Constituția

Referat
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23349
Mărime: 133.80KB (arhivat)
Publicat de: Natalia S.
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Unii autori definesc noţiunea de principiu constituţional prin prisma acelor legităţi care stau, în general, la baza dreptului constituţional. Aici se are în vedere în primul rînd legităţile suprastructurii politice a societăţii, existenţa şi funcţionarea căreia este condiţionată de baza economică, precum şi legităţile procesului şi sistemului de conducere şi în ultimă instanţă legităţile materiei juridice însăşi. Astfel luînd în considerare aceste teri legităţi, care "condiţionează definirea noţiunii de principiu constituţional", acesta poate fi definit ca fiind "o legitate ciberneticăşi politică obiectiv existentă, precum şi o legitate a materiei juridice, care şi-a găsit exprimare într-un anumit sistem de instituţii constituţionale, îndreptate spre asigurarea liberei acţiuni a acestei legităţi."

Încercarea de definire a conceptului de principiu contituţional, în literatura noastră de specialitate, au fost sporadice, autorii insistînd mai mult pe analiza principiului ca atare. Prof. Romul Boilă înţelege prin principii de organizare ale statului "acele principii care servesc drept baza întocmirilor statuluişi prin aplicarea căror statul ia fiinţăconcretă. Acest principiu determină totodată felul statului." În opnia autorului citat ar fi principiu constituţional: puterea suverană a naţiunii, egalitatea în drepturi, reprezentanţa naţională, responsabilitatea celor care lucrează în numele statului, legalitatea, independenţa judecătorului.

În ceea ce priveşte conţinutul principiului constituţional, acesta este deopotrivă politic şi juridic. Ele au un conţinut politic întrucît fixează direcţiile generale de exercitare a puterii politice. Conţinutul juridic este determinat nu numai de faptul că se regăsesc în constituţie, ci mai ales de gradul lor de obligativitate generală impus tuturor agenţilor puterii prin prescripţiile pe care le conţin.

Principiile diriguitoare care stau la baza funcţionării sistemului politic sînt principiile cu un conţinut politico-juridic fundamental. Pe baza lor legiuitorul reglementează normativcele mai importante raporturi sociale, în primul rînd cele ce privesc organizarea şi exercitarea puterii, care consacră structura social-economică a societăţii, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, organizarea şi funcţionarea aparatului de stat. Aceste raporturi sociale dobîndesc prin reglementarea lor de către normele juridice fundamentale, potrivit principiului constituţional, caracterul de raporturi constituţionale. Este şi firesc, deci, ca principiul constituţional să aibă un conţinut politic bogat. Faptul că sînt înscrise într-un act normativ, cum este constituţia, că au datorită acestor consfinţiri o formă juridică, nu poate aduce la concluzia că aceste principii că aceste principii au exclusiv un conţinut juridic. Conţinutul lor este complex, dat de interfernţa politicului cu juridicul.

Din cele cele mai vechi timpuri, între politic şi juridic, între statdrept, a existat o legătură intercondiţionată. Se poate spune, chiar, că atît statul cît şi dreptul nu pot fi autonome. Statul lipsit de drept, ca şi dreptul lipsit de stat, este un nonsens. În statele moderne se constată amplificarea raporturilor de interdependentă între politică şi drept. Prin intermediul dreptului, statul ca intituţie politică fundamentală a conducerii societăţii, transpune deciziile politice în norme juridice, conferindu-le atributele autorităţii asigurate la nevoie prin forţa sa de constrîngere. Dreptul coţine în acest context un rol deosebit de importantca act de conducere socială, căpătînd un rol tot mai mare în concretizarea şi înfăptirea deciziilor politice. Prin funcţiile sale de reglare a vieţii sociale, norma juridică traspune în practică prerogativele suverane ale puterii, dă expresie voinţei sale normative, acţionează ca unul dintre factorii fundamentali care asigură manifestarea suveranităţii, ca atribut inalienabil al întreguluipopor. Principiile constituţionale suportă din plin influienţa acestor interferenţe, vizibilă mai ales la nivelul edictării normelor politico-juridice fundamentale. Politicul conferă principiului constituţionalvalenţe de direcţionare, de conducerela nivelul întregii societăţi. La rîndul său, juridicul, imprimă principiului constituţional forţa general obligatorie a normei juridice.

În acest fel principiul constituţional va direcţiona o activitate de conducere într-un domeniu concret al vieţii sociale, prescripţiile sale avînd caracter general-obligatoriu.

Atît în doctrina de specialitate cît şi în legislaţia Republicii Moldova sînt enunţate următoarele principii constituţionale:

1.principiul puterii suverane a poporului

2.principiul exercităriiputerii (principiul democraţiei semireprezentative şi democraţiei semidirecte)

3.principiul separaţiei puterilor

4.principiul pluralismului politic

5.principiul legalităţii

6.principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor fără nici o discriminare

7.principiul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor

8.principiul autnomiei locale şi al descentralizării serviciilor publice

9.principii ale independenţei justiţiei

10.principiul statului de drept

Aceste principii sînt formulate şi în constituţia Republicii Moldova.

