Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4633
Mărime: 24.10KB (arhivat)
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare este parte componentă a securităţii naţionale şi are la bază prevederile Constituţiei, ale legilor ţării şi ale documentelor privind planificarea apărării naţionale, precum şi obligaţiile asumate de România prin tratate şi alte înţelegeri internaţionale.

Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare cuprinde ansamblul de măsuri şi de acţiuni care se stabilesc şi se realizează din timp de pace, în vederea utilizării potenţialului economic şi uman al ţării, pentru satisfacerea nevoilor de apărare şi asigurarea continuităţii activităţilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de război.

Resursele materiale, umane şi financiare prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau de război pot fi folosite şi la instituirea stării de urgenţă şi a stării de asediu.

Guvernul răspunde de pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi asigură aplicarea măsurilor referitoare la aceste domenii, hotărârilor Parlamentului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, scop în care:

a) organizează, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice;

b) stabileşte sistemul de priorităţi şi de alocare a resurselor pentru apărare;

c) înaintează spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, proiectul programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi proiectul bugetului de stat pentru război;

d) aprobă planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare şi stabileşte măsuri pentru aplicarea acestuia;

e) asigură resursele materiale, umane şi financiare necesare pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;

f) asigură aplicarea planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, în subordinea acestuia funcţionează Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit în continuare Oficiu.

Oficiul este încadrat cu personal militar şi cu specialişti civili, iar organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestuia, în timp de pace şi război, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Pregătirea economiei naţionale pentru apărare

Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare

Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare reprezintă ansamblul de reglementări prin care se stabilesc responsabilităţile ce revin autorităţilor publice, instituţiilor publice şi agenţilor economici, criteriile pentru stabilirea produselor şi a serviciilor cuprinse în contractele prioritare, modul de constituire a resurselor şi de eşalonare a alocării acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile agenţilor economici furnizori, în vederea satisfacerii în regim de urgenţă a nevoilor de apărare.

În caz de mobilizare sau de război, Guvernul stabileşte priorităţile pentru contracte/comenzi şi alocă resursele în vederea realizării cerinţelor urgente, necesare susţinerii efortului de apărare.

Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare cuprinde reglementări şi acţiuni referitoare la:

a) modul de stabilire a contractelor/comenzilor prioritare;

b) eşalonarea asigurării cererilor de produse şi servicii necesare susţinerii efortului de apărare în caz de mobilizare sau de război, în regim de urgenţă, cu minimum de perturbări ale pieţei;

c) repartiţia resurselor în funcţie de priorităţile stabilite de Guvern;

d) modul de alocare a resurselor pentru contractele prioritare;

e) controlul stocurilor publice şi particulare destinate îndeplinirii contractelor prioritare;

f) activităţile de import şi export pentru realizarea priorităţilor;

g) sistemul de finanţare a activităţilor prioritare.

Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare este gestionat de către Oficiu şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.

La punerea în aplicare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare, obligaţiile ce revin agenţilor economici implicaţi în realizarea contractelor/comenzilor aflate în derulare se decalează sau se anulează, după caz.

Preview document

Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 1
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 2
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 3
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 4
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 5
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 6
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 7
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 8
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 9
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 10
Pregătirea Economiei Naționale și a Teritoriului pentru Apărare - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Pregatirea Economiei Nationale si a Teritoriului pentru Aparare.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia

Consiliul Local Suhaia este autoritatea deliberativă locală, care are capacitatea efectivă de a administra şi dispune de resursele financiare şi de...

Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale

INTRODUCERE Prin DREPT omul a cautat permanent exprimarea Adevarului, ocrotirea tuturor valorilor ce-1 înconjoara si care dau dimensiuni si...

Actele Administrative de Autoritate

INTRODUCERE Societatea româneasca, statul si mai ales administratia publica sunt în fata unor provocari dificile, esentiale generate de evolutia...

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Regimul Juridic al Stării de Război

INTRODUCERE La începutul mileniului III lumea se afla în schimbare. Sfârsitul bipolaritatii a condus la noi redesenari ale frontierelor, la noi...

Implementare sistem de management al calității în administrația publică - studiu de caz

I.INTRODUCERE 1.Abordarea şi dezvoltarea managementului calităţii Conceptul de calitate nu este o invenţie a timpurilor moderne. Respectarea...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Ai nevoie de altceva?