Întocmirea Ordonanței și Organizarea Condițiilor de Realizare a Expertizei Psihologic-judiciare în Judecarea Cauzelor cu Participarea Minorilor

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2172
Mărime: 14.66KB (arhivat)
Publicat de: Vasilica Irimia
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Russu Ruslan

Extras din referat

Efectuarea expertizei psihologic-judiciare este o veriga care asigura stabilirea circumstanţelor de importanţă juridică cu conţinut obiectiv , in baza cărora poate fi realizată o calificare corectă a evenimentului juridic, deci şi respectarea dreptului subiectului. „

Noţiunea de expertiză psihologic-judiciară nu este prevazută in legislaţia procesual civilă. Ea este o parte componentă a unei noţiuni mai largi, cea de expertiză judiciară. În literatură această noţiune cunoaşte mai multe accepţiuni :

- de cercetare specială ;

- de acţiune procesuală ;

Obiectul oricărei expertize judiciare prevede circumsţantele şi conduitele semnificative pentru anchetă si judecată, care pot fi reconstituite in baza unor cunoştinţe si metode specifice.

Din aceste considerente Codul de Procedură Civilă prevede utilizarea in calitate de expert orice persoană ce poseda cunoştinţe suficiente pentru a prezenta concluzii în chestiunile dintrun domeniu special, ce apar in legatură cu pricina civilă.

Obiectul expertizei psihologic judiciare cuprinde cadrul de factori care au influenţat sistemul psihic al persoanei, caracteriyata prin normativitate psihică, au condiţionat reflexe şi conduite neadecvate în momentul cu pondere pentru anchetă şi judecată, stabiliţi în conformitate cu vîrsta,calităţile emotive,trăsăturile de personalitate.

Indicatori ai unui asemenea comportament pot fi :

- reacţiile neadecvate la influenţele mediului, marcate de dezechilibru emoţional-de agresivitate şi violenţă ;

- semnalmente ale unei insuficienţe intelectuale;

- hipertrofia trebuinţelor primare (sexuale, de plăcere);

- primitivismul în acţiuni, gîndire, exprimare,lipsă de sinceritate,etc;

- incoerenţa în conţinutul mărturiilor ;

- lipsa de logică în comportament ;

- calităţi somatice neobişnuite (asimetria craniului sau unor părţi ale craniului,infantilismul în exterior şi manifestări ).

Obiectul este întocmit de anchetator , procuror sau instanţa de judecată şi reflectat documentar în ordonanţa de dispunere de expertiză. Acest obiect este echivalent surselor de căpătare a probelor în procesul penal dar şi civil. De aceea putem distinge în calitate de obiect :

- subiectul uman cercetat (bănuitul, inculpatul, victima, martorul, reclamntul, pîrîtul );

- informaţia despre starea sănătăţii psihice a acestui subiect, al comportamentului lui, reyultată din diverse surse procedurale;

- materiale din arhiva personala a persoanei cercetate : scrisori, note, jurnale intime,desene, etc.

Deci obiectivul principal al expertizei psihologico-judiciare este aprecierea prin aplicarea unor cunoştinţe teoretice şi abilitaţi practice a starii de responsabilitate a persoanei cercetate, sau, a capacităţii ei de a conştientiza actele sale, de a prevedea consecinţle lor şi de a le dirija în momentul comiterii infarcţiunii sau delictelor civile.

Expertiza contribuie la diminuarea posibilităţii unei erori judiciare în calificarea acţiunilor delicvente ale minorilor, a comportamentului impus de situaţiile afectiv-tensionate sau manifestate fără conştientizarea deplină a motivului.

Concluziile expertului nu sînt însă obligatorii pentru anchetator, procuror şi instanţa de judecată, ele putînd fi respinse în cazul unor motive de neîncredere în competenţa şi obiectivitatea celui care a realizat cercetarea.

Codul de Procedură Civilă nu conţine norme care ar reglementa direct acţiunea expertului psiholog, ele trebuie să fie deduse din articolele care se referă în general la expertiza judiciară.

În conformitate cu aceasta :

- expertiza psihologic-judiciară este ordonată de instanţă în scopul lămuririi unor chestiuni care cer cunoştinţe speciale ;

- judecătorul dispune efectuarea expertizei ;

- expertul are anumite obligaţii şi drepturi, strict reglementate de lege ;

- conclziile expertului sînt prezentate în scris, sînt citite în şedinţa de judecată;

- concluziile nu sînt obligatorii pentru instanţa de judecată,apreciindu-se şi alte dovezi.

