Expertiza medico-legală Psihiatrică

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 10050
Mărime: 47.97KB (arhivat)
Publicat de: Angel Nae
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. BIBLIOGRAFIE 3
 2. ABREVIERI 4
 3. CAPITOLUL I
 4. Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 5
 5. 1.1. Noţiune. Generalităţi 5
 6. 1.2. Responsabilitatea juridică – discernământ 6
 7. 1.3.Cadrul juridic şi organizatoric 9
 8. 1.4. Obiectivele expertizei medico-legale psihiatrice 10
 9. CAPITOLUL II
 10. Particularităţile expertizei medico-legale psihiatrice 12
 11. 2.1. Particularităţile expertizei 12
 12. 2.2. Problemele expertizei medico legale psihiatrice 14
 13. CAPITOLUL III
 14. Normele procedurale privind efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice 16
 15. 3.1. Desfăşurarea expertizei medico-legale psihiatrice 16
 16. 3.2. Metodologia expertizei medico-legale psihiatrice 19
 17. 3.3. Raportul de expertiză medico legală 22
 18. CAPITOLUL IV
 19. Comportamentul duplicitar din perspectivă medico-legală 24
 20. 4.1. Simularea şi disimularea 24
 21. CONCLUZII 27

Extras din referat

CAPITOLUL I

Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ

1.1. Noţiune. Generalităţi

Expertiza medico-legală psihiatrică reprezintă o activitate tehnico-ştiinţifică specifică instituţiei medico-legale ce constă în evaluarea stării psihice pentru a putea oferi justiţiei un mijloc de probă obiectiv, referitor la discernământul persoanei examinate, în vederea stabilirii responsabilităţii juridice a acesteia

Psihiatria medico legală se impune ca o ramură a psihiatriei sociale ce studiază comportamentul patologic şi deviant din diferite boli psihice şi evaluează apoi discer¬nământul mintal (capacitatea de a şi reprezenta conţinutul şi consecinţele faptelor comise) pentru nevoi judiciare. Iresponsabilitatea penală constituie un progres al ştiinţelor medicale, ce au demonstrat că boala mintală nu e o stăpânire a bolnavului de duhuri rele, ci o boală a creierului prin care bolnavul devine alienat (înstrăinat de el, de psihicul său, precum şi de mediul său de existenţă) şi, prin urmare, cum spuneau pravilele noastre, „pedeapsa de a fi nebun îi este de ajuns”.

În practica judiciară expertiza medico-legală psihiatrică apare mult mai târziu, faţă de alte practici expertale.

Primul manual de psihiatrie judiciară şi socială, scris pe baze ştiinţifice, apare în anul 1877, fiind elaborat de medicul primar Alexandru Şuţzu.

Această activitate ia amploare în ultimii 50 de ani, iar din 1962 capătă o orientare modernă.

Cercetarea medico-legală psihiatrică poate aduce un aport considerabil în domeniul crimino-logiei clinice.

Expertiza medico legala psihiatrică – reprezintă o activitate cu caracter interdisciplinar cu valoare prozatorie si de obiectivare in procesul acivităţilor juridice, medicale şi sociale. Prin orientarea criminologică si de asistenţă preventivă, aceasta activitate depaăşeste nivelul de parte auxiliară a justitiei, integrandu-se în sistemul ştiintelor medicale fundamentale, sectorul de ocrotire a sănătăţii publice în general şi a sănătăţii mintale în special.

Expertiza medico-legală psihiatrică reprezintă o ac¬tivitate specifică instituţiei medico-legale, ce constă în investigarea stării psihice, oferind justiţiei o probă ştiinţifică în stabilirea responsabilităţii (cu alte cuvinte, răspunde la întrebarea dacă persoana respectivă a acţionat sau nu cu discernământ).

Rolul expertizei psihiatrice este de a furniza elemente medicale în măsură să prezinte personalitatea psihopatologică a unei persoane care a săvârşit o infracţiune sau să ateste sănătatea mintală în unele cazuri civile.

Sarcina fundamentală este de a aprecia discernământul persoanelor cu referire specială la sta-rea psihică în momentul comiterii faptei.

În efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice trebuie avute în vedere pe lângă stabilirea discernământului şi o serie de alte criterii medicale mai complexe, cum ar fi: raportul între conştiinţă şi tulburările psihice ale făptuitorului, precum şi dacă tulburările psihice au sau nu legătură de cauzalitate cu actul antisocial.

