Drept Executional Penal

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 11
Mărime: 164.62KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan CHIS

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. 1. EXECUTAREA PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE
 3. 2. EXECUTAREA PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE
 4. 3.1. PROBLEMATICA GENERALĂ. PRINCIPII DIRECTOARE
 5. CAPITOLUL II
 6. 2.1. DETENŢIUNEA PE VIAŢĂ
 7. 2.2. PEDEAPSA ÎNCHISORII
 8. 2.2.1. CARACTERIZARE GENERALĂ
 9. 2.2.2. SISTEMUL PENITENCIAR
 10. 2.2.3. VIAŢA ÎN ÎNCHISOARE
 11. 2.2.4. DISCIPLINA ÎN ÎNCHISOARE
 12. CAPITOLUL III.
 13. 3.1. DREPTURILE PERSOANELOR CONDAMNATE
 14. 3.2. Noutăţi în materia drepturilor condamnaţilor introduse prin Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile penitenciare europene REC (2006)2. Aspecte critice şi practice
 15. 3.3. Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase.
 16. 3.4. Dreptul la informaţie
 17. 3.5. Dreptul la informaţie. Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepselor privative de libertate
 18. 3.6. Dreptul la consultarea documentelor de interes personal
 19. 3.7. Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă
 20. 3.8. Dreptul la convorbiri telefonice
 21. 3.9. Dreptul la plimbare zilnică şi dreptul de a primi vizite
 22. 3.10. Dreptul de a se plânge împotriva încălcării prevederilor legale
 23. 3.10. Dreptul de a primi bunuri
 24. 3.11. Anexa. Drepturile persoanelor private de libertate la vizită şi pachete cu alimente
 25. 3.12. Anexa. BUNURILE Şl OBIECTELE care pot fi primite, păstrate şi folosite de către persoanele private de libertate
 26. 3.13. Dreptul la asistenţă medicală
 27. 3.14. Dreptul la asistenţă diplomatică
 28. 3.15. Dreptul la încheierea unei căsătorii
 29. 3.16. Alimentaţia persoanelor condamnate
 30. 3.17. Dreptul la odihnă şi repaus săptămânal
 31. 3.18 Facilităţile ce se pot acorda condamnaţilor şi permisiunea de ieşire din penitenciar
 32. CAPITOLUL IV.
 33. 4.1 RECOMPENSELE CE SE POT ACORDA CONDAMNATILOR SI PERMISIUNEA DE IESIRE DIN PENITENCIAR
 34. 4.2. ABATERILE DISCIPLINARE Şl SANCŢIUNILE CE SE POT APLICA PENTRU
 35. ACESTEA
 36. CAPITOLUL V.
 37. ACTIVITATEA SOCIO-EDUCATIVĂ REALIZATĂ CU PERSOANELE CONDAMNATE
 38. CAPITOLUL VI.
 39. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ A CONDAMNAŢILOR
 40. 5.1. Liberarea condiţionată

Extras din curs

CAPITOLUL I

1. EXECUTAREA PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE.

2. EXECUTAREA PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE

3. 1. PROBLEMATICA GENERALĂ. PRINCIPII DIRECTOARE

1. PROBLEMATICA GENERALĂ. PRINCIPII DIRECTOARE.

Pedepsele privative de libertate sunt definite de codul penal a fi detenţiunea pe viaţă şi închisoarea de la 15 zile la 30 de ani, conform art. 53 c. p. Conform art.52 cp.:

„Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a condamnatului. Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

Prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnatului."

Pedepsele care se aplică persoanei fizice sunt cele prevăzute în art. 53 cp.:

„Pedepsele care se aplică persoanei fizice sunt : pedepse principale, pedepse complementare şi pedepse accesorii.

Pedepsele principale sunt:

a) detenţiunea pe viaţă;

b) închisoarea de la 15zile la 30 de ani.

c) Amenda de la 1.000.000 lei la 500.000.000 lei ( Lit. c) de la pct. 1 al art 53 este reprodusă cum a fost modificată prin Legea nr.278/2006 - menţionăm că sumele sunt prevăzute în moneda veche - ROL)

Pedepsele complementare sunt:

a) interzicerea exerciţiului unor drepturi de la un an la 10 ani;

b) degradarea militară.

