Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1876
Mărime: 24.87KB (arhivat)
Publicat de: Amalia D.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Horea Oprean
Facultatea de Stiinte Juridice
Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Arad

Cuprins

  1. 1. Notiuni introductive ...3
  2. 2. Normele sociale si juridice in raport cu sanctiunile ..4
  3. 3. Concluzii . .7
  4. 4. Bibliografie ..8

Extras din referat

1.Noțiuni introductive:

Termenul de normă este o categorie general folosită de diferite științe, inclusive științele sociale, juridice. Termenul normă este asociat frecvent în abordările sociologice, cu cel de valoare mai ales în expresia sistemul de valori și norme. Mai mult, în deceniile din urmă, conceptul de valoare a fost abandonat de multi sociologi în valoarea celui de normă. Aceasta întrucât normele sociale par mult mai ușor de operaționalizat și de identificat în comportamentul uman, dizolvând cumva valorile.Acceptând idea că norma este un fenomen sociologic, incă inaintea aplicări sale și independent de aceasta, se consider ca orice normă presupune atat acceptarea, cât și suportarea, respectarea ei de către indivizi sau grupuri.

Norma socială este, în terminologia sociologică, o regulă sau standard de comportament împărtășită de două sau mai multe personae cu privire la conduita ce trebuie considerată ca social acceptabilă. Normele sociale privesc deci raporturile dintre oameni și sunt o creație a acestora, o expresie de voință a oamenilor. Normele sociale sunt create de oameni și stabilesc conduita oamenilor în cele mai diferite domenii ale societății sociale, varietatea lor fiind condiționată pe de o parte, de varietatea relațiilor sociale pe care le reglementează- economice, politice, de familie, iar pe de altă parte, de modul prin care voința și interesele exprimate în ele sunt aduse la indeplinire, cu alte cuvinte, consecințele nerespectării lor (existența unor sancțiuni). Existența normelor sociale este obiectiv necesară, nici o societate neputându-se lipsi de ele, fiind fără norme de comportare. Pe măsura evoluției și dezvoltări societății crește și se diversifică sistemul normelor sociale. Rolul acestora și în mod special a celor juridice crește deosebit de mult în societatea contemporană în care intervenția tot mai amplă în orientarea și conducerea proceselor sociale necesită reglementări corespunzătoare. În orice societate există un model etico-normativ și cultural pe baza căruia indivizii își organizează acțiunile rationale. Acest model etico-normativ și cultural include valori sociale ce sunt cunoscute de către indivizi prin intermediul normelor sociale.

Norma juridică ca element constitutiv al dreptului este o regulă de conduit, general și impersonal instituită de puterea public sau recunoscută de acestea, a carei respectare este asigurată, la nevoie, prin forța coercitiva a statului. Norma juridică, are ca obiect sistematizarea intereselor. Scopul normei juridice sau regulile de drept corespunde finalității dreptului și anume de a asigura conviețuirea social oorientând comportarea oamenilor în direcția proovării și consolidării relațiilor sociale potrivit idealurilor și valorilor ce guvernează societatea respectivă. Rolul ei este de a stabili ordinea juridică intr-o societate. Se poate spune ca norma juridică este elementul constitutive al dreptului, este celula de baza a acestuia, dupa cum se exprimă unii autori.

2. Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile

Rolul pe care sancțiunile juridice îl au , atunci când este încalcată ordinea social și când aplicarea acestora se transform într-o necessitate socială.

Sancțiunea în limbaj sociologic reprezintă acea modalitate utilizată în relațiile sociale în vederea stimulării, impunerii, descurajării sau prevenirii unor comportamente individuale sau de grup în raport cu criteria morale sau juridice explicate. Sancțiunile pot fi positive sau negative. Deși curios, sancțiunile positive pot fi administrate în cazul în care se urmărește întărirea anumitor comportamente (premii, recompense). Sancțiunile negative se prescriu atunci când se dorește respectarea unor norme, reguli sau legi și în raport cu sferacomportamentelor individuale, este inderizabil de largă. În acest sens, Radcliffe Brown face o distincție între sancțiunile organizate, prin care societatea își organizează mijloacelor de control social (justiția și fiscalitatea) și sancțiunile difuzate, prin care, în relațiile sociale mai mult sau mai putin formalizate, se transmit expresii de aprobare sau dezaprobare.

În limbaj juridic, sancțiunea reprezintă: orice măsură pe care o regulă de drept o statornicește ca o consecință pentru cazul în care preceptul din acea regulă va fi nesocotit.

Sancțiunea juridică imprimă autoritatea regulilor de drept și fac posibilă reintegrarea ordinii juridice în situațiile în care s-au comis fapte de natură a adduce atingere regulilor de drept. Prin continutul său, sancțiunea juridică reprezintă o măsură de constrângere pentru aceia care nu respect și încalcă ordinea de drept. Sancțiunile juridice se deosebesc de alte forme de sancțiune care au menirea de a asigura ordinea social, atât prin sursa lor normativă, cât și prin mecanismul lor, fiecare sancțiune intervenind numai ‘’ post factum’’, adică după ce o normă juridică a fost încălcată.

Bibliografie

1. Valeriu Ciucă, Lecții introductive de sociologie juridică general, Iasi, Curs Litografic,1991;

2. Tudor Amza, Sociologie juridică, Editura Universitara ’’Carol Davila’’, Bucuresti,2001

3. Maria Voinea, Sociologie general și juridică, București, 2000

Preview document

Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile - Pagina 1
Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile - Pagina 2
Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile - Pagina 3
Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile - Pagina 4
Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile - Pagina 5
Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile - Pagina 6
Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile - Pagina 7
Normele sociale și juridice în raport cu sancțiunile - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Normele sociale si juridice in raport cu sanctiunile.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Sociologie Juridică

CURS.NR.2 RAPORTURILE SOCIOLOGIEI CU DREPTUL. DEFINIŢII SOCIOLOGICE ALE DREPTULUI I. RAPORTURILE SOCIOLOGIEI CU DREPTUL Deşi nu sunt evidente,...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică

REZUMAT Cuvinte cheie: raport de constrângere, sancţiuni negative, sancţiuni pozitive, determinate, alternative, caracterul represiv – aflictiv ....

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Teoria generală a dreptului

Teoria generala a dreptului Teoria generala a dreptului reprezinta fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu...

Exonerarea răspunderii contravenționale

CAPITOLUL I INTRODUCERE Statutul juridic al organelor cu atribuţii poliţieneşti în stat, în special ale poliţiei, a fost şi este o problemă...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Introducere în Drept

1) Ce cuprinde sistemul stiintelor? 1 latura statica si latura dinamica 2 stiinte ale naturii, stiinte despre societate, stiinte despre gândire...

Introducere în Drept

MULTIPLE CHOICE 1. Metodele cercetarii stiintifice juridice sunt: a. metoda logica; metoda comparativa; metoda istorica; metoda sociologica;...

Teoria generală a dreptului

1. Formulati si comentati definitia dreptului Intelesul conceptului de drept a variat de-a lungul timpului, dreptul fiind definit in functie de...

Ai nevoie de altceva?