Extrădarea cetățenilor RM

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3720
Mărime: 45.57KB (arhivat)
Publicat de: Ruchie V.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Botnari
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. I. Introducere ... 2
 2. II. Tratări doctrinare și conceptuale ale extrădării penale .. 3
 3. III. Natura juridică a extrădării penale . 3
 4. IV. Evoluția istorică a reglementărilor normative
 5. privind in stituția extrădării penale . 4
 6. V. Condiții de fond ale extrădării penale . 4
 7. VI. Condiții de formă ale extrădării penale 5
 8. VII. Imunități de drept intern și de drept internațional cu privi re
 9. la extrădarea penală ... 5
 10. VIII. Extrădarea în cadrul sistemelor de drept continental
 11. și de drept comun . 6
 12. IX. Concluzie 7
 13. X. BIBLIOGRAFIE . 8

Extras din referat

I.. Introducere

Creșterea semni ficativă a nivelului criminalității după cel de Al Doilea Război Mondial și proliferarea formelor de criminalitate organizată pe teritoriul mai multor state, înlesnite de dezvoltarea mijloacelor rapide de transport și de inten sificarea turismului internațional, au determinat o reacție de solidaritate din partea statelor pentru combaterea acestui fenomen. Totodată, dezvol tarea rapidă a tehnologiei a generat apariția unor noi forme de criminali tate, necunoscute anterior, a căror prevenire și contracarare a reprezentat pentru instituțiile abilitate acțiuni dificile, uneori chiar imposibil de a fi realizate.

Grupările criminale au început să de vină tot mai sofisticate, folosindu-și profitul, puterea și influența pentru a-și izola și proteja ierarhia de orice tentativă de descoperire și tragere la răspundere penală.

Statele lumii pot și trebuie să ajungă la o colaborare mai strânsă în vederea prevenirii și combaterii formelor de criminalitate organizată, în conformitate cu legislația lor internă și folosind mecanismele internațio nale pentru culegerea de informații și date necesare instituțiilor abilitate de a preveni și elimina aceste infracțiuni, de a urmări și extrăda pe autorii lor.

Principalele forme ale criminalității organizate se manifestă în special prin infracțiuni de terorism, trafic de droguri, trafic de persoa ne, criminalitate informatică, trafic cu obiecte de patrimoniu, cu arme și explozivi, prin spălarea banilor proveniți din infracțiuni, taxele de protec ție și alte infracțiuni de acest gen.

Prin urmare, în condițiile în care criminalitatea transnațională or ganizată a dobândit, odată cu deschiderea frontierelor, o amploare din ce în ce mai mare, cooperarea juridică internațională în materie penală constituie un mijloc eficient de a răspunde acestui fenomen, cuprinzând asistența juridică prin extrădare, predare a infractorilor, transfer al per soanelor condamnate, transfer de proceduri și recunoașterea hotărârilor etc.

Inexistența instituției extrădării ca mijloc de drept penal ar dimi nua eficiența legii penale, iar posibilitatea contracarării criminalității s-ar reduce considerabil. În același timp, neextrădarea infractorilor, în cazul în care aceștia au părăsit teritoriul statului unde s-a comis fapta, ar con duce la imposibilitatea aplicării legii penale în temeiul principiilor terito rialității, personalității și realității legii penale.

Funcționând direct în interesul statului care o solicită, extrădarea este o instituție de drept penal care, indirect, răspunde și intereselor co mune ale tuturor statelor - asigurarea ordinii de drept pe plan interna țional.

II. Tratări doctrinare și conceptuale ale extrădării penale.

În acest context, se menționează că doctrina moldovenească abor dează problema extrădării penale destul de modest. În mare parte această instituție este tratată fragmentar, cu mici excepții, doar în manualele de drept penal, comentarii sau alte surse doctrinare care se referă la majori tatea instituțiilor din sfera juridico-penală. Astfel, printre autorii moldo veni care au abordat tangențial instituția extrădării sunt: A. Borodac, V. Moraru, A. Sosna, A. Mariț, I. Macari ș. a. Totodată, o lucrare care tra tează mai detaliat unele probleme juridico-penale și procesual-penale ale extrădării este cea elaborată de Gh. Ulianovschi și M. Grama [1, 100 p.]. Autorii acestui studiu s-au axat pe abordarea pluridisciplinară a instituției extrădării, evidențiind o serie de probleme ce țin de definiția, trăsăturile și evoluția extrădării, instituțiile similare extrădării, condițiile de fond și procedura extrădării etc.