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute în art. 64, în condiţiile prevăzute în art. 71. Pedeapsa accesorie este suma pedepselor complimentare, astfel:

a) dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice;

b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat;

c) dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o

activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii

(prevederea a fost introdusă prin O.U.G. nr. 93/2002 );

d) drepturile părinteşti;

e) dreptul de a fi tutore sau curator.

Pedeapsa închisorii este folosită din timpuri foarte vechi, deoarece ea are trăsături optime pentru scopul pentru care se aplică. Constrângerea prin pedeapsa închisorii se poate adapta la toate tipurile de infracţiuni de orice gravitate, poate fi utilă pentru evitarea unor fapte similare ulterioare, poate crea timpul necesar pentru începerea unui program de corijare, ce poate să se deruleze în interiorul pedepsei sau chiar după executarea unei părţi din aceasta sau a terminării executării ei. Pedeapsa închisorii poate determina diferite tipuri de constrângeri: progresive, regresive, de un nivel constant.

Pedeapsa închisorii poate primi şi trăsături de o specificitate aparte, datorate modernizării conceptului de închidere (restricţie), folosindu-se de modalităţi ca: regimul de detenţie, detenţia într-o închisoare militară, închisoare la locul de muncă, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Pedeapsa închisorii poate să înlocuiască şi pedeapsa amenzii, deşi ea nu se poate transforma decât conform procedurilor strict stabilite prin lege, ori pe cale de graţiere şi amnistie.

în noile condiţii ale regulilor europene privitoare la executarea pedepsei închisorii, intervin principii noi care vin să înlăture un balast nefolositor ce se adăuga conţinutului pedepselor privative de libertate şi care nu puteau să ducă la scopul acesteia de a reeduca persoana şi de a forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială (art. 52 c. p.).

în acest context trebuie afirmat că pedepsele trebuie să fie aplicate în instituţii unde nu se pune în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea persoanei, unde nu există nici o discriminare în aplicarea regulilor. Când unui infractor i se aplică o pedeapsă cu închisoare, aceasta impune deja suferinţe inerente şi inevitabile. Una dintre cerinţele închisorii trebuie să fie aceea de a realiza o disciplina şi o ordine fermă, dar toate restricţiile nu trebuie să se realizeze decât în scopul siguranţei aşezământului şi buna întreţinere a vieţii. De aici observăm că, în închisoare nimic nu este mai important decât realizarea unui mediu de siguranţă în primul rând pentru deţinuţi, apoi pentru personal şi în al treilea rând pentru societate. Apărând viaţa deţinuţilor de orice violenţă şi ameninţare, societatea are dreptul de a cere penitenciarelor o siguranţă deplină faţă de activităţile nocive ale deţinuţilor. De aici, regula, ca închisorile să fie construite acolo unde nu periclitează pe deţinuţi sau societatea.