Obiectul general al expertizei psihologic judiciare în procesul civil este acelaşi, precum în cadrul oricărei cercetări psihologice experimentale : sistemul psihic al individului uman,analizat în dinamică în activitate.

Potrivit opiniei cercetătorului rus T. Sahnova, există şi anumite obiecte particulare , determinate în conformitate cu sarcinişe expertizei :fenomenele psihice – procesele, însuşirile, stările. Aceste obiecte sînt investigate în scopul :

- cerceării stărilor afective importante pentru procesul civil ;

- stabilirii capacităţii de conştientizare şi dirijare a acţiunilor minorului ;

- desemnării profilului psihologic al participanţilor la proces ;

- determinării aptitudinilor de a da o mărturie corectă a martoilor (atît minori cît şi adulţi) etc.

Iată cum se prezintă cel mai frecvent întîlnite situaţii în care se recomandă dispunerea de o expertză psihologic-judiciară.

Atunci cînd unul din participanţii la process este minor ,judecîndu-se o cauză

legată de interesele lui, poate fi ordonată o expertiză psihologic judiciarăîn scopul :

- determinării capacităşii de conştientizare a situaţiei în funcţie de dezvoltarea psihică, neafectată de vreo patologie ;

- stabilirii caracterului acţiunilor: autonom, voluntar sau subordonat unor influenţe din exterior;

- aprecierea aptitudinilor de depunere a mărturiei.

Preview document

Întocmirea Ordonanței și Organizarea Condițiilor de Realizare a Expertizei Psihologic-judiciare în Judecarea Cauzelor cu Participarea Minorilor - Pagina 1
Întocmirea Ordonanței și Organizarea Condițiilor de Realizare a Expertizei Psihologic-judiciare în Judecarea Cauzelor cu Participarea Minorilor - Pagina 2
Întocmirea Ordonanței și Organizarea Condițiilor de Realizare a Expertizei Psihologic-judiciare în Judecarea Cauzelor cu Participarea Minorilor - Pagina 3
Întocmirea Ordonanței și Organizarea Condițiilor de Realizare a Expertizei Psihologic-judiciare în Judecarea Cauzelor cu Participarea Minorilor - Pagina 4
Întocmirea Ordonanței și Organizarea Condițiilor de Realizare a Expertizei Psihologic-judiciare în Judecarea Cauzelor cu Participarea Minorilor - Pagina 5
Întocmirea Ordonanței și Organizarea Condițiilor de Realizare a Expertizei Psihologic-judiciare în Judecarea Cauzelor cu Participarea Minorilor - Pagina 6
Întocmirea Ordonanței și Organizarea Condițiilor de Realizare a Expertizei Psihologic-judiciare în Judecarea Cauzelor cu Participarea Minorilor - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Intocmirea Ordonantei si Organizarea Conditiilor de Realizare a Expertizei Psihologic-judiciare in Judecarea Cauzelor cu Participarea Minorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Socio-Psihologica a Cuplului Victima-Infractor

PSIHOLOGIA VICTIMEI SURSA DE IDENTIFICARE A IPOTEZELOR CORECTE PENTRU IDENTIFICAREA INFRACTORULUI Practica a demonstrat ca în comiterea...

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Abuzurile sexuale săvârșite asupra minorilor - elemente de investigație criminalistică și criminologică

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Procedura de judecată în cauzele cu infractori minori

Introducere Prezenta lucrare trateaza procedura de judecata in cauzele cu infractori minori. In dreptul penal se acorda o atentie deosebita...

Regimul de Sancționare a Infractorilor Minori

Aşa-numita „delincventa juvenila” reprezintă o trăsătură caracteristică a fenomenului infracţional în societatea modernă, prezentând nu numai o...

Măsurile Educative

Capitolul I: Răspunderea penală a infractorilor minori 1. Capacitatea penală a minorilor Sancționarea infractorilor minori impune o analiză...

Omorul săvârșit în stare de afect (art. 146 din Codul Penal al Republicii Moldova)

INTRODUCERE Omul, singura ființă înzestrată cu conștiință este creatorul tuturor bunurilor materiale și spirituale, care fiind transmise din...

Ai nevoie de altceva?