Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4030
Mărime: 26.15KB (arhivat)
Publicat de: Costel Roșu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect. univ.dr. Rusu Ioan
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI MASTER, „ŞTIINTE PENALE”

Cuprins

 1. I. ASPECTE GENERALE 3
 2. II. FELUL SANCŢIUNILOR APLICABILE MINORILOR 5
 3. 1. Măsuri educative 5
 4. 1.1.Mustrarea 5
 5. 1.2.Libertatea supravegheată 6
 6. 1.3.Internarea într-un institut medical-educativ 7
 7. 1.4.Internarea într-un centru de reeducare 7
 8. 2. Pedepsele aplicabile minorilor 8
 9. 2.1.Închisoarea 10
 10. 2.2.Amenda 12
 11. III. CONCLUZII 13
 12. BIBLIOGRAFIE 14

Extras din referat

I. Aspecte generale

Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi continuă să constituie una dintre problemele cele mai grele şi mai dramatice care se pun pe planul politicii penale şi al dreptului penal.

Potrivit art. 100 Cod Penal, „faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori se poate aplica o pedeapsă”.

Sistemul sancţionar al infractorilor minori este, în raport cu cel comun, aşa cum este reglementat pentru majori, un sistem special, întrucât este format nu doar din pedepse, ci şi din măsuri educative, care deşi dunt tot sancţiuni de drept penal nu sunt pedepse.

Necesitatea unui sistem mixt pentru sancţionarea minorilor este evidenţiată de faptul că până la majorat, minorii se află într-un proces continuu de transformare, şi că în această perioadă instruirea lor generală şi completarea pregătirii lor pentru viaţă au cele mai mari reuşite, deoarece pentru a le corecta comportamentul şi a-i educa spiritul respectării valorilor morale şi sociale, în cele mai multe cazuri au nevoie de măsuri represive, care în timp ar putea să le mutileze personalitatea, şi în loc să il îndrepte, îl perverteşte.

Pe de o parte societatea se vede grav ameninţată prin faptele antisociale săvârşite de adolescenţi sau tineri fără experienţă şi trebuie să se apere prin orice mijloace corespunzătoare acestui scop, iar pe de altă parte se află în faţa unor făptuitori imaturi care, aşa cum nu înţeleg în toata amplitudinea ei, semnificaţia social a faptelor pe care le săvârşesc , tot aşa nu înţeleg nici semnificaţia reacţiei de apărare a societăţii, a pedepselor ce li se aplică mai ales atunci când reacţia societăţii are loc în mod nediferenţiat, fără să se ţină seama de particularităţile psiho-fizice ale nevârstnicilor.

În acest caz legiuitorul a acordat prioritate măsurilor educative pentru sancţionarea minorilor, deoarece prin acţiunea şi finalitatea lor, sunt cele mai adecvate pentru a realiza îndreptarea minorilor şi pentru a-i îndruma spre o viaţă harnică şi onestă.

Cu toate acestea legiuitorul nu putea să excludă pedepsele din sistemul de sancţiuni conceput pentru minori.

Deoarece minorii pot săvârşi uneori fapte deosebit de grave şi greu de presupus că autorii lor ar putea fi perceptivi la influenţa măsurilor educative , lipsite de caracter coercitiv.

Minorii încalcă legea penală la o vârstă foarte apropiată de majorat şi în aceste cazuri luarea unor măsuri educative ar fi lipsite de importanţă, deoarece executarea lor va trebui să înceteze odată cu împlinirea vârstei de 18 ani.

Şi nu în ultimul rând, atunci când judecarea celor săvârşite în timpul minorităţii are loc după împlinirea majoratului, situaţie când luarea măsurilor educative este legal imposibilă.

Dificultăţile existente şi în prezent în stabilirea unei limite precise de vârste până la care durează copilăria, au făcut ca această limită până la care răspunderea penală este exclusă să difere de la o legislaţie la alta.

În dreptul penal în vigoare, această problemă a fost rezolvată prin dispoziţiile art. 99, potrivit cărora „minorul care nu împlinise vârsta de 14 ani în momentul săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală, ca şi cel de vârsta între 14-16 ani care nu a săvârşit fapta cu discernământ, nu răspunde penal.”

Însă minorii care au împlinit vârsta de 16 ani, răspund penal.

Preview document

Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 1
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 2
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 3
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 4
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 5
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 6
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 7
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 8
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 9
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 10
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 11
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 12
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 13
Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Masurile Educative si Pedepsele Aplicabile Minorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Tipuri și catagorii de pedepse penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Minoritatea făptuitorului - Cauză de neimputabilitate

I. Considerații generale privind răspunderea penală a minorilor Pe parcursul existenței sale, persoana fizică nu urmează o traiectorie...

Aspecte generale privind sancționarea infractorilor minori - măsuri educative

Cap.1 Condiţiile răspunderii penale a minorilor. 1. Condiţiile răspunderii penale a minorilor. Problema răspunderii penale a minorilor şi în...

Răspunderea penală a minorului în dreptul românesc și în dreptul european

INTRODUCERE Sancţionarea infractorilor minori impune o analiză atentă ț din două puncte de vedere: pe de o parte, este necesar să se stabilească...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Rolul poliției de investigare a fraudelor în prevenirea și combaterea faptelor antisociale

Evaziunea fiscală este una dintre cele mai întâlnite infracţiuni de tip economic, prezentă în variate forme, atât pe plan local cât şi pe plan...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Măsuri Educative

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ 1. Noţiunea răpunderii penale Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Expunerea de Motive a Codului Penal

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat....

Suspendarea Condiționată a Executării Pedepsei

ARGUMENT Un obiectiv fundamental încă din cele mai vechi timpuri îl constituie lupta contra fenomenului infracţional, luptă care nu se limitează...

Regimul de Sancționare a Infractorilor Minori

Aşa-numita „delincventa juvenila” reprezintă o trăsătură caracteristică a fenomenului infracţional în societatea modernă, prezentând nu numai o...

Ai nevoie de altceva?