Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6307
Mărime: 43.00KB (arhivat)
Publicat de: Daniel M.
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. I . INTRODUCERE 3
  2. II. IZVOARELE PROCESULUI ECHITABIL ÎN CONȚINUTUL NORMATIV AL STANDERDELOR UNIVERSALE, REGIONALE ȘI ROMÂNEȘTI ÎN MATERIA DREPTURILOR OMULUI 3
  3. III. GARANȚIILE UNUI PROCES ECHITABIL 4
  4. IV. PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITĂȚII 7
  5. 1. ASPECTE GENERALE 7
  6. 2. APLICĂRI ALE PRINCIPIULUI CONTRADICTORIALITĂȚII 9
  7. 3. CAZURI SOLUȚIONATE DE C.E.D.O. 10
  8. 4. PRACTICA INSTANȚELOR NAȚIONALE 13
  9. V. CONCLUZII 14

Extras din referat

I . INTRODUCERE

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru semnare la Roma, la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 1953. În spiritul autorilor săi, este vorba de luarea primelor măsuri menite să asigure garantarea colectivă a unora din drepturile enumerate în Declarația universală a drepturilor omului din 1948. Convenția consacră, pe de o parte, o serie de drepturi și libertăți civile și politice și stabilește, pe de altă parte, un sistem vizând garantarea și respectarea de către statele contractante a obligațiilor asumate de acestea.

Prin Legea nr.30 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr.135 din 31 mai 1994, România a ratificat Convenția Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului (C.E.D.O.), precum și protocoalele adiționale la aceasta nr.1, 4, 6, 7, 9, 10. Conform prevederilor cuprinse în art.11 și 20 din Constituție, Convenția și Protocoalele ei adiționale au devenit parte integrantă a dreptului intern, având prioritate față de acesta, altfel spus C.E.D.O. și protocoalele adiționale au devenit izvor de drept intern obligatoriu și prioritar, ceea ce, în plan național, are drept consecință imediată aplicarea convenției și protocoalelor de către instanțele române, iar în plan internațional acceptarea controlului prevăzut de C.E.D.O. cu privire la hotărârile judecătorești naționale.

II. IZVOARELE PROCESULUI ECHITABIL ÎN CONȚINUTUL NORMATIV AL STANDERDELOR UNIVERSALE, REGIONALE ȘI ROMÂNEȘTI ÎN MATERIA DREPTURILOR OMULUI

1. Izvoarele procesului echitabil în conținutul normativ al standardelor universale în materia drepturilor omului

a) Declarația Universală a Drepturilor Omului

b) Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice

2. Izvoarele procesului echitabil în conținutul normativ al standardelor Consiliului Europei și ale Uniunii Europene în materia drepturilor omului

a) Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

b) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

3. Izvoarele procesului echitabil în conținutul normativ al altor standarde regionale în materia drepturilor omului

a) Convenția americană privind drepturile omului

b) Carta africană a drepturilor omului și popoarelor

4. Izvoarele procesului echitabil în conținutul normativ al standardelor constituționale românești

Constituția României din anul 1991 a consacrat în cuprinsul art.21 alin.(1) „Accesul liber la justiție” potrivit căruia „Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, libertăților și a intereselor sale legitime”. Această originală consacrare, este rezultatul adoptării, în cadrul dezbaterilor din cadrul Adunării Constituante, a teoriei civiliste stabilită de art.3 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Judecătorul care va refuza de a judeca, sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare, va putea fi urmărit ca culpabil de denegare de dreptate”. Acest principiu permite accesul la justiție pentru apărarea universalității drepturilor și libertăților consacrate prin Constituție și prin alte legi. Textul constituțional revizuit al art.21 alin.(3) privind dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil a fost preluat din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și este apreciat în literatura de specialitate ca o corectă receptare a evoluțiilor juridice moderne la nivel european și o punere de acord a protecției juridice garantate drepturilor subiective prin reglementările interne cu cele internaționale.

Preview document

Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 1
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 2
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 3
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 4
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 5
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 6
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 7
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 8
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 9
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 10
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 11
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 12
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 13
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 14
Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Garantiile generale ale respectarii dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialitatii.docx

Alții au mai descărcat și

Carta drepturilor fundamentale ale omului

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Principiile dreptului european

Principiile generale de drept in cadrul ordinii juridice comunitare: 1) Principiul egalitatii; 2) Principiul subsidiaritatii; 3) Principiul...

Principiul ne bis în idem în dreptul Uniunii Europene

I. CONCEPTUL Conform dispozițiilor art. 4 din Protocolul nr. 7 al Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul non bis in idem definește...

Principiul Non Bis în Idem

A.Noţiune Acest principiu enunţă faptul că pentru o singură faptă ilicită, există o singură sancţiune.Deci ca atare acest principiu exclude...

Judecata

Verificarea legalitatii si temeiniciei invinuirii aduse inculpatului, in vederea stabilirii raspunderii penale si a justei solutionari a cauzei,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Problemele realizării principiului contradictorialității și egalitățile armelor în procesul penal

INTRODUCERE Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune. Astăzi,...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

CEDO - garanții procedurale

Consiuliul Europei s-a constituit la Londra în 1949 prin adoptarea statutului. Statutul Consiliului Europei prevede în art.1 că menţinerea şi...

Ai nevoie de altceva?