Societatea Europeană

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 17648
Mărime: 113.95KB (arhivat)
Publicat de: Nicodim Ioniță
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ.
 2. Secţiunea 1 : Scurte consideraţii istorice.
 3. Secţiunea 2 : Noţiunea şi definiţia societăţii comerciale.
 4. Secţiunea 3 : Reglemtări aplicabile societăţilor europene.
 5. CAPITOLUL II: STATUTUL SE.
 6. Secţiunea 1 : Dobândirea personalităţii juridice de către SE.
 7. Secţiunea 2 : Capitalul societăţii comerciale europene.
 8. Secţiunea 3 : Sediul societăţilor comerciale europene.
 9. CAPITOLUL III : CONSTITUIREA SE.
 10. Secţiunea 1: Fuziunea transfrontalieră – modalitate de constituire a SE.
 11. § 1 Condiţii de fuziune şi competenţa de verificare a legalităţii procedurii de fuziune.
 12. § 2 Etapele fuziunii.
 13. § 3 Efectele fuziunii.
 14. § 4 Nulitatea fuziunii.
 15. Secţiunea2 : Fuziunea în condiţiile Directivei 2011/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie .
 16. Secţiunea 3 : Crearea unei SE holding.
 17. Secţiunea 4 : Constituirea unei societăţi europene filiale.
 18. Secţiunea 5 : Transformarea unei societăţi anonime/ pe acţiuni în SE.
 19. CAPITOLUL IV : FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE EUROPENE.
 20. Secţiunea 1 : Organul de conducere al SE.
 21. Secţiunea 2 : Administrarea SE.
 22. § 1 Sistemul monist.
 23. § 2 Sistemul dualist.
 24. Secţiunea 3 : Supravegherea SE.
 25. Secţiunea 4: Fiscalitatea SE.
 26. CAPITOLUL V : PROCEDURILE DE INFORMARE , CONSULTARE ŞI ALTE MODALITĂŢI DE IMPLICARE A ANGAJAŢILOR ÎN ACTIVITATEA SOCIETĂŢILOR EUROPENE.
 27. Secţiunea 1 : Procedura de negociere.
 28. § 1 Înfiinţarea grupului special de negociere.
 29. § 2 Conţinutul acordului şi durata negocierilor.
 30. § 3 Informarea , consultarea şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene.
 31. § 4 Dispoziţii referitoare la confidenţialitate.
 32. Secţiunea 2 : Funcţionarea organului de reprezentare.
 33. Secţiunea 3 : Procedura informării şi consultării angajaţilor cu privire la modalităţile prin care aceştia sunt implicaţi în activitatea societăţilor europene.
 34. CAPITOLUL VI : DIZOLVAREA SE.
 35. CONCLUZII

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ

SECŢIUNEA 1

SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE

Realizarea pieţei interne şi îmbunătăţirile pe care aceasta le aduce situaţiei economice şi sociale din Comunitate, necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerţului, ci şi o adaptare a structurilor de producţie la dimensiunea comunitară. În acest scop, este esenţial, ca acele societăţi a căror activitate nu este limitată la satisfacerea nevoilor pur locale, să poată concepe şi întreprinde reorganizarea activităţilor lor la scară comunitară .

Pornind de la această premisă, în 1958, câţiva jurişti francezi lansează ideea de Societate Europeană. Conceptul presupunea desfiinţarea oricărei bariere pe care frontiera naţională o ridica în calea exercitării aptitudinilor antreprenoriale şi organizaţionale ale companiilor din fiecare stat membru, pentru a da esenţă obiectivului privind utilizarea efectivă a resurselor din cadrul pieţei interne . De fapt, noua entitate juridică presupunea o fizionomie proprie - nemaiîntâlnită - o societate europeană ,care să împrumute elemente din toate legislaţiile şi care să fie comune şi acceptate de către toate statele membre.

În 1967, Comisia Europeană înfiinţează un grup de experţi pentru a studia problema şi de a desena conturul unei eventuale propuneri, care să acopere toate aspectele de drept, tradiţionale societăţii. . Cu toate acestea , abia în 1970 apare prima propunere de regulament privind statutul Societăţii Europene, care, reproduce în mare parte , forma sa inţială din 1967 .

