Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9658
Mărime: 33.95KB (arhivat)
Publicat de: Nadia Florescu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Mihai

Extras din referat

Capitolul I: Conceptul de proces echitabil

Noţiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorită condiţiilor speciale în care a aparut între constantele drepturilor si libertăţilor fundamentale în sistemele juridice contemporane. Evoluţia pe care au cunoscut-o garanţiile procedurale a fost mai întâi opera instanţelor britanice şi americane pentru ca, mai apoi, Curtea si Comisia europeană a drepturilor omului sa adauge aspecte noi la cele cunoscute anterior.

În mod evident însă, ideea de proces echitabil trimite la ideea de stat de drept, a cărui prima si esenţiala caracteristică consta în eliminarea arbitrariului si domnia legii. Aceste două obiective ale oricărui stat democratic sunt echivalente cu oferirea unor garanţii din ce în ce mai largi în materie procesuală, atât prin extinderea noţiunii de proces asupra unor domenii ce ţin de instanţele administrative ori disciplinare, cât şi prin delimitarea cât mai exactă a liniei de echilibru care trebuie să existe între protecţia drepturilor fundamentale şi alte interese ale statelor

În lipsa unei posibile definiţii, noţiunea de „proces echitabil” este frecvent utilizată pentru a desemna ansamblul drepturilor oferite justiţiabililor prin art.10 Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, expresia vizând ansamblul garanţiilor procedurale care permit punerea în valoarea drepturilor protejate. Importanţa acestor reguli de procedură nu trebuie subestimată deoarece nu este suficient a enumera anumite drepturi substanţiale protejate aşa cum o fac mai multe convenţii şi tratate internaţionale, ci trebuie gasite şi mecanismele de procedura prin care acestea să fie apărate. Prin protejarea dreptului la un proces echitabil, art.10 din Declaraţie vizează protecţia principiului preeminenţei dreptului, indisolubil legat de noţiunile de societate democratică si stat de drept.

Practica relevă rolul central pe care îl joaca art.10 în cadrul Declaraţiei: este vorba despre dispozitia cea mai frecvent invocata în fata organelor Curţii Europene si, în fata instanţelor naţionale. În acest context, Curtea admite că noţiunea de proces echitabil a cunoscut în jurisprudenţa sa una dintre cele mai remarcabile evoluţii, marcată în principal de importanţa acordată aparenţei şi de sensibilitatea crescută a publicului faţă de organizarea si administrarea justiţiei.

Ca o garanţie a respectării drepturilor omului, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede, în art.10, dreptul oricărei persoane la un proces echitabil: „Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil şi public de un tribunal independent şi imparţial, care va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva ei”.

Rezultă că, în accepţiunea Declaraţiei, dreptul la un proces echitabil are mai multe componente şi anume: accesul liber la justiţie; examinarea cauzei în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil; examinarea cauzei de către un tribunal independent, imparţial, stabilit prin lege; publicitatea pronunţării hotărârilor judecătoreşti.

Dreptul la un proces echitabil ocupă un loc special printre drepturile fundamentale recunoscute intr-o societate democratică, a cărui garantare este „consubstanţială” cu insăşi spiritul Declaraţiei. Unii autori, luand in considerare termenii utilizaţi in textele englez şi francez ale art. 10 din Declaraţie (fair hearing, cause entendie equitablement), afirmă că echitatea presupune o apreciere concretă a cauzei, iar pentru a avea de-a face cu o „audiere echitabilă” (fair hearing, cause entendue equitablement) trebuie indeplinite o serie de condiţii expres menţionate de art. 10 sau care rezultă implicit din formularea acestui text. Se face, in continuare, precizarea că dincolo de litera textului propriu-zis se enumeră garanţiile generale ale dreptului protejat, doctrina şi jurisprudenţa au „descoperit”, in substanţa acestuia o serie de „garanţii implicite” ale procesului echitabil, care intregesc conţinutul noţiunii de „audiere echitabilă” (noţiune inexistentă in textul in limba romană). Se dă şi un exemplu in acest sens, arătandu-se că una din condiţiile esenţiale pentru a exista o audiere echitabilă este insuşi „dreptul la acces la un tribunal”. Iar pentru respectarea acestei exigenţe este nevoie de o serie de alte garanţii implicite de o deosebită importanţă, cum ar fi: obligaţia de motivare a hotărarilor judecătoreşti, principiul egalităţii armelor, dreptul de a nu se autoacuza.

Preview document

Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 1
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 2
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 3
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 4
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 5
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 6
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 7
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 8
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 9
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 10
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 11
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 12
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 13
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 14
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 15
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 16
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 17
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 18
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 19
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 20
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 21
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 22
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 23
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 24
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 25
Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Controlul Judiciar

Întroducere Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate constă în faptul că buna desfăşurare a procesului penal îşi poate atinge scopul...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Drepturile și obligațiile condamnaților

I. Conceptul privind drepturile şi obligaţiile deţinuţilor Din perspectiva Consiliului Europei, începând cu anii 90, reforma sistemului...

Te-ar putea interesa și

Imparțialitatea organelor judiciare

Introducere Noțiunea de proces echitabil s-a impus în doctrina și legislația română după aderarea țării noastre la Convenția Europeană a...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Organizația Națiunilor Unite

CAPITOLUL I ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE I.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA O.N.U. Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă organizaţie...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității

I . INTRODUCERE Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă...

Principii Fundamentale ale Procesului Penal

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL I.INTRODUCERE În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a...

Ai nevoie de altceva?