Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 26381
Mărime: 133.94KB (arhivat)
Publicat de: Beniamin Alexandru
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Odina Adriana-Nicoleta

Cuprins

 1. REZUMAT 2
 2. Cap. I. Originile sancţiunii juridice 4
 3. 1.1.Răspunderea juridică ca raport de constrângere al cărui obiect este sancţiunea 4
 4. 1.2. Sancţiunea nu se identifică cu constrângerea 5
 5. 1.3. Problema naturii şi rolului sancţiunii juridice 5
 6. 1.4. Constituirea dreptului ca entitate şi constituirea puterii publice – garanţie a aplicării sancţiunilor 6
 7. 1.5. Scurt istoric al normelor sancţionatorii: religioase, morale, civile şi juridice 8
 8. 1.6. Caracterul sancţiunilor în epoca veche 12
 9. 1.7. Tipuri istorice de sancţiuni juridice 14
 10. Cap. II. Fundamentarea ştiinţifică a răspunderii sociale – forme ale acesteia 15
 11. 2.1. Activitatea umană şi dimensiunea normativă a acesteia 16
 12. 2.2. Răspunderea - componentă esenţială a oricărei forme de sancţionare socială 17
 13. 2.3. Răspunderea şi sancţiunea - două faţete ale aceluiaşi fenomen social. Sancţiunile pozitive 19
 14. Cap. III. Răspunderea juridică – formă a răspunderii sociale 24
 15. 3.1. Evoluţia sancţiunii juridice 25
 16. 3.2. Trăsăturile specifice ale răspunderii juridice care o delimitează de celelalte forme de răspundere socială 35
 17. 3.3. Conexiunea dintre responsabilitatea socială şi cea juridică 36
 18. 3.4. Diferenţele existente între responsabilitate şi răspundere 39
 19. 3.5. Analiză privind paralela dintre responsabilitatea şi răspunderea juridică 39
 20. Cap. IV. Sancţiunile sociale; sancţiunea juridică – formă a sancţiunii sociale 42
 21. 4.1. Sancţiunea juridică - trăsături definitorii 43
 22. 4.2. Definiţia sancţiunii 45
 23. 4.3. Pedeapsa penală – specie a sancţiunii juridice 46
 24. Cap. V. Definiţii ale sancţiunii juridice 50
 25. Cap. VI. Trăsăturile şi funcţiile sancţiunii juridice 57
 26. Cap. VII. Clasificarea sancţiunii juridice 63
 27. CONCLUZII 64
 28. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 68

Extras din disertație

REZUMAT

Cuvinte cheie: raport de constrângere, sancţiuni negative, sancţiuni pozitive, determinate, alternative, caracterul represiv – aflictiv .

Prin intermediul sistemului normativ de reguli societatea caută sa-şi protejeze existenţa, să se apere împotriva celor care ar atenta la integritatea ei. Prin urmare, în situaţia nesocotirii comandamentelor normative impuse, societatea îşi asumă dreptul de a interveni, de a sancţiona astfel comportamentele antisociale.

Răspunderea juridică este analizată în literatura de specialitate, ca un raport de constrângere al cărui obiect este sancţiunea, dar sancţiunea nu se identifică cu constrângerea.

Analizând evoluţia istorică a sancţiunii juridice, admitem că aceasta este prezentă încă din vechime, din antichitate, odată cu apariţia primelor legi, unele dintre acestea fiind considerate „adevărate monumente juridice”. Oamenii de ştiinţă dezbat problema naturii şi rolului sancţiunii juridice. Desigur că societatea este interesată ca normele juridice să se respecte în primul rând din conştiinţă, fără a se recurge la sancţiuni şi constrângere, de aceea prin diferite mijloace, cultură, mass-media ş.a. se desfăşoară o activitate de educare şi influenţare a cetăţenilor în spiritul respectării legilor. În funcție de natura normelor încălcate şi răspunderea antrenată va avea un caracter corelativ. Pentru ca rezonanţa socială a sancțiunii să fie maximă şi ca aceasta să-şi atingă scopul, adică eliminarea stării de insecuritate din societate şi neîncrederea în drept, se sporeşte, astfel, efectul preventiv al aplicării acestuia. Sancţiunea nu vizează decât aspectul negativ al răspunderii – reacţia dezaprobatoare a societăţii; în societăţile moderne nu pot fi doar sancţiuni negative, ci şi sancţiuni pozitive. În ambele ipostaze, dar mai ales în forma lor pozitivă, sancţiunile constituie un element puternic de control social. Aplicarea sancţiunii, în urma tragerii la răspundere, în cazul răspunderii juridice este asigurată prin forţa de constrângere a statului, faţă de celelalte forme ale răspunderii sociale.