În următorii ani , Comisia CEE revine asupra textului regulamentului prezentat Consiliului, propunând unele modificări, însă, de această dată, intervine problema implicării angajaţilor în organele de luare a deciziilor , astfel dezbaterile blocându-se din nou. Acest aspect este iarăşi pus în discuţie în 1988 , în cadrul Memorandumului către Parlamentul European, în care Comisia începe să facă presiuni pentru o soluţie la problema de participare a angajaţilor în diferite proceduri decizionale ale societăţilor.

Pe parcursul mai multor ani se încearcă încurajarea instituţiilor şi statelor membre ale Uniunii Europene, să îşi armonizeze anumite aspecte din legislaţiile naţionale , în care societăţile comerciale trebuie să îndeplinească anumite condiţii comune tuturor statelor membre. Această armonizare a dreptului societăţilor comerciale s-a realizat prin directive – lăsând la latitudinea statelor anumite aspecte, obligaţia acestora fiind teleologică . Astfel, în 1994, se adoptă Directiva nr. 94/95/CE privind comitetele europene de întreprindere, care pune problema implicării angajaţilor într-o nouă dinamică pentru toate părţile implicate să găsească o soluţie legislativă a problemei.

În cele din urmă, după 30 de ani de ezitări, în cadrul întrunirii Consiliului European la Nisa , şefii de stat şi de guvern din UE, par să fi ajuns la un compromis cu privire la aspectele sociale ale Societăţii europene, dând astfel un nou impuls aprobării statutului .

Bibliografie

1. Cristoph Teichmann “ The European company – all over Europe”, Berlin , 2004;

2. Jonathan Rickford “ The European company”, Pb. Intersentia, 2003;

3. Michael Gold, Andreas Nekolopoulos, Norbert Kluge “ The european company statute”, Bern, 2009;

4. Schian Ioan, Prescure Titus “Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : comentată şi adnotată” , Editura Rosseti, Bucureşti, ed. II –a , 2002;

Studii şi articole

5. Costin M., Teodorescu L., Tirca L. “ Administrarea societăţilor comerciale potrivit sistemului dualist ”, Revista Proexcelsior ( revista asociaţiei absolvenţilor Facultăţii de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” );

6. Preda – Pandele Cătălin „ Consideraţii generale privind societăţile comerciale europene”, Revista de drept comercial nr. 11/2008;

7. Ştefan Elena – Emilia “Societatea europeană ( Societas Europea)”, partea I –a , Revista de drept commercial nr. 1/ 2007;

8. Ştefan Elena – Emilia “Societatea europeană ( Societas Europea)”, partea II –a , Revista de drept commercial nr. 2/ 2007;

9. Velicu Dan „O nouĂ dilemă în administrarea societăţilor pe acţiuni : sistemul monist şi cel dualist”, Revista de drept comercial nr. 1 /2007;

Acte normative

10. Regulamentul 2157/2001 privind statutul SE;

11. Directiva 86/2001/CE privind completarea statutului SE în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor;

12. Directiva 2001/35/UE privind fuziunea SE;

13. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale;

14. OUG nr. 52/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;

15. HG nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene;

Surse web

16. www. europa.ro;

17. www. mae.ro;

18. www.ec.europa.eu;

19. www.eur-lex.europa.eu;

20. www. fiscalitatea.manager.ro

21. www.avocatnet.ro.

