Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 12208
Mărime: 53.97KB (arhivat)
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Introducere.3-4
 2. Capitolul I. Consideraţiuni generale privind instituţia apărătorului în procesul penal
 3. 1.1 Definirea şi statutul juridic a avocatului în procesul penal.5-10
 4. 1.2. Formele asistenţei acordate de către avocat.10-15
 5. 1.3. Esenţa şi importanţa cercetării avocatului ca formă de asistenţă juridică în procesul penal.15-18
 6. Capitolul II. Forme şi modalităţi de cercetare ale avocatului în procesul penal.
 7. 2.1. Etapele premergătoare cercetării avocatului.19-24
 8. 2.2. Aspecte ale cercetării avocatului în cadrul participării la efectuarea urmăririi penale.24-31
 9. 2.3 Propunerea şi invocarea probelor rezultate din cercetarea avocatului la probaţiune.31-34
 10. Concluzie.37-39
 11. Bibliografie.37-39

Extras din referat

Introducere

Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune.

Aderând la cele mai progresiste tradiţii internaţionale, legislaţia naţională consacră persoanei un şir de drepturi şi libertăţi, garantându-i, totodată, şi egalitatea acestor drepturi. Printre valorile supreme ale unui stat democratic sunt înserate de către legiuitor şi un şir de principii de drept cum sunt principiile asigurării dreptului la apărare şi principiul contradictorialităţii.

O atenţie deosebită contradictorialităţii procesului penal o acordă şi CEDO. Cel mai important dintre principiile formulate de art.6 al Convenţiei este cel al „egalităţii armelor”, indisolubil legat de principiul contradictorialităţii şi care exprimă ideea că fiecare parte din proces trebuie să aibă şanse egale de a-şi prezenta cauza şi că nimeni nu trebuie să beneficieze de un avantaj substanţial asupra adversarului său. Curtea Europeană a judecat mai multe cauze in baza acestui principiu.

Dreptul la un proces echitabil implică şi respectarea principiului „egalităţii armelor”, care se manifestă in cazul procesului penal contradictorial.

Deşi legislaţia naţională prescrie respectarea dreptului la apărarea, principiului egalităţii armelor şi a cotradictorialităţii, tot ea conţine restricţii care din păcate nu îi permit apărătorului să beneficieze pe deplin, în cadrul derulării unui caz, de drepturile şi garanţiile sale legale.

Procedura examinării trebuie să asigure suficiente garanţii, ţinandu-se cont de caracterul cauzei. Printre aceste garanţii sunt: posibilităţi suficiente de prezentare a probelor, de contestare a declaraţiilor martorilor acuzării, posibilitatea de a argumenta in momente-cheie.

Deşi reglementarea administrării probelor este pusă in seama legislaţiei interne, iar aprecierea probelor este oferită de instanţele naţionale, la determinarea echităţii întregului proces mai contează şi caracterul probelor, modul de obţinere a acestora. Codul de Procedură Penală in vigoare încearcă să soluţioneze şi problema funcţiilor procesuale, divizând apărarea şi acuzarea in două părţi egale cu atribuţii egale. Potrivit art. 24 CPP, urmărirea penală, apărarea şi judecata sunt separate şi se efectuează de diferite organe şi persoane. În aceste condiţii este dificil să presupunem că partea care are sarcină dovedirea vinovăţiei persoanei va administra toate probele existente pentru a dovedi nevinovăţia.

Capitolul I. Consideraţiuni generale privind instituţia apărătorului în procesul penal

1.1 Definirea şi statutul juridic a avocatului în procesul penal

Dintre multitudinea drepturilor ce le are omul un loc important îl are dreptul bănuitului, învinuitului, inculpatului şi condamnatului la apărare. Acestui principiu i se atribuie un loc aparte în sistemul principiilor unui stat democratic.

Înfăptuirea dreptului la apărare e nu doar o manifestare a democratismului, dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei.

Dreptul la apărare constituie o preocupare constantă pentru autorii unor lucrări fundamentale în domeniul procedurii penale cat şi pentru lucrările care abordează în special acest drept fundamental.

Dreptul la apărare, intr-o accepţiune largă, cuprinde totalitatea drepturilor şi regulilor procedurale care oferă persoanei posibilitatea de a se apăra împotriva acuzaţiilor ce i se aduc, să conteste învinuirile, să scoată la iveală nevinovăţia sa.

Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale adoptată la Roma la 04.11.1950 în conţinutul art.6 pct.3 precizează că orice acuzat are dreptul în special să dispună de timpul şi de facilităţile necesare pentru pregătirea apărării sale, să se apere el însuşi sau să se aibă asistenţa unui apărător ales de el şi, dacă nu are mijloace de a plăti, să poată fi atestat de un avocat din oficiu când interesele justiţiei o cer.

Bibliografie

Bibliografie

I. Acte normative

1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.03, adoptat prin Legea nr. 122-XV, 14.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-110 din 07.06.2003.

2. Legea cu privire la avocatură Nr. 1260 din 19.07.2002, Monitorul Oficial nr. 159 din 04.09.2010.

3. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie al R.M., Cu privire la practica aplicării legislaţiei pentru asigurarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului şi condamnatului în procedură penală, nr.11 din 24.12.2010

4. Legea profesiei de avocat, nr.51/1995, republicata în 2011,Monitorul Oficial Român, Partea I nr. 98 din 7 februarie 2011.

5 Закон Республики Беларусь Oб Адвокатуре с 15 июня 1993 г. N 2406-XIIб Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1993 г., N 20, ст. 242ю

II. Literatură de specialitate

1. Avornic Gh. Intensificarea activismului juridic al cetăţenilor prin intermediul instituţiei avocaturii - condiţie de edificare a statului de drept. Teză de dr.hab. în drept. Chişinău, 2005.

2. Breban V., Dicţionar general al limbii române. Bucureşti, edit-ra „Enciclopedica”, 1992, p.83

3. Dolea I., Zaharia V., Hanganu S. Justiţia penală şi drepturile omului. Chişinau, 2004, p. 26.

4. Dolea I., Un punct de vedere privind implicarea societăţii civile în procesul penal // Revista de ştiinţe penale. Anuar., 2005, p.76.

5. Frunză Iurie, „Organizarea profesie de avocat în republica Moldova”, Chişinău, 2011, 334 p.

...

Preview document

Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 1
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 2
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 3
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 4
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 5
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 6
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 7
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 8
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 9
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 10
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 11
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 12
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 13
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 14
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 15
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 16
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 17
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 18
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 19
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 20
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 21
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 22
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 23
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 24
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 25
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 26
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 27
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 28
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 29
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 30
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 31
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 32
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 33
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 34
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 35
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 36
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 37
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 38
Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Probleme Actuale ale Cercetarii Avocatului in Activitatea Judiciar Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea dreptului la apărare a învinuitului la faza urmăririi penale

Introducere Neîncălcarea drepturilor, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului e o condiţie nestingherită a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Competență judiciară

Sistemul de judecata pe acest teritoriu Carpato Danubiano Pontic are un istoric si o evolutie demna de apreciere, preocuparea legiuitorului român,...

Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

1. Activitatea avocatului. Activita i fiduciare Avocatul are dreptul sa desfasoare activitati fiduciare, în numele si pe seama clientului, cu...

Statutul profesiei de avocat

Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat Art. 1. (1) Profesia de avocat este libera si independenta, cu...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată

Introducere Problemele eticii judiciare, a procedurii penale în genere şi a eticii avocatului în procesul cercetării judecătoreşti, în special,...

Ai nevoie de altceva?