Drept Execuțional Penal

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 15690
Mărime: 70.40KB (arhivat)
Publicat de: Izabela Ghinea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristinel Ichim

Cuprins

 1. I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 4
 2. 1.1. Noțiune și obiect 4
 3. 1.2. Izvoarele dreptului execuțional penal 4
 4. 1.3. Principiile dreptului execuțional penal 5
 5. II. RAPORTUL JURIDIC EXECUŢIONAL PENAL 7
 6. 2.1. Noțiune 7
 7. 2.2. Trăsăturile specifice ale raportului juridic execuțional penal 7
 8. 2.3. Elementele raportului juridic execuțional penal 8
 9. III. PUNEREA ÎN EXECUTARE A PEDEPSEI ÎNCHISORII 10
 10. 3.1. Atribuțiile instanței de executare 10
 11. 3.2. Punerea în executare a pedepsei închisorii şi a detenţiunii pe viaţă 11
 12. 3.3. Fenomene psihosociale ale mediului privativ de libertate 13
 13. IV. SISTEMUL PENITENCIAR ŞI CATEGORII DE CONDAMNAŢI ÎN SISTEMUL PENITENCIAR 14
 14. 4.1. Penitenciarul: scop şi sarcini 14
 15. 4.2. Principii de executare a pedepselor în penitenciar 14
 16. 4.3. Organele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 15
 17. 4.4. Repartizarea condamnaţilor în penitenciare – începerea executării pedepsei 17
 18. 4.5. Primirea deţinuţilor în penitenciar 18
 19. 4.6. Calculul şi consemnarea duratei executării 19
 20. 4.7. Categorii de condamnaţi la închisoare în sistemul penitenciar 20
 21. V. REGIMUL PENITENCIAR GENERAL 21
 22. 5.1. Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate în România 22
 23. 5.1.1. Regimul penitenciar general 22
 24. 5.1.2. Regimul penitenciar special 22
 25. 5.2. Activitatea socio-educativă 23
 26. 5.3. Obligaţiile condamnaţilor 26
 27. 5.4. Sancţiuni disciplinare şi procedura disciplinară 27
 28. 5.5. Recompense acordate deţinuţilor 28
 29. 5.5.1. Procedura acordării recompenselor 29
 30. 5.5.2. Permisiunea ieşirii din penitenciar 29
 31. 5.6. Drepturile condamnaţilor 30
 32. 5.6.1. Dreptul la libertatea conştiinţei, a opiniilor şi a credinţelor religioase. 31
 33. 5.6.2. Dreptul la informaţie 31
 34. 5.6.3. Dreptul la consultarea documentelor de interes personal 31
 35. 5.6.4. Dreptul de petiţionare 31
 36. 5.6.5. Dreptul la corespondenţă 32
 37. 5.6.6. Dreptul la convorbiri telefonice 32
 38. 5.6.7. Dreptul la plimbare zilnică 33
 39. 5.6.8. Dreptul de a primi bunuri 33
 40. 5.6.9. Dreptul la asistenţă medicală 34
 41. 5.6.10. Asistenţa medicală în cazuri speciale 35
 42. 5.6.11. Dreptul la asistentă diplomatică 35
 43. 5.6.12. Dreptul la încheierea unei căsătorii 36
 44. 5.7. Regimul penitenciar special diferenţiat 36
 45. 5.8. Regimul penitenciar semi-liber 37
 46. 5.8.1. Munca fără pază în afara penitenciarului 37
 47. 5.8.2. Obligaţii şi drepturi speciale ale angajaţilor 38
 48. 5.8.3. Supravegherea condamnaţilor de către alţi condamnaţi la locurile de muncă 38
 49. 5.9. Liberarea condiţionată 39
 50. VI. EXECUTAREA PEDEPSEI AMENZII PENALE 43
 51. 6.1. Consideraţii introductive 43
 52. 6.2. Modalităţi de executare a amenzii penale 43
 53. 6.3. Înlocuirea pedepsei amenzii penale 44
 54. 6.4. Pedeapsa amenzii aplicată minorilor 46

Extras din curs

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL

1.1. Noțiune și obiect

Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită din totalitatea normelor juridice prin care se reglementează relațiile sociale privind executarea sancțiunilor penale în scopul asigurării unei influențări educative eficiente al acelor persoane supuse executării în scopul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni și a apărării ordinii de drept”.

Obiectul dreptului execuțional penal îl formează relațiile sociale cu privire la activitatea de executare a pedepselor. Aceste relații iau un anumit specific la care participă anumite organe de stat ( peniteciarele – în cazul pedepsei cu închisoarea, finanțele – în cazul pedepsei cu amenda) și pe de altă parte persoanele condamnate. Relațiile sociale din această ramură de drept sunt relații de constrângere ce presupun drepturi și obligații pentru participanți.

1.2. Izvoarele dreptului execuțional penal

Prin izvor al dreptului execuțional penal se înțelege actul normativ sau actele normative prin care exprimă voința de stat cu privire la normele juridice privind executarea sancțiunilor penale.

Izvoarele dreptului execuțional penal sunt dispozițiile cuprinse în:

a) Constituția României;

b) Codul Penal (art. 52 – pedeapsa și scopul ei, art. 57 - regimul de deținere, art. 59 – 61 – liberarea condiționată, art. 62 – executarea pedepsei într-o unitate militară, art. 63 – amenda, art. 81 – 86 – suspendarea condiționată al executării pedepsei, art. 87 – calculul pedepselor );

c) Legea 275/2006 privind executarea pedepselor.

