Noțiunea cheltuielilor de executare și regimul lor juridic

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1620
Mărime: 24.08KB (arhivat)
Publicat de: Ciuca M.
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoica Constantin - Adrian
Facultatea de Drept si Stiinte administrative
Universitatea Ovidius, Constanta

Extras din referat

1. Noțiune

Cheltuielile de executare silită reprezinta sumele de bani efectuate de către părțile raportului execuțional civil care sunt necesare efectuării unor acte de executare sau unor activități în legătură directă cu executarea silită si sunt reglementate de:

- art. 670 C. proc. civ. republicat, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită, în continuare, Legea;

- art. 55 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii;

- O.M.J. nr. 2550/2006, cu modificările și completările ulterioare.

2. Sfera cheltuielilor de executare silită

este prevăzută la art. 670 alin. (3) din C. proc. civ. republicat, cu modificările și completările ulterioare :

1. taxele de timbru necesare declanșării executării silite;

2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;

3. onorariul avocatului în faza de executare silită;

4. onorariul expertului, al traducătorului și al interpretului;

5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită;

6. cheltuielile de transport;

7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite.

2.1. Taxele de timbru necesare declanșării executării silite

a) Taxa judiciară de timbru pentru încuviințarea executării silite, in cuantum de 20 lei, distinct pentru fiecare titlu executoriu)

b) Taxa judiciară de timbru pentru legalizarea unui alt înscris nu este datorată executorului judecătoresc și nu constituie cheltuială de executare silită, întrucât aceasta este efectuată anterior depunerii cererii și formării dosarului, astfel încât constituie cheltuiala exclusivă a creditorului, fără posibilitatea de recuperare de la debitor.

2.2. Onorariul executorului judecătoresc

conform art. 39 din Legea nr. 188/2000 onorariul executorului judecătoresc reprezintă un element din sfera cheltuielilor de executare și este prevăzut, sub aspectul naturii juridice și al cuantumului minimal și maximal.

Acest drept subiectiv trebuie însă exercitat cu bună credință, cu respectarea legii și numai în limitele stabilite de art. 39 alin. (1) lit. a) - d) din Lege și ale anexei nr. 1 a O.M.J. nr. 2550/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 55 alin. (3) din Regulament.

În acest context, este de precizat că la stabilirea onorariului executorului judecătoresc, acesta ar trebui să aibă în vedere, atât criteriile prevăzute la art. 55 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a legii, cât și alte criterii, după cum urmează: cheltuiala executorului judecătoresc; efortul său intelectual; complexitatea și valoarea actului efectuat; răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit; valoarea creanței (inclusiv actualizările); complexitatea cauzei execuționale, apreciată în concret, care include și riscul (estimativ) la care se poate expune executorul judecătoresc cu ocazia instrumentării acesteia; respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 21/1996 a concurenței, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, noțiunea de ,,cheltuială a executorului judecătoresc”, ca element component al onorariului său, include costurile de natură logistică a actelor/operațiunilor efectuate de acesta: cheltuieli de înregistrare și formare dosar de executare; cheltuieli de redactare adrese; cheltuieli de emitere adrese de poprire; cheltuieli emitere somații; cheltuieli de întocmire proces - verbal de îndeplinire a procedurii; cheltuieli de întocmire proces - verbal de distribuire sumă; cheltuieli de arhivare dosar de executare.

Potrivit disp. art. 39 alin. (1) lit. a) - d) din Lege, executorii judecătorești au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale și maximale stabilite de ministrul justiției, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

În cazul executării silite a creanțelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

a) pentru creanțele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanței ce face obiectul executării silite;

b) pentru creanțele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depășește 50.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;

c) pentru creanțele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma care depășește 80.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;

d) pentru creanțele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma care depășește 100.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite.

Onorariul executorului judecătoresc este în sarcina debitorului urmărit numai după înregistrarea cereri de executare.

Bibliografie

- art. 670 C. proc. civ.

- art. 39 din Legea nr. 188/2000 - Macovei I., Drept internațional privat, Ed. C. H. Beck, București, 2011.

- avocat.net

- https://www.juridice.ro/465303/stabilirea-cheltuielilor-de-executare-silita.html

Preview document

Noțiunea cheltuielilor de executare și regimul lor juridic - Pagina 1
Noțiunea cheltuielilor de executare și regimul lor juridic - Pagina 2
Noțiunea cheltuielilor de executare și regimul lor juridic - Pagina 3
Noțiunea cheltuielilor de executare și regimul lor juridic - Pagina 4
Noțiunea cheltuielilor de executare și regimul lor juridic - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Notiunea cheltuielilor de executare si regimul lor juridic.docx

Te-ar putea interesa și

Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României

INTRODUCERE Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Bugetul public - structura veniturilor și cheltuielilor publice

CAP.1. CONCEPTUL DE BUGET ŞI ROLUL SĂU Potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, prin buget se înţelege un document prin care sunt...

Parteneriatul Public Privat

Cap 1. Parteneriatele public private, delimitare conceptualã Administraţia publică reprezintă un instrument statului folosit în “scopul...

Studiul privind organizarea cheltuielilor cu prestațiile efectuate de terți și controlul acestora, pe exemple

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intitulată ,,STUDIUL PRIVIND ORGANIZAREA CHELTUIELILOR CU PRESTAŢIILE EFECTUATE DE TERŢI ŞI CONTROLUL ACESTORA, PE...

Monografie Primăria Iași

• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi • Noţiuni de bază ale DGFP Iaşi Statul efectuează o serie de cheltuieli cu realizarea unor bunuri...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

Capitolul 1. Buget comunitar: conţinut şi proceduri bugetare 1.1 Conţinut Bugetul general al Uniunii Europene este actul care prevede şi...

Bugetul comunitar și particularitățile sale. proces bugetar comunitar

1. Structura și particularitățile aferente 1.1. Structura bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul ce autorizează, în fiecare an,...

Impozitul pe Clădiri

INTRODUCERE În general, când vorbim de cladire ne referim la o constructie înaltata la suprafata pamântului si care serveste la adapostirea unor...

Ai nevoie de altceva?