Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7788
Mărime: 55.85KB (arhivat)
Publicat de: Luciana B.
Puncte necesare: 8

Extras din referat

INTRODUCERE

Privind în urmă, în ultimii ani observăm o evoluție importantă în domeniul dreptului european.

Dreptul internațional privat sau „cooperarea judiciară în materie civilă” a devenit un domeniu separat și independent al dreptului european.

Tratatul de la Amsterdam a conferit Uniunii Europene competența de a legifera în domeniul dreptului privat internațional, astfel că a fost adoptat un număr important de acte legislative europene în materie.

La fel precum în alte domenii ale dreptului Uniunii Europene, instrumentele adoptate în domeniu prevalează asupra legislației interne a statelor membre și sunt interconectate cu legislațiile interne atunci când trebuie să se stabilească, în anumite domenii juridice, standarde procedurale minime comune la nivelul Uniunii .

Dreptul internațional privat european are o importanță practică mare pentru practicienii din domeniul dreptului – fie magistrați, fie avocați, notari sau alți profesioniști – care iau decizii cu privire la chestiuni de drept civil și comercial sau care oferă consultanță și acționează în numele clienților în astfel de chestiuni. Principiile liberei circulații a bunurilor, a serviciilor, a capitalului și a persoanelor încurajează mobilitatea cetățenilor europeni și dezvoltarea de activități comerciale în întreaga Uniune Europeană.

În consecință, realitatea actuală ne demonstrează că practicienii din domeniul dreptului se confruntă tot mai des cu situații care au implicații transfrontaliere și cu probleme complexe și întrebări juridice reglementate de dreptul UE.

Sunt numeroase astfel de situații care implică diverse domenii, cum ar fi responsabilitatea părintească, divorțul, dispoziții din materia insolvenței, executarea contractelor care implică livrarea de bunuri și prestarea de servicii la nivel transfrontalier, aspecte juridice referitoare la circulația turiștilor și la accidentele rutiere în străinătate, întrebări referitoare la achiziționarea și transferul de bunuri, mobile și imobile, de către cetățeni și întreprinderi, în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, altele decât cele în care sunt stabiliți și succesiunea la patrimoniile persoanelor care au proprietăți în și legături cu mai multe state membre.

De asemenea, în domeniul dreptului familiei, relațiile personale multinaționale sunt din ce în ce mai frecvente și cu regularitate apar întrebări juridice în cazuri referitoare la relațiile transfrontaliere de familie și de răspundere părintească .

Este de înțeles ca datorită faptului că se produc multe schimbări, practicienii din domeniul dreptului din statele membre trebuie să țină pasul cu cele mai recente evoluții din acest domeniu din ce în ce mai complex și semnificativ al activității Uniunii Europene, motiv pentru care Comisia Europeană a redactat acest ghid in materie de cooperare judiciară în materie civilă, ghid foarte util.

Potrivit ghidului Comisiei europene menționat mai sus, normele de cooperare judiciară în materie civilă se întemeiază pe prezumția egalității de valoare, competență și nivel a sistemelor juridice și judiciare ale statelor membre individuale și a hotărârilor pronunțate de instanțele naționale ale acestora și, prin urmare, pe principiul încrederii reciproce între instanțele de judecată și sistemele juridice ale fiecăruia dintre acestea.

Recunoașterea reciprocă a hotărârilor instanțelor statelor membre se află în centrul acestui principiu, care implică, de asemenea, ideea practicării colaborării transfrontaliere între instanțele individuale și autoritățile judiciare .

Scopul existenței sau impunerii unor norme uniforme în domeniu constă în consolidarea securității juridice și a previzibilității în situații juridice cu implicații transfrontaliere: în situația în care fiecare stat membru ar stabili individual legea care ar trebui să se aplice și instanța care ar trebui să fie competentă în fiecare raport juridic transfrontalier, precum și hotărârile judecătorești din alte state membre care ar trebui să fie recunoscute, ar rezulta o lipsă de securitate juridică pentru cetățeni și întreprinderi în ceea ce privește atât competența, cât și legea aplicabilă.

S-ar putea astfel ajunge la situația de nedorit ca aceeași speță, cu același obiect și având aceleași părți să fie judecată de mai multe instanțe din țări diferite, fiecare considerându-se competentă și ambele emițând hotărâri cu privire la aceeași speță, lucru de neacceptat.

