Expertiza Medico - Legală Psihiatrică

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5126
Mărime: 25.73KB (arhivat)
Publicat de: Adelin P.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.univ.dr. Valentin Iftenie
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ MASTER : PROBAŢIUNEA ÎN PROCESUL PENAL Medicină Legală

Cuprins

  1. Capitolul I Responsabilitatea juridică - discernământ pag. 4 - 7
  2. Capitolul II: Particularităţile expertizei medico-legale pag. 8 - 11
  3. psihiatrice
  4. Capitolul III: Comportamentul duplicitar din perspectivă pag. 13 - 15
  5. medico-legală

Extras din referat

Capitolul I Responsabilitatea juridică – discernământ

Iresponsabilitatea drept cauză de înlăturare a vinovăţiei este consecinţa bolilor psihice (care duc la abolirea discernământului), a minorităţii sub 14 ani, a unor deficite mintale grave, când subiectul „nu şi a dat seama de acţiunile sale şi de urmările lor”. Fapta comisă trebuie să fie consecinţa unui act comisiv sau omisiv ce a perturbat „cumpăna minţii” (Eminescu), cu pierderea discernământului ca element esenţial al conştiinţei morale şi, consecutiv, necesitatea măsurilor de siguranţă.

Sub aspect procesual, expertiza medico legală devine obligatorie în omorul deosebit de grav şi ori de câte ori juristul are îndoieli asupra stării mintale a unei persoane în momentul comiterii actului (antecedente psihiatrice sau minori, la care lipsa discer¬nământului constituie o prezumţie juris et de jure). Conform legii, expertiza se efectuează în unităţile medico legale unde există spitale de psihiatrie, prin internare şi într o comisie formată dintr un medic legist şi doi psihiatri.

În raport cu riscul nocivităţii comportamentale a unui bolnav psihic, se recomandă măsuri de protecţie socială (măsuri de siguranţă).

Psihiatria medico legală se impune ca o ramură a psihiatriei sociale ce studiază comportamentul patologic şi deviant din diferite boli psihice şi evaluează apoi discer¬nământul mintal (capacitatea de a şi reprezenta conţinutul şi consecinţele faptelor comise) pentru nevoi judiciare. Iresponsabilitatea penală constituie un progres al ştiinţelor medicale, ce au demonstrat că boala mintală nu e o stăpânire a bolnavului de duhuri rele, ci o boală a creierului prin care bolnavul devine alienat (înstrăinat de el, de psihicul său, precum şi de mediul său de existenţă) şi, prin urmare, cum spuneau pravilele noastre, „pedeapsa de a fi nebun îi este de ajuns”.

Pentru a înţelege corect condiţiile şi conţinutul acestui tip de expertiză, este util să rezumăm câteva trăsături ale comportamentului uman.

Comportamentul uman este ierarhizat de la cel genetic, instinctiv, până la cel raţional, axiologic şi anticipativ (vezi integrarea comportamentului din lucrarea noastră Criminologie clinică). Trăsăturile comportamentului uman sunt: evoluţia sa de la acte automate şi reactive către acte reflectate şi anticipative (de la un comportament înnăscut la altul câştigat); caracter homeostatic de adaptare echilibrată şi adecvată la normativitate – una dintre caracteristicile esenţiale ale comportamentului uman o constituie adaptarea la norme prin libertatea de acţiune şi opţiune; comportamentul devine o sursă de informaţie despre nivelul de conştiinţă (mobil, motivaţie) din momentul comiterii actului imputabil.

Expertiza medico-legală psihiatrică reprezintă o ac¬tivitate specifică instituţiei medico-legale, ce constă în investigarea stării psihice, oferind justiţiei o probă ştiinţifică în stabilirea responsabilităţii (cu alte cuvinte, răspunde la întrebarea dacă persoana respectivă a acţionat sau nu cu discernământ).

