Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1312
Mărime: 25.16KB (arhivat)
Publicat de: Botond M.
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. 1.Infracțiunea de trafic de influență, cumpărare de influență- Definiția legală 3
  2. 1.1Fapta cumpărătorului de influență înainte de NCP 4
  3. 2.Latura obiectivă a infracțiunii de cumpărare de influență 4
  4. 2.2 Elementul material 4
  5. 2.2 Urmarea imediată 5
  6. 2.2 Legătura de cauzalitate 5
  7. 3.Speță 5
  8. 4.Concluzie 6
  9. 5.Bibliografie 7

Extras din referat

1. Definiția legală a infracțiunii:

Art. 291 NCP-

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau de alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Forma activă a infracțiunii de trafic de influență este cumpărarea de influență care este reglementată ca o infracțiune distinctă în NCP în articolul 292, care sună astfel:

(1)Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct sau indirect, unei persoane care are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinire unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunțul prevăzut în alin (2).

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc se dispune confiscarea prin echivalent.

1.1 Fapta cumpărătorului de influență înainte de NCP:

Înainte de intervenția articolului 6. din legea nr. 78/2000, persoana care cumpăra influența autorului traficului de influență nu avea calitatea de subiect și prin urmare nu

răspundea penal. Așadar vechiul Cod Penal nu sancționa fapta cumpărătorului de influență deși în practică, de cele mai multe ori inițiativa săvârșirii infracțiunii de trafic de influență aparține cumpărătorului. Astfel se spune, că cumpărătorul de influență este întotdeauna de rea credință, fapta acestuia fiind de multe ori mult mai gravă decât fapta traficantului de influență.

2. Latura obiectivă a infracțiunii de cumpărare de influență:

2.1 Elementul material:

Elementul material al laturii obiective constă în acțiunea de cumpărare a influenței prin promisiunea, oferirea sau darea directă sau indirectă de bani, daruri sau alte foloase pentru a-l determina pe funcționar să facă sau să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu.

Promisiunea constă în făgăduința de bani sau alte foloase, realizată direct sau indirect, verbal ori în scris, expres sau implicit, fără ca bunurile promise să fie prezentate.

Oferirea constă în prezentarea bunurilor oferite persoanei mituite, indiferent dacă oferta este acceptată sau nu.

Darea constă în remiterea efectivă a banilor sau a altor foloase necuvenite, precum si primirea acestora direct sau indirect de traficantul de influență.

Este important de știut ca promisiunea, oferirea și darea

- să aibă ca obiect bani sau alte foloase necuvenite;

- să fie realizată pentru ca traficantul de influență să promită că îl va determina pe funcționar chiar dacă promisiunea nu este îndeplinită ulterior ori actul nu este efectuat;

- trebuie să fie săvârșită anterior sau concomitent traficului de influență;

Bibliografie

1. Noul Cod Penal;

2. Mihail Udroiu; Fișe de drept penal, Partea specială, Noul Cod Penal, Ediția a II- a; Universul juridic; București, 2015;

3. Olimpiu Aurelian Sabău Pop; Corupția si combaterea fenomenului prin mijloace juridice Universul juridic București; 2011;

4. Legea nr. 78/2000

Preview document

Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență - Pagina 1
Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență - Pagina 2
Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență - Pagina 3
Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență - Pagina 4
Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență - Pagina 5
Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Latura obiectiva a infractiunii de trafic de influenta.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul - Izvor Principal de Obligații

INTRODUCERE Prin izvor de obligaţie înţelegem orice fapt juridic – împrejurare – care dă naştere unui raport juridic obligaţional, generând pentru...

Infracțiuni Prevăzute de Legea 535 din 25 Noiembrie 2004 privind Prevenirea și Combaterea Terorismului

I. GENERALITĂŢI PRIVÎND TERORISMUL I.1. Definiţii ale terorismului Definirea terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi...

Luarea de Mită

CAPITOLUL. 1 Conţinutul legal al infracţiunii Viata socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus...

Contractul de Leasing

CAP.I Aspecte generale privind contractul de leasing “Trăim din ce în ce mai mult contractual” spunea înca în 1937 L. Josserand un mare civilest...

Luarea și darea de mită

Corupția există din Antichitate ca unul dintre comportamentele cele mai grave și în același timp, cele mai răspândite ale funcționarilor publici....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Vinovăția

Introducere Dreptul ca proces social are finalităţi plurivalente la nivel macro şi micro-social referitoare la garantarea coerenţei,...

Plata electronică

DEFINIȚIE ȘI REGLEMENTĂRI Instrumentele de plată electronică sunt acele instrumente materializate sub forma unui suport de informații...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Combaterea Corupției

Capitolul I Consideraţii generale cu privire la fenomenul de corupţie I.1. Definirea conceptului de corupţie Importanţa cunoaşterii...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Analiza comparativă a infracțiunilor de înșelăciune și trafic de influență

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind apărarea patrimoniului prin mijloacele dreptului penal Noţiunea de patrimoniu Noţiunea de patrimoniu...

Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere

Introducere: Evoluţia legislaţiei penale ce reglementează răspunderea pentru infracţiunile comise de persoanele cu funcţie de răspundere cunoaşte...

Analiza și interpretarea juridică a infracțiunilor - traficul de influență și luarea de mită

I. TRAFICUL DE INFLUENŢǍ 1.Continutul legal: Conform art.257 Cod penal constituie infractiunea de trafic de influenta - primirea ori pretinderea...

Ai nevoie de altceva?