Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2624
Mărime: 24.06KB (arhivat)
Publicat de: Cristian Stoian
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Martin
Specializare: Drept Privat
Materie: Dreptul Afacerilor
R. Moldova

Cuprins

  1. 1.Noțiunea de lichidator al persoanei juridice 3
  2. 2 Dispoziții generale privind activitatea lichidatorului 4
  3. 3 Rolul lichidatorului in procesul lichidarii persoanei juridice 5
  4. 5 Concluzie 9
  5. 6.Bibliografie 10

Extras din referat

Întreprinderea se constitue pentru a desfășura o activitate economică pe o durată de timp stabilită, în actele constitutive. Sînt cazuri cînd societatea comercială își desfășoara activitatea și dupa decesul persoanelor care au constituit-o. Dar orice societate comercială va sfărși prin a dispărea , deoarece ea urmează urmează același destinca și o persoană fizică: se naște, trăiește și moare.

Lichidarea prin sine presupune dispariția totală a unei societăți comerciale care din motive economice sau politice nu iși poate desfășura activitatea mai departe sub statutul de societatea comercială. Acest process presupune întreprinderea unui șir de acțiuni care in condițiile legii ar pune capăt al activității unei personae juridice cu scop lucrativ. O definiție a noțiunii de lichidare data în literature juridică este cea a profesorului E. Thaller în ; Traite de droit comerciale;

Potrivit acesteia , lichidarea este o perioadă de durată variabilă pe care o traversează societeatea de la dizolvarea sa și pînă la distribuirea către asociați a activului disponibil și a clarificării definitive a conturilor , perioadă in care unul sau mai mulți lichidatori vor definitive operațiile anterioare ale societății vor face în măsura necesității altele noi , vor plăti debitele către creditori și vor transforma activul social în numerar.

Pentru efectuarea acestui șir de operațiuni , pe întreaga perioada a lichidării societatea , deși dezolvată va continua sa-și păstreze personalitatea juridică. În acest scop , este înscrisă obligația pentru lichidatori ca în toate actele ce vor urma dizolvării sa se facă mențiunea, după indicarea numelui societății ;în lichidare;

Pe parcursul activității economice întreprinderea se află în diverse raporturi juridice cu alti subiecți și ea nu-și poate inceta brusc activitatea. Ea este obligată să termine operațiunile începute , în caz contrar va fi nevoită să acopere daunele contraagentului suferite prin neexecutare

Pentru a nu leza drepturile creditorilor întreprinderii , a nu produce daune contraagenților acesteia , fondatorilor sau asociaților, legea stabilește o procedură specială de lichidare care implică o serie de operațiuni obligatorii.

Întreg procesul de lichidare a persoanei juridice cu scop lucrative este un complex care presupune o serie de acțiuni impuse de normele legale, pentru ca acest procedeu să decurgă fără careva abateri de la intreg procesul de lichidare. Prin lichidator se înțelege anume persoana responsabilă care este împuternicită cu anumite prerogative ca să ducă la bun sfîrșit această procedură complex. Lichidatorul nu trebuie privit ca pe un monstru al societățolor comerciale , în sine acesta reprezintă anume mijlocul legal prin care se lichidează persoana juridică cu scop lucrativ.

Lichidatorul nu poate fi identificat ca o instituție care ar avea un număr anumit de subdiviziuni care ar activa în cadrul statului și s-ar ocupa cu procesul lichidării, el este o persoană însăși împuternicită în mod legal de către însăși nemijlocit fondatorii societății comerciale, care decid asupra cine anume se va acupa de procesul lichidării,si care va fi remunerația acestuia pentru serviciile prestate fată de societatea comercială care ulterior va fi lichidată. Astfel lichidatorul trebuie privit ca un personaj ce îndeplinește anumite sarcini în vederea obținerii la final a unui profit legal.

2. Dispoziții generale privind activitatea lichidatorului

Procedura de lichidare implică următoare operațiuni: intrarea lichidatorului în funcție și primirea patrimoniului societății , informarea creditorilor și publicarea avizului în ; Monitorul Oficial al Republicii Moldova; înaintarea creanțelor , întocmirea bilanțului de lichidare , satisfacereacreanțelor , repartizarea între asociați a activelor rămase , prezentarea Camerei Înregistrării de Stat a actelor , radierea societății din Registrul de stat al persoanelor juridice

Lichidarea este guvernată de următoare principii care definesc statutul persoanei juridice aflate în lichidare.

Personalitatea juridică subzistă pentru nevoile lichidării. După cum rezultă din Codul Civil , persoana juridică continue să existe și după dizolvarea în măsura în care este necesar pentru lichidarea patrimoniului. Existența personalității se referă la toate elementele persoanei juridice: structură organizatorică, patrimoniul și scopul. Organele persoanei juridice continuă să existe în forma de pînă la dizolvarea ori în altă formă. Adunarea asociaților în calitate de organ suprem al persoanei juridice nu-și pierde atribuțiile. După desemnarea lichidatorului , ea mai are competența de a aproba bilanțul de lichidare , de a reveni asupra hotărîrii de lichidare. Administratorul ldevine lichidator dacă adunarea generală sau instanța de nu desemnează în calitate de lichidator o altă persoană.

Ca și reorganizare , lichidarea poate avea loc din propria inițiativă , numită lichidare voluntară, precum și forțat, prin decizia instanței de judecată sau a organelor de stat

Bibliografie

1) Cod Civil al Republicii Moldova , Publicat: 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr 82-86, art 90.

2) Dr Roșca Nicolae, Dr Baieș Sergiu, Dreptul Afacerilor , Ediția III-a, Chișinău-2011.

3) Nicolae Roșca, Sergiu Baieș Dreptul Afacerilor Chișinău 1997.

4) Dr GABRIEL TIȚA-NICOLESCU , Tratat De Dreptul Afacerilor, Vol I

Preview document

Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 1
Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 2
Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 3
Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 4
Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 5
Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 6
Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 7
Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 8
Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 9
Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Persoana juridică în reglementările noului cod civil

INTRODUCERE Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este...

Temeiurile de dizolvare a persoanelor juridice cu scop lucrativ

I. Dizolvarea persoanei juridice.Precizări prealabile. Incetarea activită ii unei persoane ț juridice impune parcurgerea a două faze: dizolvarea...

Societățile comerciale

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza uni contract de societate si beneficiind de personalitate...

Lichidarea persoanei juridice cu scop lucrativ

Lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ Persoana juridică se constituie pentru a desfășura o activitate comercială (numită și activitate...

Dreptul afacerilor - întrebări pentru examen

Intrebarea 9. Notiunea si caracterele raportului juridic civil. Natura juridica a raportului juridic civil depinde de natura relatiei sociale pe...

Noțiuni Introductive privind Dreptul Afacerilor

1.1.Dispoziţii generale. Denumirea drept al afacerilor sugerează ieea că acest drept reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Drept European al Afacerilor

Dupa cel de-al II – lea razboi mondial 6 state europene s-au reunit in 3 comunitati – statele fondatoare au fost : Franta , RFG, Belgia, Olanda,...

Ai nevoie de altceva?