Responsabilitatea (termen juridic) defineşte capaci¬tatea unei persoane de a-şi controla şi aprecia atât faptele cât şi consecinţele sociale ale acestora, de a-şi asuma integral obligaţiile ce-i revin dintr-o acţiune liber consimţită, pe care o deliberează şi o întreprinde, de a înţelege consecinţele acţiunilor sale în interesul propriei persoane dar fără a prejudicia interesul colectivităţii, de a accepta şi suporta consecinţele faptelor sale contrare normelor de convieţuire socială.

Discernământul (termen psihiatric) reprezintă capaci¬tatea unei persoane de a-şi da seama de faptele comise şi de urmările acestora, de a putea distinge între bine şi rău, având reprezentarea consecinţelor negative ale faptelor antisociale; persoana cu discernământ este în măsură să conceapă planul unei acţiuni, să premediteze şi să acţioneze cu intenţie (directă, indirectă sau praeterintenţie).

De fapt, discernământul este o sinteză a personalităţii şi conştiinţei în momentul săvârşirii unei acţiuni, intervenind atunci când fapta respectivă este realizată şi în consecinţă susceptibilă de a suferi rigorile legii (aşa cum se cunoaşte, simpla idee reprobabilă nu este pedepsită de lege, ci doar punerea în aplicare, materializarea ei într-o faptă o face pasibilă de pedeapsă).

Psihiatria medico legală se impune ca o ramură a psihiatriei sociale ce studiază comportamentul patologic şi deviant din diferite boli psihice şi evaluează apoi discer¬nământul mintal (capacitatea de a şi reprezenta conţinutul şi consecinţele faptelor comise) pentru nevoi judiciare. Iresponsabilitatea penală constituie un progres al ştiinţelor medicale, ce au demonstrat că boala mintală nu e o stăpânire a bolnavului de duhuri rele, ci o boală a creierului prin care bolnavul devine alienat (înstrăinat de el, de psihicul său, precum şi de mediul său de existenţă) şi, prin urmare, cum spuneau pravilele noastre, „pedeapsa de a fi nebun îi este de ajuns”.

Preview document

Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 1
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 2
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 3
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 4
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 5
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 6
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 7
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 8
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 9
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 10
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 11
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 12
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 13
Expertiza Medico - Legală Psihiatrică - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Medico - Legala Psihiatrica.doc

Alții au mai descărcat și

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Medicină legală - tanatologia medico-legală

Tanatologia medico-legală studiază problematica morţii organismului uman. Denumirea de „tanatologie” rezultă din asocierea a două noţiuni...

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

I. Considerații preliminare Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție,...

Vulnerabilități psihologice din perspectiva forței probante a mărturiei și martorului

I. Cadru general Psihologia judiciară are ca obiect studierea nuanțată și aprofundată a trăsăturilor ființei umane implicată în drama judiciară,...

Obiectul cercetării criminologice

Expresia ,, fenomen criminal “ este foarte des utilizata, dar sensul ei difera in raport de continutul mai restrans sau mai larg ce i se atribuie....

Teoria personalității criminale

o CONSIDERATII GENERALE Prevenirea si combaterea fenomenului infractional a preocupat si preocupa omenirea. Aceasta preocupare este pe deplin...

Crima organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATA Aproape zilnic, juristi de renume, personalitati politice si ziaristi isi manifesta ingrijorarea in legatura cu...

Te-ar putea interesa și

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității

CAP. I: MOTIVAŢIA LUCRĂRII Lucrarea prezentă are ca scop evidenţierea unor date semnificative în ceea ce priveşte implicaţiile medico-legale...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice

Capitolul 1. PREAMBUL Probaţiunea medico-legală psihiatrică în decusul evoluţiei societăţii omeneşti a cunoscut mari oscilaţii, fiind legată...

Expertiza medico-legală psihiatrică

În literatură, expertiza medico-legală psihiatrică e definită ca fiind o activitate multidisciplinară de sinteză, integrare și avizare, corelând...

Expertiză medico - legală psihiatrică

Expertiza Medico-Legală Psihiatrică are rolul de a contura personalitatea psiho-patologică a unei persoane implicate în comiterea unei infracţiuni...

Ai nevoie de altceva?