Cap. I. Originile sancţiunii juridice

Dreptul ca fenomen social are finalităţi complexe la nivel macro şi micro-social referitoare la asigurarea coerenţei, funcţionalităţii şi autoreglării sistemului social, în soluţionarea conflictelor relaţiilor interumane, în apărarea şi promovarea valorilor sociale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. În acest sens, normele juridice orientează, stimulează, influenţează şi determină comportamente umane, intervenţia sa normativă specifică, de natură imperativă, fiind asigurată la nevoie prin forţa de constrângere a statului .

1.1.Răspunderea juridică ca raport de constrângere al cărui obiect este sancţiunea

Instituţie fundamentală a dreptului, răspunderea juridică este definită ca un raport juridic de constrângere al cărui obiect specific constă în sancţiunea juridică . După un alt punct de vedere, răspunderea juridică reprezintă situaţia derivată dintr-un raport juridic anterior, reprezentând un nou raport juridic ce îşi găseşte izvorul într-o faptă ilicită . În perioada interbelică, acest raport era considerat similar unei novaţii, constând în transformarea unei obligaţii preexistente într-o altă obligaţie .

Într-o societate cu regim democratic autoritatea dreptului şi dominaţia legii sunt supreme, de necontestat. Obligativitatea dreptului este atât de puternică încât nimeni nu poate ignora normele de drept sub pretextul necunoaşterii lor. "Nemo censetur, ignorare legem" (nimeni nu are voie să nu cunoască legea) este un adagiu formulat încă în dreptul roman, a cărui consecinţă este că necunoaşterea legii nu poate fi o scuză pentru absolvirea de răspundere şi de aplicarea unei sancţiuni în cazul încălcării normelor de drept.

Sancţiunea ce se aplică în cazul încălcării normelor dreptului îmbracă, în principiu, o formă specială, fiind aplicată de organe special investite cu puterea de a judeca şi decide prin hotărâri, care, la nevoie, se aduc la îndeplinire prin forţa aparatului coercitiv al statului. Nici o persoană care a suferit o încălcare a drepturilor sale nu îşi poate face singură dreptate.

1.2. Sancţiunea nu se identifică cu constrângerea

Sancţiunea nu se identifică întru totul cu constrângerea (forţa coercitivă).

Sfera conceptului sancţiunii juridice e mai largă decât „constrângerea”. Există unele sancţiuni juridice - de pildă, anularea unui act ilegal - care pot fi aplicate fără a se recurge la constrângere.

Desigur că societatea este interesată ca normele juridice să se respecte fără a se recurge la sancţiune şi constrângere, de aceea prin diferite mijloace, şcoli, organizaţii sociale, de cultură, mass-media ş.a. se desfăşoară o activitate de educare şi influenţare a cetăţenilor în spiritul respectării legilor.

Preview document

Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 1
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 2
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 3
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 4
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 5
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 6
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 7
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 8
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 9
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 10
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 11
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 12
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 13
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 14
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 15
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 16
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 17
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 18
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 19
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 20
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 21
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 22
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 23
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 24
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 25
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 26
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 27
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 28
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 29
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 30
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 31
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 32
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 33
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 34
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 35
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 36
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 37
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 38
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 39
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 40
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 41
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 42
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 43
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 44
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 45
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 46
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 47
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 48
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 49
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 50
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 51
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 52
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 53
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 54
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 55
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 56
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 57
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 58
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 59
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 60
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 61
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 62
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 63
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 64
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 65
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 66
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 67
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 68
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 69
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 70
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 71
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 72
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 73
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 74
Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Consideratii cu Privire la Sanctiunea Juridica
  • Consideratii cu Privire la Sanctiunea Juridica.doc
  • Coperta 1.doc
  • Coperta 2.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Infracțiuni Prevăzute de Legislația

SCURT ISTORIC. CONSIDERAŢII GENERALE Pentru a putea discuta despre infracţiunile prevazute de Legislaţia Rutieră Romană trebuie în primul rând sa...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Executional Penal

CAPITOLUL I 1. EXECUTAREA PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE. 2. EXECUTAREA PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE 3. 1. PROBLEMATICA GENERALĂ....

Te-ar putea interesa și

Proxenetismul

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE In literatura juridica de specialitate este unanim admisa ideea ca dreptul penal este format din doua parti si anume...

Contrabandă

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Mărturia mincinoasă

CARACTERIZAREA GENERALA A INFRACTIUNILOR CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI 1.1.SCURT ISTORIC Pravilele romanesti din secolul al XVII-lea...

Analiza nulităților în drept

Capitolul 1 Principiul legalitatii si garantiile realizarii sale in procesul penal 1.Principiul legalitatii - regula de baza in procesul penal...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Corupția

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPTIE Începând cu anul 1990, mai multi factori inerenti perioadei de tranzitie din...

Răspunderea juridică ca forma a răspunderii sociale

1.Noțiunea răspunderii juridice Răspunderea ca și noțiune, are un conținut complex, tratat pe larg, din diferite perspective, în cadrul mai multor...

Obținerea forței juridice

Introducere Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a...

Ai nevoie de altceva?