1.2. Responsabilitatea juridică – discernământ

Obiectul expertizei medico-legale psihiatrice il constituie bolnavul psihic infractor/ individul, care prin modul de comportament ridica suspiciuni asupra starii de sanatate psihica in domeniul dreptului penal.

A fi subiectul unei infracţiuni înseamnă a fi vinovat de acea infracţiune, ceea ce implică stabilirea unei relaţii între starea psihică, faptă şi rezultatul ei. Vinovăţia devine, astfel, premisa responsabilităţii, care, la rândul ei, presupune capacitatea de a discerne (capaci¬tatea de a înţelege şi de a stăpâni fapta comisă).

În acest mod, discernământul devine criteriul medical al responsabilităţii unei per¬soane şi punct nodal al expertizei psihiatrico legale, de care depinde stabilirea cu certitudine a laturii subiective a unei infracţiuni.

Responsabilitatea (termen juridic) defineşte capaci¬tatea unei persoane de a-şi controla şi aprecia atât faptele cât şi consecinţele sociale ale acestora, de a-şi asuma integral obligaţiile ce-i revin dintr-o acţiune liber consimţită, pe care o deliberează şi o întreprinde, de a înţelege consecinţele acţiunilor sale în interesul propriei persoane dar fără a prejudicia interesul colectivităţii, de a accepta şi suporta consecinţele faptelor sale contrare normelor de convieţuire socială.

Din punct de vedere medical, responsabilitatea este echivalenta cu starea de sanatate.

Din punct de vedere juridic, responsabilitatea poate imbraca mai multe aspecte in concordanta cu domeniile de referinta ale dreptului: penal, civil, administrativ, constitutional.

Responsabilitatea penala – reprezinta obligativitatea celui care a savarsit o infractiune de a suporta o sanctiune, precum si dreptul statului de a aplica o sanctiune penala, drept exercitat prin organelle de justitie.

Preview document

Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 1
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 2
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 3
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 4
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 5
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 6
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 7
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 8
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 9
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 10
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 11
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 12
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 13
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 14
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 15
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 16
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 17
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 18
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 19
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 20
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 21
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 22
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 23
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 24
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 25
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 26
Expertiza medico-legală Psihiatrică - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Expertiza Medico-Legala Psihiatrica.doc

Alții au mai descărcat și

Constatarea medico-legală a asfixiilor mecanice prin comprimarea gâtului

INTRODUCERE Analizând rapoartele de activitate ale institutelor de medicină legală din ţară ,se poate observa creşterea numărului de decese ca...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Legitima apărare în drept penal

I. Introducere Fiecare societate umană se caracterizează prin – complexitatea şi diversitatea relaţiilor sociale existente în ea. Iar, deseori în...

Expertiza Medico - Legală Psihiatrică

Capitolul I Responsabilitatea juridică – discernământ Iresponsabilitatea drept cauză de înlăturare a vinovăţiei este consecinţa bolilor psihice...

Pruncuciderea

Infracţiunea de pruncucidere, se referă la uciderea de către mamă a propriului copil, în anumite împrejurări, şi reprezintă, de fapt, o variant a...

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

I. Considerații preliminare Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție,...

Tanatologia medico-legală

Tanatologia medico – legală 1.Introducere Tanatologia este partea constitutivă a științei medico – legale care se ocupă cu studiul fenomenelor,...

Teoria Relațiilor Internaționale

I. Aspecte generale Cum toate statele prezintă un deosebit interes pentru apărarea şi securitatea lor, strategia internaţională de apărare şi...

Te-ar putea interesa și

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității

CAP. I: MOTIVAŢIA LUCRĂRII Lucrarea prezentă are ca scop evidenţierea unor date semnificative în ceea ce priveşte implicaţiile medico-legale...

Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice

Capitolul 1. PREAMBUL Probaţiunea medico-legală psihiatrică în decusul evoluţiei societăţii omeneşti a cunoscut mari oscilaţii, fiind legată...

Expertiza Medico - Legală Psihiatrică

Capitolul I Responsabilitatea juridică – discernământ Iresponsabilitatea drept cauză de înlăturare a vinovăţiei este consecinţa bolilor psihice...

Expertiza medico-legală psihiatrică

În literatură, expertiza medico-legală psihiatrică e definită ca fiind o activitate multidisciplinară de sinteză, integrare și avizare, corelând...

Expertiză medico - legală psihiatrică

Expertiza Medico-Legală Psihiatrică are rolul de a contura personalitatea psiho-patologică a unei persoane implicate în comiterea unei infracţiuni...

Ai nevoie de altceva?