Protecția Copilului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 8040
Mărime: 32.39KB (arhivat)
Publicat de: Arian Dogaru
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Capitolul I

Noţiuni introductive

§1. Noţiunea de protecţie a copilului. Sediul materiei

Reglementările juridice au ţinut întotdeauna seama de situaţia specială a copilului, determinată de vulnerabilitatea şi nevoia sa de ocrotire. în trecut, regimul legal al minorităţii avea ca fundament concepţia potrivii căreia copiii trebuie „supuşi" protecţiei exercitate de reprezentanţii lor legali. In mod tradiţional, în dreptul privat, această protecţie a fost regle¬mentată, în principal, sub două aspecte principale: incapacitatea mino¬rului şi ocrotirea părintească.

In epoca modernă, ca efect al schimbării concepţiei cu privire la drep¬turile omului, copilul încetează de a mai 11 „obiect" de protecţie şi devine participant la viaţa socială, inclusiv cea juridică. Copilul este titular al drepturilor fundamentale ale omului în aceeaşi măsură ca şi adultul. Bineînţeles că acesta nu are încă gradul de maturitate necesar pentru a participa la viaţa juridică pe poziţie de egalitate cu majorii. Dar aceasta nu înseamnă excluderea iui, ci sprijinirea şi asistarea lui pentru exer¬citarea drepturilor fundamentale care îi aparţin. Această nouă concepţie cu privire ia protecţia copilului a fost exprimată la nivel internaţional prin adoptarea Convenţiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului1, iar în dreptul intern a fost transpusă prin adoptarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Principiul nediscrirninării nu exclude discriminarea pozitivă. De aceea, copilul trebuie să se bucure de o protecţie specială, care să permită garantarea interesului său superior. Articolul 46 din Constituţia României dispune: „copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor"..

1 Ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată (M. Of. nr. 314/f 3.6.200J).

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copi¬lului reprezintă un adevărat „Cod al protecţiei copilului" care garantează drepturile acestuia nu numai în cadrul familiei, ci şi în ceea ce priveşte alte drepturi şi libertăţi civile, sănătatea şi bunăstarea copilului, educaţia, activităţi recreative şi culturale, protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat, protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, protecţia copilului exploatat etc. în fie¬care din aceste materii, legea generală urmează a se completa cu dispoziţiile cuprinse în legile speciale (de exemplu Codul muncii, Codul familiei, Legea învăţământului etc.). Deci, Legea nr. 272/2004 reprezintă o lege-cadru, care devine normă generală în materia protecţiei copilului, asigurând aplicarea principiilor acestei materii tuturor domeniilor în care produce efecte.

§2. Noţiunea de copil, ca subiect de protecţie

Potrivit art. 4 lit. a) din Legea nr. 272/2004, prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii. Legea cu privire la drepturile copilului nu arată, însă, din ce moment beneficiază copilul de protecţie. Rezultă că, în principiu, el beneficiază de protecţie de la naştere. De lege lata, în România, ca şi în alte sisteme de drept, nu exista încă dispoziţii speciale având ca scop protejarea copilului înainte de naştere, deşi în practica şi doctrina de drept comparat s-au ridicat probleme legate de dreptul la avort, de dreptul de a realiza investigaţii medicale asupra fetu¬sului sau de răspunderea părinţilor sau a terţilor pentru prejudicii cauzate copilului înainte de naştere. Neexistând dispoziţii legale speciale în acest sens, aceste situaţii urmează a fi soluţionate potrivit principiilor dreptului şi a reglementărilor generale, de exemplu, răspunderea civilă delictuală sau răspunderea penală.

§3. Principiile care stau la baza protecţiei copilului

Principiile sunt reguli generale, de maximă aplicabilitate, care reprezintă fundamentul unei ramuri de drept sau a unei instituţii juridice. Articolul 6 din Legea nr. 272/2004 afirmă expres principiile care stau la baza protecţiei copilului. Acestea se aplică nu numai în raport cu dispoziţiile actului normativ care reprezintă legea-cadru în materie, ci şi cu reglemen¬tările speciale privind protecţia copilului (de exemplu Codul familiei, Legea învăţământului, Codul muncii etc.)

Legea nr. 272/2004 arată că respectarea şi garantarea drepturilor copi¬lului se realizează conform următoarelor principii:

a) Principiul protecţiei interesului superior al copilului

Protecţia interesului superior al copilului reprezintă fundamentul ori¬cărei masuri în legătură cu minorul. Aplicarea principiului nu trebuie realizată astfel încât să se anuleze alte drepturi aîe copilului, astfel cum surit acestea consacrate în Legea privind protecţia şi promovarea dreptu¬rilor copilului şi în Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului.

Principiul interesului superior al copilului produce şi „efecte orizon¬tale", respectiv statul trebuie să ia măsurile necesare pentru garantarea lui nu numai în ce priveşte relaţiile cu autorităţile, ci şi de către subiectele de drept privat, în special în raporturile cu părinţii.

Acest principiu trebuie să prevaleze în toate demersurile şi deciziile care privesc pe copil.

Preview document

Protecția Copilului - Pagina 1
Protecția Copilului - Pagina 2
Protecția Copilului - Pagina 3
Protecția Copilului - Pagina 4
Protecția Copilului - Pagina 5
Protecția Copilului - Pagina 6
Protecția Copilului - Pagina 7
Protecția Copilului - Pagina 8
Protecția Copilului - Pagina 9
Protecția Copilului - Pagina 10
Protecția Copilului - Pagina 11
Protecția Copilului - Pagina 12
Protecția Copilului - Pagina 13
Protecția Copilului - Pagina 14
Protecția Copilului - Pagina 15
Protecția Copilului - Pagina 16
Protecția Copilului - Pagina 17
Protecția Copilului - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Protectia Copilului.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Căsătoria în dreptul internațional privat

Raporturile de familie rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie. De asemenea, aceste raporturi prezintă aspecte personale...

Principiile care stau la baza protecției copilului

1.Notiunea de protectie a copilului în sens larg. Sediul materiei Reglementarile juridice au tinut întotdeauna seama de situatia speciala a...

Protecția copilului în România

Sistemul de protectie a copilului in Romania Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm. V. Hugo O privire in trecut Pentru...

Plagiatul

Plagiatul este un subiect delicat și de întindere mare, care se poate regăsi în mai multe domenii, continuând să fie o problemă majoră în lumea...

Ordinea publică și efectele invocării ei în dreptul internațional privat

În trecut, înlăturarea aplicării legii străine era rar întâlnită, deoarece, conflictele între cutume apăreau mai ales în relaţiile...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Direcția pentru Protecția Copilului în Sectorul 5

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1.Denumirea institutiei publlice, profil, obiect de activitate predominanta....

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 1.1. Scurt istoric Actuala Direcţie...

Atitudinea față de copil în perspectiva armonizării legislative cu Uniunea Europeană

INTRODUCERE Exista pretutindeni copii lipsiti de caldura si dragostea caminului, copii maltratati si neglijati, copii care muncesc din greu pentru...

Ai nevoie de altceva?