Preview document

Drept Executional Penal - Pagina 1
Drept Executional Penal - Pagina 2
Drept Executional Penal - Pagina 3
Drept Executional Penal - Pagina 4
Drept Executional Penal - Pagina 5
Drept Executional Penal - Pagina 6
Drept Executional Penal - Pagina 7
Drept Executional Penal - Pagina 8
Drept Executional Penal - Pagina 9
Drept Executional Penal - Pagina 10
Drept Executional Penal - Pagina 11
Drept Executional Penal - Pagina 12
Drept Executional Penal - Pagina 13
Drept Executional Penal - Pagina 14
Drept Executional Penal - Pagina 15
Drept Executional Penal - Pagina 16
Drept Executional Penal - Pagina 17
Drept Executional Penal - Pagina 18
Drept Executional Penal - Pagina 19
Drept Executional Penal - Pagina 20
Drept Executional Penal - Pagina 21
Drept Executional Penal - Pagina 22
Drept Executional Penal - Pagina 23
Drept Executional Penal - Pagina 24
Drept Executional Penal - Pagina 25
Drept Executional Penal - Pagina 26
Drept Executional Penal - Pagina 27
Drept Executional Penal - Pagina 28
Drept Executional Penal - Pagina 29
Drept Executional Penal - Pagina 30
Drept Executional Penal - Pagina 31
Drept Executional Penal - Pagina 32
Drept Executional Penal - Pagina 33
Drept Executional Penal - Pagina 34
Drept Executional Penal - Pagina 35
Drept Executional Penal - Pagina 36
Drept Executional Penal - Pagina 37
Drept Executional Penal - Pagina 38
Drept Executional Penal - Pagina 39
Drept Executional Penal - Pagina 40
Drept Executional Penal - Pagina 41
Drept Executional Penal - Pagina 42
Drept Executional Penal - Pagina 43
Drept Executional Penal - Pagina 44
Drept Executional Penal - Pagina 45
Drept Executional Penal - Pagina 46
Drept Executional Penal - Pagina 47
Drept Executional Penal - Pagina 48
Drept Executional Penal - Pagina 49
Drept Executional Penal - Pagina 50
Drept Executional Penal - Pagina 51
Drept Executional Penal - Pagina 52
Drept Executional Penal - Pagina 53
Drept Executional Penal - Pagina 54
Drept Executional Penal - Pagina 55
Drept Executional Penal - Pagina 56
Drept Executional Penal - Pagina 57
Drept Executional Penal - Pagina 58
Drept Executional Penal - Pagina 59
Drept Executional Penal - Pagina 60
Drept Executional Penal - Pagina 61
Drept Executional Penal - Pagina 62
Drept Executional Penal - Pagina 63
Drept Executional Penal - Pagina 64
Drept Executional Penal - Pagina 65
Drept Executional Penal - Pagina 66
Drept Executional Penal - Pagina 67
Drept Executional Penal - Pagina 68
Drept Executional Penal - Pagina 69
Drept Executional Penal - Pagina 70
Drept Executional Penal - Pagina 71
Drept Executional Penal - Pagina 72
Drept Executional Penal - Pagina 73
Drept Executional Penal - Pagina 74
Drept Executional Penal - Pagina 75
Drept Executional Penal - Pagina 76
Drept Executional Penal - Pagina 77
Drept Executional Penal - Pagina 78
Drept Executional Penal - Pagina 79
Drept Executional Penal - Pagina 80
Drept Executional Penal - Pagina 81
Drept Executional Penal - Pagina 82
Drept Executional Penal - Pagina 83
Drept Executional Penal - Pagina 84
Drept Executional Penal - Pagina 85
Drept Executional Penal - Pagina 86
Drept Executional Penal - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Drept Executional Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică

REZUMAT Cuvinte cheie: raport de constrângere, sancţiuni negative, sancţiuni pozitive, determinate, alternative, caracterul represiv – aflictiv ....

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Problema Reintegrării Sociale a Persoanelor Liberate din Locurile de Detenție

Introducere Anual în Republica Moldova circa 2000 de persoane sunt liberate din instituţiile penitenciare. Datorită izolării de lungă durată şi...

Regimul Penitenciar General

Sectiunea I Consideratii generale 1. Concept Executarea pedepsei inchisorii in penitenciar se efectueaza intr-un anumit regim, care poate fi...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Efectele Apelului și Recursului

Declararea apelului sau recursului presupune o continuare a judecarii cauzei de catre instanta ierarhic superioara. Folosirea acestor cai de atac...

Drepturile Persoanelor Private de Libertate

CAPITOLUL I Sectiunea 1.1 Exexutarea pedepselor privative de libertate Pedepsele privative de libertate sunt definite de Codul Penal a fi...

Te-ar putea interesa și

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Amânarea și întreruperea executării pedepsei

Conform art.1 Cod proc.pen, pentru a putea fi realizat scopul procesului penal, este necesar ca orice persoana care a savarsit o fapta prevazuta de...

Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor

I. Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Criminologia în sistemul științelor

Introducere Problema locului criminologiei in sistemul stiintelor a reprezentat uneori un subiect de controversa intre specialistii din acest...

Resocializarea Penitenciară și Postpenitenciară a Persoanelor Supuse Pedepsei cu Închisoare

Introducere Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie deosebită a cercetătorilor...

Criminologia

1. Delimitati criminologia de dreptul penal, criminalistica si sociologia juridica Criminologia – este stiinta criminalitatii, a cauzelor ei si a...

Justiția Penală în Cauzele cu Minori

1.Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Ai nevoie de altceva?