Principiul bunei credințe

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4610
Mărime: 36.17KB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Vereș
Puncte necesare: 8

Extras din referat

1. Principiile dreptului civil

1.1 Categorii de principii ale dreptului civil

Orice sistem de drept este guvernat de anumite principii fundamentale, adică de idei călăuzitoare ( reguli de baza), comune tuturor ramurilor de drept. În același timp, fiecare ramură de drept cuprinde reguli de baza pentru înțelegerea legislației din domeniul respectiv, precum și reguli de bază ce se aplică uneia sau mai multor instituții ale ramurii de drept respectiv.

Și în dreptul civil își găsesc trei cateogrii de principii, anume: principiile fundamentale ale dreptului român, principiile fundamentale ale dreptului civil român, principii ale uneia sau mai multor instituții de drept civil.

Principiile fundamentale ale dreptului român sunt idei de bază ce se regăsesc în întreaga legislație a României, fiind consacrate de legea fundamentală, precum și de alte legi mai importante. Ele sunt aplicabile tuturor ramurilor de drept, deci și dreptului civil.

Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt idei călăuzitoare pentru întelegerea legislației civile, vizând deci toate instituțiile dreptului civil, chiar daca nu iși manifestă prezența cu aceeași intensitate. Aceste principii au o vocație generală, pentru întreaga ramură de drept civil. Vom include în această categorie: principiul proprietății, principiul egalității in fața legii civile, principiul îmbinării intereselor personale cu interesele generale, principiul ocrotirii și garantării drepturilor subiective civile.

Principiile instituțiilor dreptului civil sunt idei de bază care se aplică fie numai într-o instituție, fie in doua sau mai multe instituții ale dreptului civil, având deci o vocație mai redusă decât principiile fundamentale ale dreptului civil. Spre exemplu, princpiul consensualismului privește forma acului juridic, principiul chemării la moștenire a rudelor în ordinea claselor de moștenitori legali, principiul proximității gradului de rudenie între moștenitori din aceași clasă și principiul egalității între rudele din aceeași clasă și de același grad chemate la moștenire sunt specifice dezvolțiunii succesoriale legale, principiul ocrotirii bunei-credințe este întâlnit în mai multe materii ale dreptului civil.

1.2 Principii fundamntale ale dreptului civil

Principiul proprietății este consacrat în Constituție și dezvoltat de normele dreptului civil. Astfel Art. 41 din Constituție se referă la protecția proprietății private, dispunând printre altele, că dreptul de proprietate este garantat și că proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Tot la proprietate se referă și Art. 135 din Constituție.

Cât privește dispozițiile din Codul Civil referitoare la proprietate, le vom reține pe cele înscrise in Art. 480 Cod civil, care prevede că nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauă de utilitate publică și primind o dreaptă și prealabilă despăgubire.

Mai subliniem că normele juridice civile reglementează conținutul dreptului de proprietate, precum și mijlocul specific de ocrotire a lui, însă aceste aspecte vor fi analizate la instituțiile corespunzătoare.

Cât privește principiul egalității în fața legii civile, în prealabil, trebuie menționat că Art.4 Alin. 2 si Art. 16 din Constituție consacră, cu caracter general principiul egalitații in fața legii.

Pentru persoanele fizice, principiul egalității în fața legii civile este înscris in Art.4 Alin.2 din Decretul nr 31/1954, potrivit căruia “ sexul, rasa, naționalitatea, religia, gradul de cultură sau originea nu au nici o înrăurire asupra capacității.”

Cât privește persoanele juridice, acest principiu trebuie înțeles în sensul că toate persoanele juridice dintr-o anumită categorie se supun, în mod egal, normelor juridice edicate pentru reglementarea acelei categorii de persoane juridice.

Principiul imbinării intereselor individulale cu interesele colective este consacrat atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Art.1 Alin.1 din Decretul 31/1954 dispune că drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscut în scopul de a satisface interesele persoanle materiale și culturale în acord cu interesul obștesc, potrivit legii și regurilor de conviețuire, iar Art.3 Alin. 2 din același act normativ prevede că drepturile civile pot fi exercitate numai potrivit cu scopul lor economic și social, Art 26 Lit.e din Decretul nr 31/ 1954 stabilește că este persoana juridică acel colectiv de oameni care are o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu afectat realizării unui anume scop, în acord cu interesul public.

Și in Constituție se regăsesc numeroase dispoziții care privesc acest principiu, spre exemplu, Art. 26 , Art 27, Art. 41 alin. 4 și 6 etc.

Principiul ocrotirii și garantării drepturilor subiective-civile este consacrat de o serie de dispoziții cuprinse în Constituție, dar și în art.3 alin.1 din Decretul nr 31/ 1954 potrivit căruia drepturile civile sunt ocrotite de lege . Același act normativ conține un întreg capitol referitor la ocrotirea drepturilor personale nepatrimoniale. De asemenea, art.26 din Pactul internaționl privind drepturile civile și politice ale omului dispune că toate persoanele sunt egale in fața legii și au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii. Garantarea drepturilor subiective civile este prevăzută și de Constituție pentru apărarea drepturilor omului și a libertaților fundamentale.

În cazul încălcării dreptului subiectiv civil, se poate abține restabilirea acestuia prin intermediul procesului civil.

Preview document

Principiul bunei credințe - Pagina 1
Principiul bunei credințe - Pagina 2
Principiul bunei credințe - Pagina 3
Principiul bunei credințe - Pagina 4
Principiul bunei credințe - Pagina 5
Principiul bunei credințe - Pagina 6
Principiul bunei credințe - Pagina 7
Principiul bunei credințe - Pagina 8
Principiul bunei credințe - Pagina 9
Principiul bunei credințe - Pagina 10
Principiul bunei credințe - Pagina 11
Principiul bunei credințe - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Principiul Bunei Credinte.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL

CAP. I. PREMISELE EVALUARII Conform noilor standarde de evaluare raportul de evaluare este un document destinat comunicarii cu clientul si/sau...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Abuzul de drept și inconveniențele anormale de vecinătate

ABUZUL DE DREPT SI INCONVENIENTELE ANORMALE DE VECINATATE IN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL 2. Modificari esentiale in materia abuzului de drept...

Încetarea Contractului de Muncă

Alegerea unui subiect de dreptul muncii pentru lucrarea de licenta are o motivatie subiectiva în sensul ca, tinzând spre o activitate viitoare, am...

Contractul de asigurare - principii ce stau la baza contractului și interesul asigurabil

I.Consideratii generale privind contractul de asigurare Contractul de asigurare reprezinta un act juridic prin care asiguratul se obliga sa...

Capcanele Contractului de Credit Bancar

Fara a contesta principiul libertatii contractuale, deplin aplicabil si in materia contractelor de credit, de cele mai multe ori in practica se...

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Ai nevoie de altceva?