Efectele psihosociale ale încarcerării

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3418
Mărime: 543.06KB (arhivat)
Publicat de: Irina A.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Cătălina Gardikiotis
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

  1. CAPITOLUL I - Considerații generale . 2
  2. CAPITOLUL II - Efectele încarcerării . 4
  3. CAPITOLUL III - Reintegrarea socială 8
  4. CAPITOLUL IV - Concluzii .. 10
  5. CAPITOLUL V - Bibliografie ... 11

Extras din referat

În orice societate, nerespectarea normelor contravenționale, civile, penale și a valorilor de bază atrage sancționarea celor care le încalcă. Sancțiunile care au cea mai mare rezonanță sunt cele de natură penală. Rezonanța se manifestă mai ales din punct de vedere al individului, care se va confrunta cu două probleme: nevoia de a se adapta la normele și valorile specifice acestui cadru de viață și impactul privării de libertate asupra dezvoltării ulterioare a personalității acestuia. Impactul privării de libertate se manifestă și din punctul de vedere al garantării drepturilor omului și anume al dreptului la integritate fizică și psihică, drept constituțional. Art. 22 din Constituția României stabilește: (1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant. (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

Limitarea libertății unui individ determină în acesta schimbarea radicală a evoluției normale a comprtamentului acestuia și, implicit, un mediu propice pentru apariția unor tulburări psihice și sociale, care marchează profund atât individul în sine, cât și relațiile acestuia cu restul societății.

Atunci când o persoană săvârșește o faptă penală, are loc o urmărire penală și o judecată care respectă toate rigorile Codului de procedură penală, iar printr-o hotărâre judecătorească definitivă se stabilește că fapta respectivă este infracțiune și că este săvârșită cu vinovăție de acea persoană, i se aplică și o sancțiune penală. Cea mai grea sancțiune penală este cea a privării de libertate pe o anumită perioadă. Executarea unei pedepse privative de libertate se face doar în spații prevăzute anume pentru aceasta, spații de detenție, unde persoanele condamnate prestează unele munci, dacă sunt apți și iau parte la activități educative, în scopul reeducării și reintegrării în societate. Faptul că persoana în cauză este conștientă că îi este restrânsă libertatea individuală, atitudinile nu tocmai prietenoase din mediul penitenciar, atât din partea altor deținuți, cât și din partea autorităților, mediul exterior limitat fizic, duc, în timp, la un impact major asupra integrității psihice a ființei umane. Așa ajung unii foști condamnați atunci când sunt eliberați din mediul de penitenciar, să săvârșească alte fapte penale sau să aibă o conduită mult diferită față de cea avută înainte de a fi închis.

Reacția instituționalizată față de persoanele care au săvârșit o infracțiune, față de infracțiunea în sine și față de fenomenul de infracționalitate este un sistem, un tot unitar și corent de măsuri dozate în funcție de: valorile care sunt ocrotite de normele de drept penal; de dinamica fenomenului infracțional în ansamblu și pe genuri de infracțiuni; de etiologia criminalității; de eficacitatea controlului social exercitat de organele specializate ale statului în activitatea de prevenire și combatere a infracțiunilor; de eficacitatea instituțiilor și mijloacelor extra-penale în prevenirea și combaterea infracționalității. Prezența în închisoare tulbură echilibrul personalității printr-o triplă reducere. Se reduce spațiul de viață, timpul personal, întrucât are loc suspendarea viitorului și relativizarea trecutului și se reduce, de asemenea, comportamentul social, având loc izolarea de ceilalți și chiar abandonul celor din jur. Relațiile interpersonale care se nasc în mediul privativ de libertate deși este clar că sunt într-o continuă mișcare, sunt determinate în permanență de doi factori: cadrul specific al penitenciarului: mod de organizare; genuri de activități; supraveghere permanentă și, respectiv, specificul populației penitenciare .

Închisoarea este prezentată și văzută ca o instituție „totală”, în sensul de loc de rezistență în care un grup de indivizi care au o situație identică, fiind despărțiți de societatea exterioară pentru o perioadă, în unele cazuri chiar lungă, duc împreună un ciclu de viață îngrădită prin interdicții formale de a desfășura anumite activități, de a avea contact cu familia, de a personaliza spațiul locuit, de a avea inițiative etc.

CAPITOLUL II

Efectele încarcerării

- Efectele psihologice -

Din punct de vedere psihologic, prizonieratul determină, în fiecare om, în funcție de personalitatea acestuia, modificarea caracteristicilor. Pentru a putea evalua consecințele psihologice ale pedepsei privative de libertate trebuie să avem în vedere un factor determinant, și anume, timpul, care este privit în mod diferit de fiecare dintre participanții la actul de justiție. Legiuitorul îl privește ca și grad de pericol social abstract al faptei penale, judecătorul ca și pericol social concret al aceleiași fapte. Pentru deținut, însă, timpul are alte conotații. El știe că deși a săvârșit o faptă antisocială și periculoasă, intră în închisoare împotriva voinței lui, poate pe un termen lung și cu cât viața lui era mai intensă din toate punctele de vedere, cu atât resimte mai greu detenția.

Bibliografie

1. Bogdan Tiberiu, Santea Ioan, Drăgan-Cornianu Rodica, Comportamentul uman în procesul judiciar, Editura Serviciul Editorial M.I, București, 1983;

2. Florian Gheorghe, Psihologie penitenciară - studii și cercetări, Editura Oscar Print, București, 1996;

3. Butoi Ioana-Teodora, Butoi Tudorel,Psihologia judiciară, Editura Fundației „România de Mâine”, București, 2003;

4. Mitrofan Nicolae, Zdrenghea Voicu, Butoi Tudorel, Psihologie judiciară, Casa de editură și presă „SANSA” - S.R.L., București, 1997;

5. Zidaru Petrache, Drept penitenciar. Tratamentul penitenciar. Regimul penitenciar. Practica penitenciară, Editura Universul Juridic, București, 2001.

Preview document

Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 1
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 2
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 3
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 4
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 5
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 6
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 7
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 8
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 9
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 10
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 11
Efectele psihosociale ale încarcerării - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Efectele psihosociale ale incarcerarii.doc

Alții au mai descărcat și

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Indici Orientativi și Aspecte Practice vizând Amprenta Psihocomportamentală a Criminalilor în Serie

CAPITOLUL I CRIMINALITATEA ŞI CRIMINALUL 1.1. Criminalitatea ca fenomen social Criminalitatea este constituită din ansamblul infracţiunilor...

Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen

Introducere Actualitatea și importanța problemei abordate. Criminalitatea întotdeauna a erodat valorile sociale, bunăstarea, amenințând viața sau...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție

INTRODUCERE Socializarea persoanelor eliberate din detenţie sau asistenţa post-penală vizează sensul valoric al societăţii. Scopul oricărei...

Te-ar putea interesa și

Crimă violentă

Introducere Tendințele de creștere a criminalității în ultimele decenii constituie un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi ignorate nici de...

Privarea de Libertate

Surt istoric În aproape toate sistemele de drept începând cu dreptul antic făptuitorii minori care răspundeau penal au fost sancționați diferit...

Ai nevoie de altceva?