Plata electronică

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2258
Mărime: 18.68KB (arhivat)
Publicat de: Roxy R.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Onet

Extras din referat

DEFINIȚIE ȘI REGLEMENTĂRI

Instrumentele de plată electronică sunt acele instrumente materializate sub forma unui suport de informații standardizat, securizat si individualizat, care permite deținătorului să utilizeze disponibilitățile bănești dintr-un cont deschis pe numele său ăn vederea plății bunurilor și serviciilor de la comercianții acceptați, transferurilor de fonduri între conturi și retragerea de numerar .

Instrumentele de plată electronică sunt reglementate în România prin Regulamentul privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente, emis de Banca Națională a României (Regulamentul nr. 6 din 11.10.2006).

Emitenții pot pune în circulație instrumente de plată electronică numai cu notificarea prealabilă a Băncii Naționale a României, după trecerea termenului în care Banca Națională a României poate face opoziție față de intenția emitentului.

CLASIFICAREA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ ELECTRONICĂ

Sunt folosite două tipuri de instrumente:

1. Instrumente de plată de tip monedă electronică (e-money)

Sunt acele instrumente cu o valoare predeterminată pe care sunt stocate electronic unități valorice ce permit utilizatorului să efectueze operațiuni de retragere de numerar, plata bunurilor si serviciilor, transferul de fonduri între conturi și care este acceptat la plată și de alte persoane juridice .

2. Instrumente de plată cu acces la distanță (cardul, aplicațiile internet-banking)

Este instrumentul ce permite deținătorului să aibă acces la fondurile aflate în conturile sale, prin intermediul căruia poate efectua plăți către un beneficiar sau alt gen de operațiuni de transfer de fonduri și care necesită, de obicei, in nume de utlizator și un cod personal de identificare/ parolă și/ sau orice altă dovadă similară a identității. Din această categorie fac parte cardurile , altele decât cele ce fac parte din categoria instrumentelor de plată tip monedă electronic, precum și aplicațiile de tip internet- baking și home-baking .

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A TRANZACȚIILOR DERULATE PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR ELECTRONICE

Emitentul instrumentelor de plată electronică are obligația de a pune la dispoziția persoanelor interesate condițiile de emitere a instrumentelor de plată electronică și de desfășurare a tranzacțiilor aferente acestor instrumente, iar instituția acceptantă are obligația de a pune a dispoziție persoanelo interesate, la toate sediile sale, condițiile generale ce trebuie îndeplinite de comercianții acceptanți în vederea participării la sistemele de plată electronică.

Emitentul va pune la dispoziția utilizatorilor, în scris, la sediul unităților sale, următoarele informații :

a) tipurile de instrumente de plată electronică emise de acesta și descrierea fiecărui tip;

b) condițiile generale de emitere și utilizare a instrumentelor de plată electronică, inclusiv obligațiile și responsabilitățile emitentului și ale utilizatorului și spațiul geografic de utilizare, în cazul cardurilor;

c) tranzacțiile care se pot efectua prin intermediul fiecărui tip de instrument de plată electronică, precum și intervalul de timp maximal în raport cu data la care instituția acceptată înaintează tranzacția spre decontare;

d) locațiile terminalelor, respectiv ale ATM-urilor și ale distribuitoarelor de numerar din rețeaua proprie, dacă este și instituție acceptantă;

e) posibilitatea utilizării cardurilor proprii în alte rețele;

f) taxele, comisioanele și dobânzile legate de emiterea și de utilizarea fiecărui tip de instrument de plată electronică, precum și momentul în care acestea sunt percepute sau acordate, după caz;

g) dacă instrumentul de plată electronică este cu circulație internațională, se vor furniza deținătorului și următoarele informații, respectiv valoarea estimată a taxelor și comisioanelor suportate pentru tranzacțiile curente în străinătate și cursul de schimb folosit pentru decontare, inclusiv date relevante pentru determinarea acestui curs;

h) proceduri de adresare a plângerilor de către utilizator și de soluționare a litigiilor cu privire la instrumentul de plată electronică și la tranzacțiile aferente utilizării acestuia.

Pentru evaluarea și limitarea riscurilor, emitentul va impune solicitantului furnizarea de date și documente necesare pentru identificare.

Contractul încheiat între emitent și deținător trebuie să fie redactat în limba română și într-o limbă de circulație internațională, dacă este cazul; clauzele contractuale trebuie să fie clar exprimate și ușor de înțeles.

Bibliografie

1. Lucian Săuleanu, Lavinia Smarandache, Alina Dobocioiu, Drept Bancar, Curs Universitar, ediția a II-a, Editura Universul Judiric, București, 2011

2. www.bnr.ro (http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=20)

Preview document

Plata electronică - Pagina 1
Plata electronică - Pagina 2
Plata electronică - Pagina 3
Plata electronică - Pagina 4
Plata electronică - Pagina 5
Plata electronică - Pagina 6
Plata electronică - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Plata electronica.doc

Alții au mai descărcat și

Căile extraordinare de atac în penal

I.Generalitati Prin ciclul ordinar al procesului penal, acesta se finalizeaza printr-o hotarare definitiva. Solutia data ar trebui sa fie si cea...

Creațiile Intelectuale Excluse de la Protecția Juridică în Cadrul Dreptului de Autor

Introducere Legea română a dreptului de autor la început a inclus în sfera creaţiilor protejabile toate creaţiile intelectuale şi apoi limitează...

Contractul de Leasing

CAP.I Aspecte generale privind contractul de leasing “Trăim din ce în ce mai mult contractual” spunea înca în 1937 L. Josserand un mare civilest...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență

1. Definiția legală a infracțiunii: Art. 291 NCP- (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau de alte foloase, direct sau...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Cardurile bancare

CARDURILE BANCARE Lucrarea de faţă, ce urmează a fi prezentată, se intitulează Cardurile Bancare şi reprezintă o încercare de a prezenta...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Comerțul Electronic între Provocări și Responsabilități

Vorbind despre comertul electronic ca despre o noua economie, ne referim la o lume în care oamenii lucreaza cu creierul în defavoarea mâinilor. O...

E-Money și E-Banking

Capitolul 1 – E-money 1. 1. Banii şi moneda – concept, funcţii în accepţiunea clasică Banul provine din dinar – monedă bătuta a Sloveniei în...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Promovarea și Comercializarea Produselor IT cu Ajutorul Tehnologiei ASP

E-BUSINESS (COMERŢ ELECTRONIC) Odată cu trecerea timpului limitele internetului devin tot mai îndepărtate, acesta fiind foarte practic şi folosit...

Instrumente de plată electronice folosite în comerțul internațional

Instrumente de plata electronice În conditiile unei societati informatizate, pe o piata globala si puternic concurentiala, extinderea...

Instrumente de plată electronică

1. Platile electronice 1.1 Conceptul de plati electronice Progresele deosebite realizate in domeniile informaticii si telecomunicatiilor au...

E-Banking România

Introducere Serviciile bancare la distanţă (Remote Banking), realizate pe cale electronică (e-banking), au început să se dezvolte începând cu anul...

Ai nevoie de altceva?