Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4222
Mărime: 20.70KB (arhivat)
Publicat de: Antoniu Chelaru
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu, Andrei Florin
Universitatea “DANUBIUS” Galati Master Management financiar si in administratia publica Anul – I –

Extras din referat

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE

Abordând problema drepturilor functionarilor publici trebuie sa subliniem ca, asa cum se sustine în realitatea juridica, nu exista drepturi si obligatii independente unele de altele. Astfel, fiecarui drept îi corespunde o obligatie corelativa si fiecare obligatie naste, la rândul sau, un drept.

Functionarii publici au, în considerarea calitatii lor de angajati, drepturi specifice dreptului muncii, cum ar fi: dreptul la salariu, la concedii de odihna, medicale sau de studii, asistenta medicala, pensie etc. În cadrul raportului juridic de drept administrativ în care functionarul public este parte, acesta are o serie de drepturi si obligatii, îndatoriri si chiar interdictii.

Daca institutia publica, nationala sau europeana, are dreptul sa ceara de la functionarul sau un comportament profesional si extraprofesional adecvat, în mod similar, functionarul public este îndreptatit sa pretinda si sa obtina de la institutia publica în care este încadrat recunoasterea si respectarea drepturilor sale garantate de lege.

Din perspectiva prevederilor legale, drepturile functionarilor publici din România sunt stipulate în Capitolul V, Sectiunea I, din Legea nr. 188 din 08 decembrie 1999 (r 1). De asemenea, consideram oportuna si prezentarea drepturilor functionarilor publici comunitari, asa cum sunt prevazute acestea în Statutul functionarilor publici europeni, care a intrat în vigoare din luna mai a anului 1997.

2. DREPTURILE FUNCTIONARILOR PUBLICI ÎN ROMÂNIA

Functionarii publici au în conditiile legii o serie de drepturi de natura politica, economica si sociala. Aceste drepturi sunt determinate pe cale generala, impersonala si unilaterala pentru toti functionarii publici si au fost calificate ca fiind drepturi obiective, în conformitate cu statutul functionarilor publici.

Astfel, drepturile functionarilor publici prevazute în Statutul functionarilor publici sunt urmatoarele:

a) dreptul la opinie este garantat de lege (art. 25, alin. 1 din Legea nr. 188 din 08 decembrie 1998) ca expresie a consacrarii constitutionale a libertatii de exprimare. Acest drept presupune o conduita adecvata a functionarului public atât la serviciu, cât si în afara acestuia, bazata pe neutralitate, loialitate si cresterea prestigiului autoritatii sau institutiei publice din care face parte. Totodata, în alin. 2 al art.25 din Statutul functionarilor publici se prevede interdictia discriminarii functionarilor publici pe criterii politice, de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala, sau de orice alta asemenea natura;

b) dreptul la informare cu privire la deciziile care se iau în aplicarea statutului functionarilor publici si care îi vizeaza în mod direct (art. 26). Acest drept cu valoare de principiu reflecta democratizarea functiei publice si realizarea dialogului social;

c) dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici, cu exceptia celor care sunt numiti în categoria înaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si altor categorii de functionari publici carora le este interzis acest drept prin statute speciale (art. 27, alin. 1). Acest drept social-politic este consecinta dreptului constitutional al liberei asocieri în partide politice, sindicate si alte forme de asociere. Dreptul la asociere sindicala este interzis înaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si unor functionari cu statut special în considerarea importantei activitatii desfasurate, pentru promovarea interesului public care trebuie sa primeze în dauna celui privat. Alin. 2 prevede ca , în baza acestui drept functionarii publici pot în mod liber sa înfiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat în cadrul acestora;

d) dreptul la greva este recunoscut în conditiile legii speciale cu respetarea principiului continuitatii si celeritatii serviciului public (art. 28) , ca o garantie pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale ale functionarilor publici;

Preview document

Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 1
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 2
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 3
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 4
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 5
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 6
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 7
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 8
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 9
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 10
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 11
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 12
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 13
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 14
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 15
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 16
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 17
Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile și Îndatoriile Funcționarului Public

«Strălucite au fost vremurile, când Europa... era locuită de o singura creştinătate; cele mai îndepărtate provincii ale acestui mare imperiu...

Drepturile și îndatoririle funcționarului public și răspunderea funcționarului public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Funcția și funcționarul public

1. Generalitați În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, işi desfăşoară activitatea mai multe categorii de personal, din...

Statutul funcționarilor publici

Functionarul public este persoana numita intr-o functie publica.Totalitatea functionarilor publici constituie corpul functionarilor publici.Nu au...

Forma actului juridic civil

1. CAPITOLUL 1. DEFINIȚIE ȘI TERMINOLOGIE În ceea ce privește definiția actelor juridice civile, există mai multe variante, astfel încât Codul...

Obiceiul, legea și edictele magistraților

1. NOȚIUNEA DE IZVOR AL DREPTULUI De-a lungul istoriei, conceptul de izvor al dreptului a căpătat mai multe semnificații. În general, conceptul de...

Spețe rezolvate la drept internațional public

1. Se dă art. 38/Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie: „1. Curtea, a cărei misiune este de a soluţiona conform dreptului internaţional...

Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici

Introducere Deţinătorul unei funcţii publice în administraţia de stat nu poate fi decât o persoană fizică. Alături de toţi ceilalţi funcţionari...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Studiu comparativ privind statutele funcționarilor publici din Ungaria și România

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Drepturile și Obligațiile Funcționarului Public

1. Conceptul de functionar public Functionarul public este persoana fizica numita într-o functie publica, numire care se face de catre...

Drepturile și obligațiile funcționarilor publici

INTRODUCERE Funcţionarul public este persoana fizică numită într-o funcţie publică, numire care se face de către conducătorul unei instituţii...

Drepturile și obligațiile funcționarilor publici

De-a lungul timpului, functionarii publici au fost supusi unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului si...

Drepturile și obligațiile funcționarului public european

Odată cu apariția primelor instituții europene, Comunitatea economică europeană, Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului şi Comunitatea...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI. DEFINIŢIE ŞI REGLEMENTARE Funcţia publică, aşa cum o defineşte legiuitorul, reprezintă “ ansamblul...

Ai nevoie de altceva?