Unele probleme ale extrădării au fost examinate în lucrările savan ților occidentali și a celor din Federația rusă: J. Lemontrey, J. Pradel, R. Merle, A. Vitu, B. Schunemann, E. Faruk, C. Francisco Munoz, A. Merce des Garda, G. Fiandaca, E. Musco, V. Voljenkina, F. Martens, E. Șibaeva, M. Potocinîi ș. a.

În urma opiniilor expuse în literatura de specialitate, actelor nor mative în vigoare, a principiilor dreptului penal și a propriilor convingeri juridice autorul propune o noțiune a extrădării. Astfel, extrădarea este actul bilateral de suveranitate statală și cooperare juridico-penală, prin care un infractor străin, susceptibil de răspundere penală pentru săvâr șirea oricărei fapte în condițiile dublei incriminări și pedepsită ca pre gătire, tentativă sau infracțiune consumată, sau fiind cetățean al statului solicitant, poate fi predat de către statul solicitat, autorităților statului care urmează să-l judece ori unde va executa pedeapsa în baza unei cereri de extrădare, coroborată de un acord de asistență juridică.

Bibliografie

I. Acte normative:

1. Constitutia Republicii Moldova, M.O Nr.1 art Nr.1, din 29.07.2014.

2. Codul Penal al Republicii Moldova, M.O Nr. 72-74 art Nr: 195, din 01.02.2014.

3. Legea Nr. 371 din 01.12.2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală,

M.O Nr. 14-17 art Nr:42.

II. Monografii, lucrari didactice:

4. David Mircea-Laurențiu. Evoluția istorică a reglementărilor normati ve privind instituția extrădării penale. În: Analele științifice ale Acade miei „Ștefan cel Mare” a MAI. Seria științe socio-umane, ediția a Xl-a, nr. 2. Chișinău: Academia „Ștefan cel Mare”, 2011, p. 120-126.

5. Ulianovschi Gheorghe, Grama Mariana. Extrădarea. Chișinău: Tipogr.-Sirius SRL, 2009, 100 p.

III. Site-ografie

6. http://www.cnaa.md/files/theses/2013/23277/mircea_david_thesis.pdf - (linkul despre

extradarea in dreptul penal).

7. http://www.procuratura.md/ru/actint/- ( linkul despre extradare)

Preview document

Extrădarea cetățenilor RM - Pagina 1
Extrădarea cetățenilor RM - Pagina 2
Extrădarea cetățenilor RM - Pagina 3
Extrădarea cetățenilor RM - Pagina 4
Extrădarea cetățenilor RM - Pagina 5
Extrădarea cetățenilor RM - Pagina 6
Extrădarea cetățenilor RM - Pagina 7
Extrădarea cetățenilor RM - Pagina 8
Extrădarea cetățenilor RM - Pagina 9

Conținut arhivă zip

 • Extradarea cetatenilor RM.docx

Alții au mai descărcat și

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Extrădarea

1.Introducere Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de curtoazie pe care un suveran îl făcea față de alt Suveran, care permitea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Simplificarea Formelor de Extrădare

INTRODUCERE Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană ,la 1.01.2007,a intrat în vigoare Titlul II din Legea nr.302/2004 privind cooperarea...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Extrădarea Cetățenilor Români

Extradarea este una din cele mai vechi forme de cooperare internationala. Extradarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de curtoazie pe care...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Accesul la libera circulație a persoanelor fizice în statele membre UE

Introducere În 50 de ani, Europa s-a schimbat mult - la fel ca întreaga lume. Astăzi, mai mult ca niciodată, într-o lume în evoluție constantă,...

Extrădarea Activă și Pasivă

COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ IN MATERIE PENALĂ In ansamblul relatiilor internationale bilaterale sau multilaterale, statele realizand...

Ai nevoie de altceva?