţărilor membre în domeniul pieţei interne, al societăţilor comerciale.

Propunerea unei reglementări privind statutul unei societăţi de tipul societăţilor pe acţiuni a fost întocmită de Comisia Europeană încă din 1970 şi amendată în 1975.

Edictarea ei în anul 2001 răspunde unei nevoi, pentru că nu doar barierele din calea comerţului se impun a fi înlăturate, dar şi „structurile de producţie trebuie adaptate la dimensiunea Comunităţii”, să poată fi posibilă crearea şi funcţionarea unor societăţi de „dimensiune europeană, libere de obstacolele rezultând din diferenţele şi aplicarea teritorială limitată a dreptului naţional al societăţilor.”

Ideea regulamentului este de a desprinde această creaţie de drept comunitar de rădăcinile naţionale şi a o lăsa să evolueze într-un cadru comunitar unic. În acest scop, regulamentul se preocupă de reglementarea completă a unei societăţi de tip societate pe acţiuni (cu răspundere limitată emitentă de titluri negociabile).

Regulamentul 2157/2001 este completat de către Directiva nr. 2001/86/CE privind implicarea lucrătorilor şi se aplică în mod concomitent cu aceasta. Directiva conţine dispoziţii care consacră garantarea dreptului salariaţilor de a se implica în deciziile SE.

În tentativa creării unei instituţii de sine stătătoare, regulamentul delimitează cu claritate cadrul legal în care evoluează SE.

Preview document

Societatea Europeană - Pagina 1
Societatea Europeană - Pagina 2
Societatea Europeană - Pagina 3
Societatea Europeană - Pagina 4
Societatea Europeană - Pagina 5
Societatea Europeană - Pagina 6
Societatea Europeană - Pagina 7
Societatea Europeană - Pagina 8
Societatea Europeană - Pagina 9
Societatea Europeană - Pagina 10
Societatea Europeană - Pagina 11
Societatea Europeană - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Societatea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Societatea europeană - mod de constituire

Unele consideraţii despre constituirea şi încetarea societăţilor europene (SE) Societatea de drept european comunitar reprezintă încununarea unui...

Contractul de Know-How

CONTRACTUL DE KNOW-HOW O definiţie legală a know-how-ului se regăseşte în legislaţia actuală în OG 52/1997 privind regimul juridic al francizei,...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal

INTRODUCERE 6 CAPITOLUL 1. STUDIU REFERITOR LA GENEZA ȘI EVOLUȚIA TERORISMULUI 8 1.1 Terorismul - fenomen dificil de definit într-o accepțiune...

Societatea Europeană a Informației

Această lucrare prezintă lumea contemporană privită prin prisma informaţiei ca şi resursă strategică a societăţi. Informaţia dinamizează evoluţia...

Societatea Europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi...

Forme comunitare de organizare a activităților economice

Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia...

Societatea SC European Drinks SA Rieni-Bihor și relațiile comerciale din cadrul acesteia

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. EUROPEAN DRINKS S.A ŞI A RELAŢIILOR COMERCIALE DIN CADRUL ACESTEIA 1.1 PREZENTAREA...

Coduri etice și transparența activității de lobby la Bruxelles

Motivatia temei De ce sa discutam despre transparenta- Cum reglementam lobby-ul în România- Este o întrebare dificila care îi preocupa înca din...

Ce fel de Europă își doresc tinerii și care sunt oportunitățile, respectiv constrângerile oferite de spațiul european de astăzi

INTRODUCERE Viitorul Europei va fi influențat de alegerile și acțiunile generației actuale, dar și a celor care vor urma. Unul dintre cele mai...

Societatea cu Răspundere Limitată în Perspectiva Legislativă Europeană

Anul 1950 simbolizează etapa primordială a constituirii Comunităţii Economice Europene şi implicit a reglementării activităţilor comerciale în...

Ai nevoie de altceva?