Preview document

Societatea Europeană - Pagina 1
Societatea Europeană - Pagina 2
Societatea Europeană - Pagina 3
Societatea Europeană - Pagina 4
Societatea Europeană - Pagina 5
Societatea Europeană - Pagina 6
Societatea Europeană - Pagina 7
Societatea Europeană - Pagina 8
Societatea Europeană - Pagina 9
Societatea Europeană - Pagina 10
Societatea Europeană - Pagina 11
Societatea Europeană - Pagina 12
Societatea Europeană - Pagina 13
Societatea Europeană - Pagina 14
Societatea Europeană - Pagina 15
Societatea Europeană - Pagina 16
Societatea Europeană - Pagina 17
Societatea Europeană - Pagina 18
Societatea Europeană - Pagina 19
Societatea Europeană - Pagina 20
Societatea Europeană - Pagina 21
Societatea Europeană - Pagina 22
Societatea Europeană - Pagina 23
Societatea Europeană - Pagina 24
Societatea Europeană - Pagina 25
Societatea Europeană - Pagina 26
Societatea Europeană - Pagina 27
Societatea Europeană - Pagina 28
Societatea Europeană - Pagina 29
Societatea Europeană - Pagina 30
Societatea Europeană - Pagina 31
Societatea Europeană - Pagina 32
Societatea Europeană - Pagina 33
Societatea Europeană - Pagina 34
Societatea Europeană - Pagina 35
Societatea Europeană - Pagina 36
Societatea Europeană - Pagina 37
Societatea Europeană - Pagina 38
Societatea Europeană - Pagina 39
Societatea Europeană - Pagina 40
Societatea Europeană - Pagina 41
Societatea Europeană - Pagina 42
Societatea Europeană - Pagina 43
Societatea Europeană - Pagina 44
Societatea Europeană - Pagina 45
Societatea Europeană - Pagina 46
Societatea Europeană - Pagina 47
Societatea Europeană - Pagina 48
Societatea Europeană - Pagina 49
Societatea Europeană - Pagina 50
Societatea Europeană - Pagina 51
Societatea Europeană - Pagina 52
Societatea Europeană - Pagina 53
Societatea Europeană - Pagina 54
Societatea Europeană - Pagina 55
Societatea Europeană - Pagina 56
Societatea Europeană - Pagina 57
Societatea Europeană - Pagina 58
Societatea Europeană - Pagina 59
Societatea Europeană - Pagina 60
Societatea Europeană - Pagina 61
Societatea Europeană - Pagina 62
Societatea Europeană - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Societatea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Studiu de caz privind reglementarea activității unei societăți comerciale

Legislaţia care reglementează înfiinţarea societăţilor comerciale, şi evident şi a societăţii cu răspundere limitată, este legea nr. 31 din 1990...

Studiu de caz privind reglementarea administrării unei societăți comerciale din România

Societate comercială – Generalitati O societate comercială (abreviat S.C.) reprezintă o asociaţie de oameni de afaceri alcătuită pe baza unor...

Te-ar putea interesa și

Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal

INTRODUCERE 6 CAPITOLUL 1. STUDIU REFERITOR LA GENEZA ȘI EVOLUȚIA TERORISMULUI 8 1.1 Terorismul - fenomen dificil de definit într-o accepțiune...

Societatea Europeană a Informației

Această lucrare prezintă lumea contemporană privită prin prisma informaţiei ca şi resursă strategică a societăţi. Informaţia dinamizează evoluţia...

Forme comunitare de organizare a activităților economice

Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia...

Societatea SC European Drinks SA Rieni-Bihor și relațiile comerciale din cadrul acesteia

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. EUROPEAN DRINKS S.A ŞI A RELAŢIILOR COMERCIALE DIN CADRUL ACESTEIA 1.1 PREZENTAREA...

Coduri etice și transparența activității de lobby la Bruxelles

Motivatia temei De ce sa discutam despre transparenta- Cum reglementam lobby-ul în România- Este o întrebare dificila care îi preocupa înca din...

Ce fel de Europă își doresc tinerii și care sunt oportunitățile, respectiv constrângerile oferite de spațiul european de astăzi

INTRODUCERE Viitorul Europei va fi influențat de alegerile și acțiunile generației actuale, dar și a celor care vor urma. Unul dintre cele mai...

Societatea cu Răspundere Limitată în Perspectiva Legislativă Europeană

Anul 1950 simbolizează etapa primordială a constituirii Comunităţii Economice Europene şi implicit a reglementării activităţilor comerciale în...

Societatea europeană - mod de constituire

Unele consideraţii despre constituirea şi încetarea societăţilor europene (SE) Societatea de drept european comunitar reprezintă încununarea unui...

Ai nevoie de altceva?