Forma Actului Juridic Civil

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1353
Mărime: 11.40KB (arhivat)
Publicat de: Eusebia Ciobotaru
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Cornelia Munteanu

Cuprins

  1. Actul juridic civil, definiţie
  2. I. Forma Actului Juridic Civil.pag. 2
  3. I.1Clasificarea condiţiilor de formă a actului juridic civil.pag. 2
  4. forma cerută pentru valabilitatea actului juridic civil.pag. 3
  5. forma cerută opozabilitatea faţă de terţi.pag. 4
  6. forma cerută pentru ad probationem.pag. 5
  7. Concluzii.pag. 5
  8. Bibliografie.pag. 6

Extras din referat

Actul juridic civil, definiţie

În ceea ce priveşte definirea actului juridic civil există mai multe variante, astfel Codul civil îl defineşte prin speciile sale(contracte speciale): contractul de donaţie, de vânzare-cumpărare, schimb, locaţiune, societate, mandat,comodat, împrumut, depozit, rentă viageră şi tranzacţie spre exemplu : definiţia contractului de vânzare-cumpărare „ vinderea este o convenţie prin care două părţi se obligă între sine, una de a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul lui”, potrivit art.1294 Cod civil.

Actul juridic civil, în doctrină, este denumit în termeni esenţiali, pentru toate categoriile de acte juridice civile şi anume, actul juridic civil este „manifestarea de voinţă săvârşită cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a naşte, modifica şi stinge un raport juridic”

I. Forma Actului Juridic Civil

Forma actului juridic civil, reprezintă modalitatea de exteriorizare a manifestării de voinţă cu intenţia de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.

Expresia „forma actului juridic civil” este folosită în doctrină, atât în sens restrâns

cât şi într-un sens mai larg, şi anume :

- în sens larg , forma actului juridic civil desemnează trei cerinţe de formă al acestuia :

a)- forma cerută pentru însăşi valabilitatea actului - ad validitatem

b)- forma cerută pentru probarea actului - ad probativ

c)- forma cerută pentru opozabilitatea actului faţă de terţe persoane.

- în sens restrâns - prin forma actului juridic civil se desemnează tocmai modalitatea de exteriorizare a voinţei juridice;

Forma solemnă a actului juridic poate fi impusă de lege, sau stabilită convenţional de părţi. De regulă, forma contractelor este aleasă de către părţile contractante, iar abaterile de la libertatea alegerii formei contractuale se stabilesc prin lege.

În Codul civil nu există o consacrare expresă, cu caracter general a principiului consensualismului, dar acesta poate fi definit ca o regulă de drept potrivit căreia, pentru a produce efecte juridice, manifestarea de voinţă nu trebuie sa îmbrace o formă specială.

I.1Clasificarea condiţiilor de formă a actului juridic civil

Clasificarea principală a condiţiilor de formă a actelor juridice civile, se face în funcţie de consecinţele juridice ale nerespectării acestora :

- forma cerută pentru valabilitatea actului juridic civil, ad. validitatem, reprezintă condiţia de valabilitate a actului juridic, în lipsa căreia actul nu este valabil. Această formă prezintă anumite caractere juridice :

- este un element constitutiv, esenţial al actului juridic - care atrage nulitatea absolută în caz de nerespectare;

- este incompatibilă cu manifestarea tacită de voinţă - deoarece aceasta formă presupune manifestarea expusa de voinţă;

- este exclusivă, ceea ce înseamnă că actul juridic poate fi încheiat într-o singură formă: solemnă sau consensuală. Atunci când legea precizează forma solemnă,părţile nu pot face o altă alegere, excepţie face testamentul.

La întocmirea actului juridic în formă ad validitatem, se impune respectarea anumitor condiţii :

- întregul act juridic trebuie să îmbrace forma cerută pentru valabilitatea sa;

- actul aflat în interdependenţă cu actul solemn trebuie să îmbrace şi el forma specială;

- actul care determină ineficienţa unui act solemn trebuie, în principiu să îmbrace şi el forma specială solemnă.

Preview document

Forma Actului Juridic Civil - Pagina 1
Forma Actului Juridic Civil - Pagina 2
Forma Actului Juridic Civil - Pagina 3
Forma Actului Juridic Civil - Pagina 4
Forma Actului Juridic Civil - Pagina 5
Forma Actului Juridic Civil - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Forma Actului Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Partidele Politice

Consideraţii generale Singura formă veritabilă de realizare a ideii de democraţie, în condiţiile în care s-a demonstrat că individul izolat nu are...

Nulitatea actului juridic civil

I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea...

Forma actului juridic civil

1. CAPITOLUL 1. DEFINIȚIE ȘI TERMINOLOGIE În ceea ce privește definiția actelor juridice civile, există mai multe variante, astfel încât Codul...

Atribuțiile Executorului Judecătoresc

I. Considerații generale. Principiile și organizarea activității Executorii judecătoresti sunt acele persoane cărora legea le-a încredinŃat...

Forma actului juridic

Definiție. Prin forma actului juridic civil, se întelege acea condiție care constă în modalitatea de exteriorizare a manifestării de voință cu...

Te-ar putea interesa și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Cauza actului juridic civil, formă, condiție specială de validitate

Capitolul 1:Definirea actului juridic civil, conditii de validitate In legislatia civila, in doctrina si practica de specialitate este utilizat...

Forma actului juridic civil

1. CAPITOLUL 1. DEFINIȚIE ȘI TERMINOLOGIE În ceea ce privește definiția actelor juridice civile, există mai multe variante, astfel încât Codul...

Actul juridic civil

,, Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care ordonă, oprește sau permite ceva, și care toată lumea este datoare să i se supună.”...

Actul juridic civil

1. INTRODUCERE ÎN TEORIA ACTULUI CIVIL Dreptul nu e o știință exactă: aceeași stare de fapt sau de drept poate fi interpretată juridic diferit, în...

Ai nevoie de altceva?