La aceste categorii trebuie adăugat:

a) Regulamentul privind organizarea și funcționarea judecătorilor, tribunalelor, curților de apel;

b) Regulamentul de aplicare a Legii 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

1.3. Principiile dreptului execuțional penal

Dreptul execuțional penal este călăuzit de o seama de principii de drept prin care se orientează și direcționează toată activitatea de executare a sancțiunilor penale.

Există două categorii de principii, și anume:

- generale;

- speciale.

Din categoria principiilor generale face parte:

1. Principiul legalității executării pedepselor.

Executarea pedepselor se realizează în conformitate cu Codul Penal, cu Legea privind executarea pedepselor și alte legi. Acest principiu este unul din principiile fundamentale a tuturor ramurilor de drept, principiu prevăzut și în Constituția României în art. 1 alin. 5 „ respectarea Constituției a supremației sale și a legilor este obligatorie ” se desprinde și principiul legalității executării pedepselor. Pentru realizarea acestui principiu se impun următoarele cerințe:

- activitatea de executare a pedepselor nu se poate desfășura decât de organele statului prevăzute de lege să o facă și în limitele atribuțiilor conferite de lege;

- organele judiciare trebuie să respecte drepturile celor condamnați și să asigure condițiile normale de încarcerare în penitenciare și la locurile de muncă potrivit legii.

Pentru asigurarea legalității executării pedepselor intervine un sistem complex de garanții procesuale cât și numeroase sancțiuni aplicabile persoanelor care au încălcat legea cu ocazia punerii în executare a hotărârii penale definitive.

2. Principiul individualizării executării pedepselor.

Preview document

Drept Execuțional Penal - Pagina 1
Drept Execuțional Penal - Pagina 2
Drept Execuțional Penal - Pagina 3
Drept Execuțional Penal - Pagina 4
Drept Execuțional Penal - Pagina 5
Drept Execuțional Penal - Pagina 6
Drept Execuțional Penal - Pagina 7
Drept Execuțional Penal - Pagina 8
Drept Execuțional Penal - Pagina 9
Drept Execuțional Penal - Pagina 10
Drept Execuțional Penal - Pagina 11
Drept Execuțional Penal - Pagina 12
Drept Execuțional Penal - Pagina 13
Drept Execuțional Penal - Pagina 14
Drept Execuțional Penal - Pagina 15
Drept Execuțional Penal - Pagina 16
Drept Execuțional Penal - Pagina 17
Drept Execuțional Penal - Pagina 18
Drept Execuțional Penal - Pagina 19
Drept Execuțional Penal - Pagina 20
Drept Execuțional Penal - Pagina 21
Drept Execuțional Penal - Pagina 22
Drept Execuțional Penal - Pagina 23
Drept Execuțional Penal - Pagina 24
Drept Execuțional Penal - Pagina 25
Drept Execuțional Penal - Pagina 26
Drept Execuțional Penal - Pagina 27
Drept Execuțional Penal - Pagina 28
Drept Execuțional Penal - Pagina 29
Drept Execuțional Penal - Pagina 30
Drept Execuțional Penal - Pagina 31
Drept Execuțional Penal - Pagina 32
Drept Execuțional Penal - Pagina 33
Drept Execuțional Penal - Pagina 34
Drept Execuțional Penal - Pagina 35
Drept Execuțional Penal - Pagina 36
Drept Execuțional Penal - Pagina 37
Drept Execuțional Penal - Pagina 38
Drept Execuțional Penal - Pagina 39
Drept Execuțional Penal - Pagina 40
Drept Execuțional Penal - Pagina 41
Drept Execuțional Penal - Pagina 42
Drept Execuțional Penal - Pagina 43
Drept Execuțional Penal - Pagina 44
Drept Execuțional Penal - Pagina 45
Drept Execuțional Penal - Pagina 46
Drept Execuțional Penal - Pagina 47
Drept Execuțional Penal - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Drept Executional Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Aplicării Legii Penale în Timp

CAPITOLUL I : COSIDERATIUNI GENERALE SECTIUNEA I NOTIUNEA APLICARII LEGII PENALE A) NOTIUNEA SI SCOPUL APLICARII LEGII PENALE Ratiunea de a fi...

Dreptul de Autor

Cap.1: Scurt istoric Recunoasterea si protectia dreptului autorilor asupra operelor lor este o cucerire tarzie. Este incontestabil astazi ca nici...

Tipuri și catagorii de pedepse penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală

ÎNTRODUCERE Pedeapsa închisorii şi a detenţiunii pe viaţă – rezultă din preocupările existente atât în plan naţional cât şi în plan internaţional...

Contractul de Know-How

Contractul de know-how este contractul prin care una dintre parti, numita furnizor, transmite celeilalte parti, numita beneficiar, contra unei...

Dreptul Concurenței

ISTORIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE Comunităţile europene , pentru a ajunge la forma actuală de organizare, au parcurs mai multe etape, desfăsurate...

Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil

Capitolul I: Conceptul de proces echitabil Noţiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorită condiţiilor speciale în...

Te-ar putea interesa și

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Amânarea și întreruperea executării pedepsei

Conform art.1 Cod proc.pen, pentru a putea fi realizat scopul procesului penal, este necesar ca orice persoana care a savarsit o fapta prevazuta de...

Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor

I. Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Criminologia în sistemul științelor

Introducere Problema locului criminologiei in sistemul stiintelor a reprezentat uneori un subiect de controversa intre specialistii din acest...

Resocializarea Penitenciară și Postpenitenciară a Persoanelor Supuse Pedepsei cu Închisoare

Introducere Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie deosebită a cercetătorilor...

Criminologia

1. Delimitati criminologia de dreptul penal, criminalistica si sociologia juridica Criminologia – este stiinta criminalitatii, a cauzelor ei si a...

Justiția Penală în Cauzele cu Minori

1.Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Drept executional penal 2015-2016

Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate...

Ai nevoie de altceva?