Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3393
Mărime: 15.59KB (arhivat)
Publicat de: Viorel Ivașcu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Contractul individual de muncă trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:

- identitatea părţilor;

- durata contractului;

- locul de muncă;

- felul muncii;

- durata muncii;

- concediul;

- salarizare;

- drepturi specifice legate de sănătate şi securitate în muncă;

- drepturi şi obligaţii generale ale părţilor;

- dispoziţii finale.

Între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi unele clauze speciale si anume:

- clauza de neconcurenţă;

- clauza de confidenţialitate;

- clauza de mobilitate;

- clauza cu privire la formarea profesională;

- clauza de obiectiv;

- clauza de conştiinţă;

- clauza de stabilitate;

- clauza de prelungire;

- clauza de mobilitate profesională;

- clauza de risc;

- clauza de restricţie în timpul liber;

- clauza de delegare de atribuţii;

- clauza de dezicere;

- clauza privind drepturile de proprietate intelectuală.

Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.

1. Clauza de neconcurenţă

Clauza de neconcurenţă îl obligă pe salariat ca după încetarea contractului de muncă să nu presteze, în interesul său propriu sau al unui terţ, o activitate care se afla în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurentă lunare pe care angajatorul se obliga să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă.

Clauza de neconcurentă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, cuantumul indemnizaţiei de neconcurentă lunare, perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenta, terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii, precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul.

Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată salariatului nu este de natură salarială, se negociază şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

Indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii.

Clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă. Clauza de neconcurenţă nu îşi poate produce efectele in cazul în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept ori a intervenit din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile salariatului.

Clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deţine.

La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru muncă instanţa competentă poate diminua efectele clauzei de neconcurenţă.

În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a clauzei de neconcurenţă salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaţiei şi, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

Preview document

Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 1
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 2
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 3
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 4
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 5
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 6
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 7
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 8
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 9
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 10
Clauze Speciale ale Contractului Individual de Muncă - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Clauze Speciale ale Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Individual de Munca

1.Definitia Contractul individual de munca este o întelegere încheiata în scris, prin care o parte-salariatul- se obliga la prestarea în timp a...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Anterior încheierii sau modificarii CIM, angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu...

Contractul Individual de Muncă - Definiție și Caractere Juridice

1. Evoluţia contractului individual de muncă „ Reglementarea juridică a contractului individual de muncă ca instituţie de drept distinctă are o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Contractul Individual de Muncă

„Reglementarea juridica a contractului individual de munca ca institutie de drept distincta are o istorie relativ scurta. Necesitatea unei astfel...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Cazuri de răspundere materială a angajatorului

INTRODUCERE „Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporție de nouăzeci și nouă la sută.” — William Faulkner Acest motto subliniază și...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Contractul Individual de Muncă

PREFAŢĂ Legea nr. 53/ 2003 (Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Munca

I.Clauze obligatorii ale contractului indivitual de munca Contractul individual de munca reprezinta potrivit articolului 10 din Codul muncii,...

Ai nevoie de altceva?