În prezenta lucrare vom examina cîteva din aceste principii.

1) Principiul suveranităţii poporului

Pentru a înţelege mai bine esenţa acestui principiu este necesar pentru început a vedea ce înseamnă puterea deoarece are legătură cu principiul enunţat.

Preview document

Constituția - Pagina 1
Constituția - Pagina 2
Constituția - Pagina 3
Constituția - Pagina 4
Constituția - Pagina 5
Constituția - Pagina 6
Constituția - Pagina 7
Constituția - Pagina 8
Constituția - Pagina 9
Constituția - Pagina 10
Constituția - Pagina 11
Constituția - Pagina 12
Constituția - Pagina 13
Constituția - Pagina 14
Constituția - Pagina 15
Constituția - Pagina 16
Constituția - Pagina 17
Constituția - Pagina 18
Constituția - Pagina 19
Constituția - Pagina 20
Constituția - Pagina 21
Constituția - Pagina 22
Constituția - Pagina 23
Constituția - Pagina 24
Constituția - Pagina 25
Constituția - Pagina 26
Constituția - Pagina 27
Constituția - Pagina 28
Constituția - Pagina 29
Constituția - Pagina 30
Constituția - Pagina 31
Constituția - Pagina 32
Constituția - Pagina 33
Constituția - Pagina 34
Constituția - Pagina 35
Constituția - Pagina 36
Constituția - Pagina 37
Constituția - Pagina 38
Constituția - Pagina 39
Constituția - Pagina 40
Constituția - Pagina 41
Constituția - Pagina 42
Constituția - Pagina 43
Constituția - Pagina 44
Constituția - Pagina 45
Constituția - Pagina 46
Constituția - Pagina 47
Constituția - Pagina 48
Constituția - Pagina 49
Constituția - Pagina 50
Constituția - Pagina 51
Constituția - Pagina 52
Constituția - Pagina 53
Constituția - Pagina 54
Constituția - Pagina 55
Constituția - Pagina 56
Constituția - Pagina 57
Constituția - Pagina 58
Constituția - Pagina 59
Constituția - Pagina 60
Constituția - Pagina 61
Constituția - Pagina 62
Constituția - Pagina 63
Constituția - Pagina 64
Constituția - Pagina 65
Constituția - Pagina 66
Constituția - Pagina 67
Constituția - Pagina 68
Constituția - Pagina 69
Constituția - Pagina 70
Constituția - Pagina 71
Constituția - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Constitutia
  • abc.doc
  • asd.doc
  • doc1.doc
  • introducere.doc
  • larisa.doc
  • larisa2.doc
  • larisa_1.doc
  • lora.doc
  • lorena.doc

Alții au mai descărcat și

Caiet practică - cabinet de avocatură

I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : Prenumele studentului : Prenumele tatălui : Instituţia de învăţământ superior :...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Aspecte Privind Constituția din 1866

I Contextul adoptării Constituţiei: abdicarea lui Al. Ioan Cuza şi instaurarea domniei prinţului străin Domnia de şapte ani a lui Al. Ioan Cuza,...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Drept Constituțional

Pa r t e a I DREPTUL SI STATUL ÎN SISTEMUL PUTERII Capitolul I NOTIUNI GENERALE DESPRE DREPT § 1. Originea notiunii de drept Omul nu poate...

Bazele dreptului constituțional - definiții, teorii, bazele statului și dreptului

1. Noțiunea de drept constituțional ca ramură de drept În viziunea juriștilor romani, dreptul este arta binelui șia echității, adică numai ceea ce...

Drept constituțional

Conceptul de drept Dreptul consta in ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii asigurate si garantate de stat, reguli al căror scop...

Te-ar putea interesa și

Actele Constitutive ale Societăților Comerciale

Societatea comerciala, ca si toate celelalte institutii ale dreptului, îsi datoreaza aparitia unor cauze economice si sociale . Pe masura ce...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Constituția Uniunii Europene

Se poate spune ca dorinta unei Europe Unite este o idee foarte veche. Multi gânditori, multe personalitati au gândit o astfel de Europa Unita înca...

Principiul efectului constitutiv (al înscrierilor în cartea funciară)

Introducere Tema acestui referat a fost aleasă din lista de teme pusă la dispoziţie, pe baza gradului de interes pe care l-am avut în momentul...

Tratatul Instituind o Constituție pentru Europa

1. Consideraţii introductive Există o lungă istorie a proiectelor de organizare paşnică a continentului nostru. Ele au apărut încă de la sfârşitul...

Dreptul afacerilor - actul constitutiv între teorie și practică

Partea I Coordonate teoretice 1.ASOCIAŢI Pot avea calitate de asociaţi atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice, române şi străine. În...

Constituția României

Capitolul I: Teoria constitutiei A.Notiunea de „constitutie” Cuvantul „constitutie” deriva din limba latina in care „constitutio” inseamna...

Actul constitutiv al societăților comerciale

I. NORME COMUNE PRIVIND CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1. Actul constitutiv al societăţii comerciale A. Noţiunea actului constitutiv...

Ai nevoie de altceva?