Bibliografie

Doctrina:

1. Stanescu Serban-Alexandru, Cooperarea judiciara in materie civila si comerciala, Ed. Hamangiu, Bucureti 2011

2. Comisia europeană, Ghid Cooperarea judiciară în materie civilă, Un ghid pentru practicienii din domeniul dreptului, Justiţie, 2014

3. Comunităţile Europene, Ghid practic pentru aplicarea regulamentului privind titlul executoriu european 2008.

Legislatie:

1. Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la Maastricht la 7 februarie 1992, a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.

2. Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a tratatelor de instituire a Comunităților Europene și a anumitor acte conexe, semnat la Amsterdam, la 2 octombrie 1997, intrat în vigoare la 1 mai 1999

3. Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

4. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE) și a Tratatului de instituire a Comunității Europene (TCE) (JO C 306, 17.12.2007), intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

5. Regulamentul (CE) 1393/2007

6. REGULAMENTUL (UE) NR. 1259/2010 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp

7. Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 2012/C 326/01

8. Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială nr. 2001/470/CE.

9. Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicată în temeiul art. II din Legea nr. 61/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.

Reviste, publicaţii:

1. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 326/78, din 26.10.2012,

2. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 012 , 16/01/2001

3. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338, 23.12.2003

4. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 160, 30.6.2000

5. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 324, 10.12.2007

6. AtlasuluiJudiciarEuropean

Internet:

1.http://ec.europa.eu/justice.home/judicialatlascivil/html/pdf/versconsolideeeo805en.pdf.

2. http://www.schengen.mai.gov.ro 6 http://www.europarl.europa.eu

3. http://eur-lex.europa.eu

4. http://e-justice.europa.eu

5. http://ec.europa.eu

Preview document

Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 1
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 2
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 3
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 4
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 5
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 6
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 7
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 8
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 9
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 10
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 11
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 12
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 13
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 14
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 15
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 16
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 17
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 18
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 19
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 20
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 21
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 22
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 23
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Cooperarea judiciara in materie civila - executarea unei hotarari.docx

Alții au mai descărcat și

Cooperarea judiciară internațională penală - domeniul de aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Cooperare judiciară internațională - instituția extrădării

1. SCURT ISTORIC Instituţia extrădării în dreptul român apare inca de la sfârşitul secolului al XIX – lea. In sprijinul acestei afirmatii, exista...

Cooperare Judiciară în Materie Civilă

I.Introducere 1. Obiectiv Regulamentul (CE) nr. 805/2004 reprezintă o schimbare semnificativă în sistemul de recunoaştere şi executare a...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

I.Izvoarele primare ale dreptului european Ca pentru orice disciplină juridică, analiza izvoarelor sale este o chestiune de debut al discuţiilor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Cooperare judiciară

Aspectele procesuale ale cooperarii 1. Dpdv conceptual 2. Extradarea 3. Mandatul european de arestare 4. Asistenta judiciara internationala 1....

Te-ar putea interesa și

Despăgubiri pentru victimile infracțiunilor

I. SUBIECȚII INFRACȚIUNII ȘI JUSTIȚIA RESTAURATIVĂ Subiectii infractiunii sunt persoanele implicate în raportul juridic penal de...

Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta

INTRODUCERE Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale Americii, pentru că ţările membre UE rămân naţiuni...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001

I. Consideraţii preliminare Un pas determinant în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială îl constituie cu certitudine...

Procedura cooperării

Introducere Securitatea statala se pare ca este mai usor inteleasa si i se acorda mai multa atentie in prezenta unei amenintari concrete. Faptul...

Cooperare Judiciară în Materie Civilă

I.Introducere 1. Obiectiv Regulamentul (CE) nr. 805/2004 reprezintă o schimbare semnificativă în sistemul de recunoaştere şi executare a...

Drept Comunitar

TITLUL I DREPT COMUNITAR MATERIAL CAPITOLUL I CONSTRUCTIA EUROPEANA. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR SECTIUNEA I CREAREA COMUNITATILOR EUROPENE...

Construcție Europeană

Configuraţia instituţiilor reflectă originile funcţionale ale Comunităţii şi modul în care au evoluat puterile în condiţiile în care nu s-a ajuns...

Ai nevoie de altceva?